مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۷

آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۷

آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۷ مودیان مالیاتی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
اشاره به این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مودیان و سرعت عمل در پیشبرد اهداف خود به طراحی ابزارهای نوین الکترونیکی اقدام نموده است.
از جمله این ابزارهای نوین الکترونیکی ارسال فهرست صورت معاملات فصلی از طریق سامانه می باشد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۷ را تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اعلام نموده است.
بر اساس قوانین وضع شده مودیان مشمول موضوع ماده ۱۶۹ بایستی تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب، اطلاعات معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.
ارسال صورت معاملات فصلی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir می باشد.
همچنین میتواند به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان، به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ می باشد.
به دستور معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، به دلیل موکول نمودن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی توسط مودیان و اینکه حجم اطلاعات زیاد می باشد.
بنابراین بهتر آن است که بهتر است مودیان مالیاتی ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
زیرا ممکن است موجب بروز مشکلات شود،.
بنابراین در اولین فرصت موجود نسبت به انجام تکالیف قانونی خود براساس ترتیبات یاد شده اقدام نمایند.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت تعیین شده و براساس قوانین موجود، مشمول جرایم مالیاتی می شود.
سازمان امور مالیاتی به کمک دولت می شتابد
هم اکنون و در عصر جدید، زمان گرانبها بسیار ارزشمند می باشد.
اتلاف وقت ممکن است صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد نماید.
همانطور که می دانیم دولتها منابع درآمدی محدودی دارند .
جهت تامین بودجه جاری و عمرانی مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی به نام مالیات وجود دارد.
این منبع برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سازمان امور مالیاتی با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود در این زمینه به یاری دولت می شتابد.
برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت با وضع قوانین مشخص اقدام به دریافت مالیات از مودیان مشمول می نماید.
اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی کشور ما رسیدن به این هدف را تسهیل می نماید.
در زیر به توضیح اینکه گزارش فصلی چیست و مراحل و روشهای ارسال و .. می پردازیم.

صورت معاملات فصلی چیست

در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم به طور آشکار آمده است که سازمان امور مالیاتی برای رفاه حال مودیان مالیات دریافت می نمایند.
همچنین در مورد افرادی که موظف به پرداخت مالیات و باید صورت معاملات فصلی ارسال نمایند صحبت شده است.
در این ماده به بسیار واضح و روشن به سه نکته اساسی اشاره شده است:

حداکثر زمان ارسال معاملات صورت گرفته توسط همه سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می دهند، حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی می باشد.
انجام این کار به طرق مختلف صورت می گیرد.
می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی باشد و یا به شکل سی دی صورت گیرد.
آنچه مورد اهمیت است در این زمینه این است که برای جلوگیری از جرائم حاصل از دیرکرد این ارسالات مدارک به موقع تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
تا پس از دریافت توسط آنان، بررسی و رسیدگی های لازم صورت گیرد.

معاملات صورت گرفته توسط سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی به چند دسته تقسیم می شود.
از جمله معاملات کوچک.
این معاملات به این معنا هستند که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است.
این معاملات کوچک نیازی به ارسال ماهانه ندارند.
مودیان می توانند به شکل کلی و هر سه ماه یکبار لیست و فهرست این معاملات را ارسال نمایند.
یعنی همه خرید و فرش های کوچک به طور کلی بعد از سه ماه ارسال شوند.
شرط دریافت و پذیرش مدارک مودیان توسط سازمان امور مالیاتی داشتن کد اقتصادی معتبر است.
مودیان در ارسال صورت معاملات فصلی، باید بدانند که دریافت کارت اقتصادی الزامی است.
ارسال مدارک برای سازمان امور مالیاتی باید همراه با کد اقتصادی موجود در این کارت باشد تا مورد پذیرش واقع شود.
هیچ مدرکی از مودی در سازمان امور مالیاتی بدون دریافت کارت اقتصادی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات های فصلی
تمامی شرکت ها و سازمان هایی که عملیات و رویداد مالی دارند بایستی صورت معاملات فصلی خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل به طور جامع و کامل بدون هیچ گونه نقص یا کتمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
در واقع مودیان باید در هر سال ۴ بار صورت معاملات فصلی خود را تهیه نمایند.
این صورت معاملات باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد.
در غیر این صورت مشمول جرایم مربوط به آن خواهند شد .

