آموزش ثبت سند حسابداری

سند حسابداری چیست

فرمی که برای ثبت وقایع مالی در حسابداری، از آن استفاده می شود.
جهت آموزش ثبت سند حسابداری ابتدا باید با مفاهیم کلی آن آشنا باشیم.
از جمله اینکه سند حسابداری دارای دو نوع دستی و کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد.
در گذشته تمامی امور به صورت دستی صورت می گرفت.
با گذشت زمان و پیشرفت علم روز ثبت اسناد حسابداری ماشینی شد.
از لحاظ دقت و سرعت این ثبت بسیار مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین بسیاری از شرکتها و موسسات خود را مجهز به سیستم ماشینی ثبت اسناد نمودند.
سند حسابداری در واقع مانند یک فرم اولیه برای رویدادهای مالی است.
اطلاعات موجود در آنها پس از مدتی به دفتر کل و روزنامه منتقل می شود.

شناخت ماهیت حسابها در حسابداری

اولین و مهمترین کاری که برای گذراندن دوره های آموزش ثبت سند حسابداری لازم است شناخت ماهیت حسابها است.
بنابراین کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند باید در آغاز کار ماهیت حسابها را بشناسند.
با استفاده از این شناخت به ثبت درست حسابها بپردازند.
این رویدادها پس از وقوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ماهیت آنها مشخص می گردد.
اگر این تجزیه و تحلیل صورت نگیرد این مدارک حکم اطلاعات خام و بی استفاده را خواهند داشت.
در این مرحله، یعنی پس از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی آنها مورد بررسی مراجع مربوطه قرار خواهند گرفت.
چنانچه آنها دارای صحت و درستی باشند تایید گردیده و امضا می شوند.
اگر هم که دارای نقص و کاستی باشد باید آنها تصحیح گردیده و در نهایت به مرحله تایید برسند.

رویداد مالی چیست

به هر گونه فعالیتی که سبب ورود یا خروج پول از سازمان یا شرکت بشود رویداد مالی می گویند.
زیرا سبب تغییراتی در محاسبات بدهکار و بستانکار می گردد.

حساب در حسابداری شامل چه اجزایی است؟
هر حساب دارای سه قسمت است.
مهمترین قسمت آن عنوان حساب نام دارد. در این قسمت همان نام رویداد مالی را می نویسیم.
دو قسمت بعدی بدهکار و بستانکار حساب است.

انواع حساب در حسابداری

حسابها به سه دسته دائمی و موقت و مخلوط تقسیم می گردد.

حسابهای دائمی چیست

برخی از حسابها هستند که در طی یک دوره مالی به اتمام نمی رند.
یعنی در پایان سال برای بستن آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.
این حسابها بصورت دائمی تلقی می شود زیرا به سال بعد منتقل می گردد.
در این حسابها فرض بر این است که شرکت مادام العمر برپاست و دائمی می باشد.
حسابهایی از جمله ترازنامه جز این دسته هستند.
زیرا ترازنامه در پایان سال بسته شده و به سال بعد منتقل می گردد و از بین نمی رود.

حسابهای دائمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
چرا که این حسابها مبنای بقیه کارها و رسیدگی ها قرار خواهد گرفت .
استناد رویدادهای مالی سالهای بعد به وسیله این حسابها صورت می گیرد.
بنابراین به این حسابها، حسابهای واقعی نیز می گویند.

حسابهای موقتی چیست

حسابهای موقتی حساب هایی می باشند که در پایان سال مالی بسته می شوند.
این حسابها به سال دیگر منتقل نمی شوند.
نام دیگر این حسابها، حسابهای اسمی است.
این حسابها جهت نشان دادن تغییرات افزایشی حقوق صاحبان سرمایه ایجاد می شوند.
البته تغییرات کاهشی حقوق را نشان نمی دهند.
از مهمترین حسابهای موقتی، حساب سود و زیان می باشد.

این حساب شامل موارد زیر است.
درآمد ناشی از خرید و فروش
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم
هزینه های حاصل از برگشت از فروش
تخفیفات فروش و خرید
تخفیفات ناشی از برگشت خرید
تخفیفات خرید و فروش
حساب سود و زیان در پایان سال بسته و به حساب سرمایه منتقل می گردد.
بنابراین از حساب سود و زیان چیزی باقی نمی ماند که به سال مالی بعد منتقل گردد.

