محاسبه حقوق و دستمزد

,
محاسبه حقوق و دستمزد

یکی از مهمترین مبحث ها در شرکت ها محاسبه حقوق و دستمزد است که شرکت خدمات حسابداری برای محاسبه حقوق و دستمزد باتوجه به قوانین که هرساله وضع می شود و همچنین با توجه به نوع مشاغل در شرکت، حقوق و دستمزد پرداخت می نماید.

محاسبه حقوق و دستمزد

 

یکی از مهمترین مبحث ها در شرکت ها محاسبه حقوق و دستمزد است که شرکت خدمات حسابداری برای محاسبه حقوق و دستمزد باتوجه به قوانین که هرساله وضع می شود و همچنین با توجه به نوع مشاغل در شرکت، حقوق و دستمزد پرداخت می نماید.

چند نمونه از شرایطی که عموما برای محاسبه حقوق و دستمزد در نظر گرفته میشود

تجزیه و تحلیل شغل: شامل چه وظایفی خواهد بود و نیازمند چه مهارتهایی است.

شرح شغل: جزئیات شغل مورد نظر را ییشتر نمایان می کند

ارزش‏یابى شغل: زمانی که نیروی کار درشرکت ازنظر عملکردی ضعیف شود ممکن است ناشی از برداشت کارکنان دراین مورد باشد که مبالغ پرداختی از قسمت حسابداری شرکت مناسب و یا منصفانه نیست که با استفاده ازروش ارزشیابی مشاغل درشرکت بهترین نتیجه رامیتوان حاصل نمود .

از آنجا که شغلهای بسیار مهم برای به نتیجه رسیدن اهداف شرکت منصوب میشوند، شرکت نیز پرداختی بیشتری به آنها میپردازد .

قابل ذکر است در محاسبه حقوق و دستمزد عامل دیگری که تاثیر گذار درتعیین نرخ حقوق و دستمزد کارکنان است، رقابت میان شرکت و سازمان ها است که شرکتها برای جذب نیروی ماهر نیازمند پرداخت دستمزد بیشتری هستند که ممکن است برابر با میزان پرداختی به نیروهای با سابقه درشرکت باشد.

پیشنهاد بازدید  هدف حسابرسی مالی

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده و همچنین برای اطمینان از نحوه پرداخت و محاسبه درست حقوق و دستمزد در شرکت های بزرگ واحد حقوق و دستمزد به زیر مجموعه های ذیل تقسیم میشود:

دایره کارگزینی :بیشتر برای جذب نیروی کار موسسه است.

دایره ثبت اقدامات کار: اطمینان از حضور کارکنان در ساعتهای مقرر در پستهای خودشان است

دایره حقوق و دستمزد: با توجه به اطلاعات ارسال شده از جانب دایره کارگزینی و دایره ثبت اقدامات کار به محاسبه حقوق و دستمزد و ثبت در دفنر روزنامه و کل میپردازد.

دایره پرداخت: حسابداری شرکت ویا شرکت خدمات حسابداری میتواند پس از اینکه محاسبه حقوق و دستمزد به پایان رسید برای پرداخت حقوق و دستمزد از حساب جاری بانکی و یا نقدی مراحل پرداخت را انجام دهد.

واحدهای تجاری در رابطه با حقوق و دستمزد، ملزم هستند تا یکسری اطلاعات خاصی را به مراجع قانونی (اداره امور اقتصادی و دارایی و تأمین اجتماعی) ارائه دهند. برای حصول اطمینان از اینکه محاسبه حسابداری حقوق و دستمزد به طور صحیح و به موقع صورت می گیرد، حسابداری شرکت ویا شرکت خدمات حسابداری از سیستم حقوق دستمزد استفاده می کنند.