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

یکی از دغدغه های مودیان در پایان هر فصل تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزئیات و قوانین مربوط به آن می باشد.
جهت تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی باید فرمت های خاصی رعایت شود.
در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهم می باشد که مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی است.
این اقدامات مقدماتی ات برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی.
بر طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صورت معاملات فصلی بایستی در زمان های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
مودیان محترم مالیاتی توجه نمایند:

بر اساس اجرای ماده ۱۶۹ اصلاحیه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در ساختار بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی تغییراتی ایجاد شده است.

این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا بوده است.
صورت معاملات سال ۱۳۹۶ و پس از آن باید بر اساس موارد زیر تهیه و ارائه گردد:

• ایجاد گزارش جدید بیمه
• تغییر در اقلام گزارش خرید
• تغییر در اقلام گزارش فروش
• ایجاد گزارش جدید صادرات
• ایجاد گزارش جدید واردات
• ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره
• ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
• ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
• ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
• تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
• ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر

نسخه های نرم افزار برخط و غیر بر خط، منطبق با این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شده و در اختیار مودیان محترم قرار داده شده است.
دریافت اطلاعات سال ۱۳۹۵ و پیش از آن نیز، کماکان با و قالب ها و مقررات قبلی باقی مانده است.

نحوه ارسال معاملات فصلی

روشهای ارسال معاملات فصلی
جهت ارسال صورت معاملات فصلی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه استفاده نمایند.

روش برخط (online)
روش غیر خط (offline)

صاحبان مشاغل اطلاع داشته باشند که ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل سال ۱۳۹۷، می باشد .
البته یک استثنا وجود دارد که صاحبان مشاغل گروه سوم شغلی می توانند منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای سال بمانند.
در این حالت دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.
آنها فقط باید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

آموزش ارسال صورت معاملات فصلی

در زیر به شرح و آموزش صورت معاملات فصلی می پردازیم

روش برخط (online) چیست

مودیانی که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مینمایند از این روش جهت ارسال اطلاعات خود استفاده می نمایند.
مودیان، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکت پستی مخصوص مربوطه دریافت نمی نمایند.
با ورود به سامانه برای این دسته از مودیان، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.
• ثبت گزارش خرید
• ثبت گزارش اجاره
• ثبت گزارش فروش
• ثبت گزارش امتناع
• ثبت گزارش واردات
• ثبت گزارش صادرات
• ثبت گزارش پیش فروش
• ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
• ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
• ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال۱۳۹۵
• ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال ۱۳۹۵

پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت می گردد.در این صورت امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نخواهد بود.

 روش غیر برخط(offline) چیست

اشخاص حقیقی و حقوقی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می کنند، می توانند قالب مورد نظر این سازمان را در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی با هماهنگی متخصصین مربوطه تولید و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند.
به ویژه تولید کنندگان اینگونه نرم افزارها را از سیستم کامپیوتری خود به طور مستقیم می توانند دریافت کرده و با اتصال به شبکه اینترنت و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات، به ارسال اطلاعات به طور یکجا و جامع اقدام نموده و رسید دریافت کنند.

مراحل ارسال صورت معاملات فصلی

• مراحل ارسال صورت معاملات فصلی به چه صورت است ؟
برای ارسال این مدارک در ابتدای کار تمامی شرکت ها و سازمان های تجاری و کلیه اشخاص حقیقی بایستی به پورتابل سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.
پس از مطالعه و آگاهی از قوانین می توان مراحل مربوطه را طی کرده مدارک را ارسال کنند.
پس از ارسال مدارک تعیین شده باید نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند.
در ضمن تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مشمول ارسال این مدارک هستند، می توانند از شرکت ها و موسسات مالی و حسابداری دارای مجوز کار از جمله شرکت حسابرسی دانا محاسب فکور در این خصوص هم، یاری بخواهند.
این موسسات می توانند از صفر تا صد امور شما را انجام دهند.
سعنی در اولین فرصت مدرک مربوط ارسال نموده به طوری که مودی مشمول جرایم تعیین شده نشود.