حسابهای مخلوط چیست

این حسابها همان طور که از نامشان پیداست ترکیبی از حسابهای دائمی و حسابهای موقت می باشد.
حساب مخلوط در پایان سال در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
حسابهای دائمی آن پس از بررسی بسته شده و به سال بعد منتقل می گردند.
حسابهای موقت نیز پس از بررسی و تعدیلات لازم بسته می شوند و به سال بعد دیگر منتقل نخواهند شد.

ثبت سند حسابداری

هدف از ثبت سند حسابداری در جمع آوری مدارک و صورتهای مالی می باشد.
هدف از آموزش ثبت سند حسابداری نیز ساماندهی و درک بهتر  اطلاعات مال جمع آوری شده است.
برای ثبت اسناد حسابداری باید از استانداردهای حسابداری پیروی کنیم.
از مهمترین هدف ثبت سند حسابداری این است که از فراموش شدن و یا از بین رفتن وقایع مالی جلوگیری کنیم
از طرفی برای تهیه و تنظیم گزارشات ثبت وقایع در سندهای حسابداری الزامی است.

پیشنهاد بازدید  لیست قیمت خدمات حسابداری

تمامی اطلاعات مالی یک شرکت در سند حسابداری به ثبت می رسد.
در نهایت پس از جمع آوری اسناد مربوطه مالیات ها تعیین می گردد.
ثبت در اسناد حسابداری باعث سازماندهی رویدادهای مالی یک شرکت می شود.
ایجاد نظم و انضباط به وسیله این اسناد سبب می شود تا مالیات ها به طور دقیق محاسبه شود.
زیرا کمترین اشتباه در محاسبات مالی گاهی جرائم سنگین برای صاحبان و ذینفعان شرکت به بار می آورد.
بنابراین برای این امر مهم کارفرمایان باید از افراد مجرب استفاده نمایند.

چگونه در حسابداری سند بزنیم

قبل از اینکه نحوه سند زدن در حسابداری را بدانیم لازم است با برخی مفاهیم در حسابداری آشنا شویم.
رویداد مالی در حسابداری:
زمانی که عملیات خرید، فروش، دریافت و پرداخت صورت می گیرد باعث تغییر در دارایی بدهی و سرمایه می شود.
این تغییرات ثبت در اسناد حسابداری مشخص می گردد.
رویدادهای مالی در اصل همان خرید و فروش ها و دریافت و پرداخت ها می باشد.
خرید در یک شرکت می تواند خرید مواد اولیه باشد.
فروش در قسمت فروش کالا و یا ارائه خدمات می تواند صورت بگیرد.
دریافتها و پرداخت ها شامل پرداخت بابت هر خرید و فروشی باشد تا پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های آب، برق، گاز. در واقع هر پولی که وارد شرکت می شود و یا از آن خارج می شود را جز دریافتها و پرداختها می دانیم.

اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

مدارک و اسنادی که رویدادهای مالی را نشان می دهد یا دلالت بر وقوع یک رویداد مالی داشته باشد اسناد مثبته خوانده می شود.
از جمله اسناد مثبته فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و گاز و …

مراحل ثبت سند حسابداری

در ثبت سند حسابداری باید مراحلی را طی کنیم.
به دلیل گسترش استفاده از نرم افزارهای حسابداری دیگر روش سنتی و دستی حسابداری کاهش یافته است.
فراگیر شدن استفاده از نرم افزارها علاوه بر بالا بردن سرعت کار، دقت در انجام امور مالی و حسابداری را بالا برده است.
نحوه ثبت سند به این گونه است که در ابتدا باید رویداد مالی را شناسایی کنیم. سپس به گردآوری اسناد مثبته بپردازیم.
در مرحله بعد شروع به تجزیه و تحلیل رویداد مالی می نماییم.
شنایی رویداد مالی در حسابداری و برای ثبت سند یعنی اینکه ماهیت حساب را مشخص نماییم.
سپس اسناد مثبته مرتبط را جمع آوری نماییم.
برای اثبات رویداد مالی باید اسناد مرتبط با آن جمع آوری و ضمیمه شود.
یعنی اسناد مثبته باید ارتباط دقیق با رویدادهای مالی داشته باشد.