داده های سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

این داده های سیستم محاسبه حقوق و دستمزد عبارتند از : اطلاعات مربوط به کارگر، نرخ و دستمزد، ساعات کارکرد، مزایای مستمر و یا غیرمستمر ، کسورات حقوق و دستمزد.
پاداش :

پیشنهاد بازدید  حسابداری انواع شرکتها

حسابداری شرکت و یا شرکت خدمات حسابداری در سیستم محاسبه حقوق و دستمزد برای ارتقاء دادن حقوق پرسنل و همچنین ایجاد انگیزه برای آنها از مبالغی به عنوان پاداش استفاده می نمایند که این مبلغ ممکن است در پایان سال بر اساس سود دهی شرکت محاسبه شود این پاداش در یکی از حالات زیر صورت گیرد و چون مبلغ آن تغییر زیادی خواهد داشت باید حتما در قرارداد بین کارمند و کارفرما عنوان شود :

سود قبل از کسر مالیات بر درآمد و پاداش.
سود قبل از کسر مالیات بر درآمد و پس از کسر پاداش.
سود پس از کسر مالیات بر درآمد و قبل از کسر پاداش.
سود پس از کسر مالیات بر درامد و پاداش.

کسورات در محاسبه حقوق و دستمزد:

حقوق و مزایایی که کارکنان از حسابداری شرکت ویا شرکت خدمات حسابداری دریافت میکنند ناخالص است و از این حقوق ناخالص کسورات حقوق و دستمزد کاسته خواهد شد و مانده آن محاسبه میشود.

کسورات شامل:

کسورات اجباری: کسورات اجباری طبق قوانین مالیات و بیمه باید کاسته شود مانند .

مالیات حقوق و دستمزد: سازمان امور مالیاتی کشور هرساله بابت مالیات بردرامد کارکنان سقف مشخصی تعریف میکند که بر اساس آن مشمول به پرداخت مالیات خواهند بوده و این مبلغ از حقوق آنها کم و ظرف یک ماه به حساب بانکی وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز وهمراه لیست حقوق و دستمزد کارکنان به حوزه مالیاتی محل ارائه میشود.

پیشنهاد بازدید  موسسات خدمات مالی

بیمه سهم کارکنان: مبلغی است که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی و برای بهره بردن ازمزایای بیمه واریز میشود .کارفرما باتوجه به حداکثر و حداقل حقوق و مزایای مصوبه سال مورد نظرکه کمتر ویا بیشتر نباشد ، با نرخ بیمه مصوب شده محاسبه واز مجموع حداقل وحداکثر حقوق ودستمزد کارکنان و مزایای مشمول کسر بیمه ، حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز مینماید.

مزایای نقدی مشمول و غیرمشمول: حسابداری شرکت ویا شرکت خدمات حسابداری با توجه به درصد نرخ حق بیمه وبا اعمال آن درجمع مبلغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، میزان حق بیمه را محاسبه مینماید. نرخ بیمه ۳۰% بوده که ۲۰% آن سهم کارفرما ، ۷% سهم کارمند و۳% آن نیز سهم بیمه بیکاری است که توسط کارفرما باید پرداخت شود .

مبلغ خالص قابل پرداخت: ازمبلغ ناخالص حقوق و دستمزد زمانی که کسورات راکم کنیم مبلغ خالص پرداخت بدست می آید.

لیست حقوق و دستمزد

حسابداری شرکت ویا شرکت خدمات حسابداری پس از محاسبه حقوق و دستمزد ، در زمان پرداخت حقوق، اطلاعات مربوط به حقوق را برای راحتی در ثبت هزینه حقوق در یک فرم لیست حقوق ودستمزد وارد می کند وثبت آن رابصورت جمع حقوق و دستمزد ناخالص به حساب هزینه حقوق و دستمزد قسمتهای مختلف (تولیدی، اداری و فروش) را بدهکار وحسابهای کسورات (شامل مالیات، بیمه و … ) وحقوق و دستمزد پرداختی یا وجه نقد را بستانکار میکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.