اسناد مثبته از جمله موارد زیر می تواند باشد:

• فاکتورهای خرید و فروش
• چک، حواله یا رسید انبار
• فیش واریز وجه به حساب بانک
در مرحله بعد رویدادهای مالی باید تجزیه و تحلیل شوند.
هر سند حسابداری دارای سرفصلی است.
این سرفصل ها با توجه به رویدادهای مالی ثبت می شوند.
تعیین محل سرفصل دارای اهمیت بسیاری است.
زیرا با مشخص شدن دقیق و صحیح آن می توانیم به راحتی حسابها را جدا کرده و به ثبت برسانیم.
در حسابداری دوطرفه تغییر حداقل دو سرفصل الزامی است.
گاهی تعداد این سرفصل ها با توجه به نوع ثبت تغییر کرده و بیشتر می شود.
مانند خرید و فروش به صورت نقد و اقساط که دریافتها و پرداختها هم به صورت نقد و هم نسیه صورت می گیرد.
حال وقت آن رسیده که با آموزش صورت معاملات فصلی نیز آشنا شویم.

صورت معاملات فصلی چیست

در آخر هر ماه تمامی شرکتهای و بنگاه های اقتصادی باید پرینتی از گردش مالی خود بگیرند.
مقایسه بین گردش مالی آنها و دفاتر قانونی انجام می پذیرد.
در صورت اختلاف بین ثبتهای دفاتر قانونی و پرینت موجود بررسی می گردد.
هدف از تهیه صورت مغایرت دو چیز اصلی می باشد.
اولین مورد آن این است که به وسیله آنها چک های وصول نشده پیگیری شود.
از طرفی برای بررسی بازرسین مالیاتی این صورت معاملات بسیار مورد اهمیت است.
در صورت مشاهده مغایرت در آنها توسط بازرسین دفاتر قانونی رد شده و مالیات علی الراس می گردد.
ثبت اسناد حسابداری در شرکتها باید توسط افرادی خبره در این زمینه صورت گیرد.
اشراف و تجربه کافی در این زمینه لازمه این کار است.
در شرکتها بهتر است دوره های آموزشی نیز برای این دسته از افراد بگذارند.
با گذراندن این دوره های درصد خطاها پایین تر آمده و حسابها دقیق تر بررسی می گردد.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور از سالها پیش به بررسی دفاتر سایر شرکتها و نوشتن دفاتر آنان و تهیه صورت مغایرت می پردازد.
در این زمینه دارای کارشناسانی با مهارت می باشد.
متخصصان موسسه حسابرسی فکور در زمینه حسابداری و حسابرسی خدمات بسیاری ارائه می کند.

پیشنهاد بازدید  تعریف اصول حسابداری

دفاتر قانونی در حسابداری

دفاتر قانونی در حسابداری به دفاتر اطلاق می شود که رویدادهای مالی در آنها به ثبت می رسند.
این دفاتر به صورت رسمی قانونی می باشند.
اولین دفتر قانونی که از اهمیت بالایی برخوردار است دفتر روزنامه است.
در این دفتر تمامی اتفاقات مالی در شرکت به ثبت می رسند.
اطلاعات ورودی در این دفاتر بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد.
رعایت قوانین خاص نیز در ثبت آنها صورت می گیرد.
دفاتر قانونی شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی است.

دفاتر روزنامه و کل جز دفاتر قانونی رسمی می باشد .
دفاتر معین و دارایی جز دفاتر غیر رسمی و یا دفتر کمکی محسوب می گردد.

تفاوت دفتر روزنامه و دفتر کل

اطلاعات مالی وارد شده در دفتر روزنامه به صورت روزانه و بسیار دقیق صورت می گیرد.
زیرا مبنای اطلاعات ورودی دفتر کل نیر همین دفتر روزنامه است.
بنابراین هرگونه اشتباهی در آن به دفتر کل نیز منتقل می گردد. در دفتر روزنامه عنوان حساب باید ذکر گردد.
علاوه بر آن تمامی جزئیات از جمله تاریخ وقوع دریافتها و پرداختها در دفتر روزنامه ثبت می شود.
بنابراین دفتر روزنامه به عنوان اولین سند رسمی اهمیت ویژه ای دارد.

دفتر کل از دیگر دفاتر قانونی رسمی می باشد.
این دفتر اطلاعات موجود در دفتر روزنامه را به شکلی دیگر در بر دارد.
رویدادهای مالی ثبت شده در دفتر روزنامه با رعایت استانداردهایی وارد دفتر کل می گردد.

اطلاعات مالی در دفتر روزنامه زمانی که بخواهد به دفتر کل انتقال یابد مراحلی دارد.

این مراحل به شرح زیر است:

قبل از ورود ثبتها دفتر روزنامه به دفتر کل ابتدا دفتر کل شماره گذاری می شود
سپس دفتر کل پلمپ می شود.
پس از ان حساب های بدهکار در دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می گردد البته با توجه به تاریخ وقوع رویداد مالی.
دفتر کل دارای ستون هایی است که به ترتیب آنها را پر می کنیم.
نام حساب یا رویداد مالی
تاریخ وقوع رویداد مالی
مبالغ بدهکار و مبالغ بستانکار
در نهایت شرح مختصری از رویداد مالی ذکر می گردد.

چگونه می توانیم مانع رد دفاتر قانونی خود شویم

گاهی پیش می آید که از برخی اطلاعات آگاه نیستیم. یا به هر دلیل دیگر اشتباهاتی در دفاتر صورت می گیرد.
این اشتباهات همان مغایرت ها هستند که در صورت بررسی ماموران مالیاتی سبب علی الراس شدن مودیان می شوند.
با توجه به این قضیه که هیچ مودی علاقه ندارد مالیاتش به صورت علی الراس محاسبه گردد.
بنابراین چاره این مسئله این است که امور خود را به افراد بی تجربه نسپاریم.

از دلایلی که سبب رد دفاتر قانونی می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از جریمه رد دفاتر قانونی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

موارد رد دفاتر قانونی

• اگر دفاتر با مداد نوشته شوند، توسط ماموران اداره مالیات رد خواهد شد
• چنانچه دفتر روزنامه و دفتر کل قبل از هر گونه ثبت رویدادهای مالی، به تایید ثبت اسناد یا ماموران مالیاتی نرسد، رد می گردد .
• پاره شدن و نبودن چند برگ از دفاتر قانونی دفتر روزنامه یا دفتر کل
• اگر ثابت شود فعالیت مالی وجود داشته که در دفتر ثبت نشده باشد دفاتر قانونی رد می گردد .
• اگر ثبت رویدادها و وقایع مالی در حاشیه دفاتر صورت گیرد .
• یا اینکه ثبت رویدادهای مالی در بین سطور انجام شود .
• هر گونه پاک کردن، تراشیدن صورت های مالی باعث رد دفاتر قانونی است.
• تاخیر به هر دلیلی و به قصد سوء استفاده در ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین
• وجود صفحات سفید بین قسمتهایی که رویدادهای مالی ثبت شده،این کار به مفهوم سوء استفاده در زمان لازم از صفحات موجود می باشد.
• اگر حساب های نقدی و بانکی بستانکار شود. مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت حساب بانک مطابقت کند.
• بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی چنانچه به جهت تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در اینصورت موجب رد دفاتر نمی شود.
• اگر بنگاه اقتصادی دارای شعب متعدد بوده رویدادهای مالی شعب را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نکنند دفاتر قانونی به طور کلی رد می گردد .
• اگر اظهارنامه مالیاتی دفاتر قانونی ارائه نشود، دفتر روزنامه و دفتر کل نیز رد می گردد .
• چنانچه سازمان یا شرکتی و یا بنگاه اقتصادی چندین دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد اما آنها را ارائه ندهد، همه دفاتر قانونی آن رد می گردد .
• اشتباه در ثبت رویدادها و عملیات های مالی باعث قبول نشدن دفاتر می شود.
البته در صورتیکه که این اشتباهات اصلاح نگردد .
• اگر شرکتی برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می کند، باید آن را بیان نماید.
در واقع آیین نامه و دستورالعمل کار با این نرم افزارها و خلاصه عملکرد مالی باید در دفاتر قانونی ارائه شود.
در غیر این صورت همه دفاتر قانونی آن شامل دفتر روزنامه و دفتر کل باطل می گردد .
• سالانه باید شرکتها برای ثبت رویدادهای مالی خود از دفاتر جدید استفاده کنند اگر شرکت از دفاتر خود برای چندین سال استفاده نماید، باعث رد دفاتر قانونی می گردد .
• ثبت غیرواقعی و خلاف واقع رویدادهای مالی که رخ نداده است و صوری می باشد باعث رد دفاتر قانونی می گردد .

پیشنهاد بازدید  شرکت نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
خدمات در زمینه دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی
• آموزش نوشتن دفتر کل و دفتر روزنامه
• آموزش ثبت سند حسابداری
• جلوگیری از رد دفاتر قانونی
• تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
•آگاهی از جریمه رد دفاتر
• تهیه لیست حقوق و دستمزد
• آموزش و معرفی حسابها و ماهیت آنها
• ارائه انواع حسابداری از جمله حسابداری مالی و حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی و خدماتی و فروشگاهی
• تهیه دفاتر قانونی برای شرکتهای متقاضی بر اساس تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم
پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷
• تهیه صورتهای مالی بر اساس مدارک مثبته موجود
• تعیین قیمت تمام شده
و دیگر خدماتی که می توانید برای آگاهی از آنها به سایت مراجعه نمایید.

دفاتر پلمپ

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بعد از به ثبت رساندن شرکت باید جهت اظهار هزینه ها دفاتر خود را پلمپ نمایند.

تکمیل این دفاتر هستند، عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.
اگر شرکت فعالیتی در طی سال هم نداشته باشد باید جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم کند..
کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ خواهند شد. به همین دلیل به این عمل پلمپ دفاتر میگوییم.

زمان اخذ دفاتر

برای شروع سال مالی و دریافت دفاتر شرکت باید از سال قبل اقدام نمود.
مثلا برای دفاتر پلمپ سال ۹۸ باید در پایان اسفند سال ۹۷ اقدام نمود
یک استثنا:
اگر تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شود و نیاز به دفاتر جدید باشد ، در اینصورت می شود برای اخذ دفاتر جدید اقدام نمود.

نرم افزار حسابداری

در بسیاری از شرکتها از نرم افزارهای حسابداری استفاده می نمایند.
آموزش ثبت سند حسابداری توسط این نرم افزارها بسیار آسان گردیده است.
گاهی نیز در کنار نرم افزار حسابداری اصلی از نرم افزار حسابداری مانند حقوق و دستمزد، فروش، خزانه و … نیز استفاده می نمایند.
در این نرم افزارهای جانبی امکان ثبت سند به شکل مستقیم وجود ندارد بلکه اطلاعات در این سیستم ها پس از تایید به شکل خودکار یا دستی وارد نرم افزار اصلی گردیده و سند مرتبط با آن به ثبت می رسد.

چه اطلاعاتی برای ثبت سند لازم است

برای ثبت سند حسابداری ابتدا باید تاریخ وقوع رویداد الی ذکر گردد.
دفاتر قانونی شماره گذاری می شوند.
هر رویداد در دفاتر قانونی با یک شماره اختصاصی شماره گذاری می شود.
بنابراین در هنگام ورود اطلاعات مالی در دفاتر به این سر فصل ها یا نام حسابها باید دقت لازم را به عمل آوریم.
عنوان حساب باید کاملا مشخص باشد.
هر حساب میتواند تحت عنوان خرید یا فروش، دریافت یا پرداختها باشد.
شرح سند و نام موسسه باید در ثبت اسناد وجود داشته باشد.
نوع حساب تعیین گردد که حساب بدهکار است یا بستانکار.
این نکته بسیار مهم است.
چرا که کوچکترین اشتباه در این قسمت، در مرحله به دست آوردن تراز آشکار می گردد.
تکمیل قسمت شرح سند و نام موسسه از الزامات است.
به علت داشتن تعداد فراوان مشتری و برای اینکه نظم کافی برای یافتن آنها موجود باشد بهتر است نام هر مشتری با کد اقتصادی آنها ذکر گردد.
البته این از الزامات نبود و صرفا به دلیل ساماندهی بیشتر به امور است.
شماره مدرک و تاریخ آن نیز در آنها مشخص می شود.
برای بررسی راحت بازرسین سال مالی و نام مدیران باید در اسناد کاملا مشخص باشد.
این کار به قابل فهم بودن اسناد کمک فراوانی می نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.