با توجه به اینکه موضوع ماده ۱۶۹ در قانون مالیات ها به مالیات صورت معاملات فصلی ارتباط دارد، قانونگذار در این ماده قانونی به طور واضح صورت معاملات و مالیات مربوط به آنها را تفسیر نموده است .
مودیان توجه نمایند:
در صفحه شخصی ارسال اطلاعات معاملات فصلی و پیرو امکان مشاهده اطلاعات معاملات ارسال شده
برای مودیان محترم بعد از اتمام زمان تسلیم اظهارنامه، اصلاحی عملکرد مربوطه گزینه ای با عنوان ( مشاهده گزارشات و اطلاعات ارسال شده برای شما ) و برای اشخاص ثبت نام شده در نظام مالیاتی جهت درج شده که دریافت شماره اقتصادی را برای شما و آنان فراهم می آورد.
بنابراین جهت مساعدت و سرعت عمل در روند رسیدگی مالیاتی به اطلاعات و همچنین رفع ایراد و ابهام بین طرفین معامله، امکان موصوف از زمان قبلی به یک ماه پس از زمان تعیین گردیده برای ارسال فهرست معاملات کاسته شده است.

ارسال الکترونیکی صورت معاملات از طریق ورود به سامانه

جهت ارائه خدمات الکترونیکی و بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م این سامانه ایجاد گردیده است.
با این سامانه مودیان محترم مالیاتی می توانند اطلاعات خود را ثبت و ارسال نمایند.
اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها توسط از طریق این سامانه صورت می گیرد.
مودیانی که از ارائه شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد ملی (برای اشخاص حقیقی) در زمان خرید کالاها و خدمات از ایشان خودداری می نمایند از طریق این سیستم می توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات اقدام نمایند.
مدت زمان دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه می باشد.
پس از پایان هر فصل در اصل باید تا سی روز (۳۰ روز) نسبت به ارسال صورت معاملات خود اقدام نمایند.
حال تکلیف مودیانی که از از ارائه کد شناسایی یا کد ملی خود امتناع ورزیده اند چیست؟
ثبت و ارسال اطلاعات مودیانی که از ارائه یا کد ملی خود (حسب نوع مودیان) و کد شناسایی خود امتناع ورزیده اند بطور ماهانه و حداکثر تا ۱۵ روز پس از ماه بعد قابل ارسال است.
از طریق این سامانه مودیان محترم مالیاتی می توانند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
• صادرات، واردات
• حق العمل کاری و مدیریت پیمان
بیمه، اجاره، حمل و نقل بار و مسافر
• ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش
• همچنین پرداخت و دریافت بابت قراردادها

دوره ارسال اطلاعات سه ماهه (فصلی) می باشد.
مودیان می بایست تا قبل از پایان چهل و پنج روز (۴۵ روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال صورت معاملات خود اقدام نمایند .

یادآور می شویم که پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت می گردد.
در این صورت تنها به ازای هر رکورد اطلاعاتی یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی امکان پذیر می باشد.

سامانه عملیات الکترونیکی ارسال صورت معاملات فصلی

ویژگی های سامانه عملیات الکترونیکی
• سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال بوده
• این سامانه دردسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل است.
• سرعت بخشیدن به امور و ارسال اطلاعات مودیان
• به حداقل رساندن اشتباه عایت حقوق صاحبان مشاغل
• احترام به وقت مخاطب همچنین تکریم مودیان
• تسهیل درانجام وظایف قانونی مشمولین
• برطرف شدن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات
• ایجاد امکان ارسال صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز و درهر مکانی برطرف نمودن بهانه هایی از جملع بعد مسافت و وجود ترافیک و داشتن مشغله با این ویژگی ها دیگر خللی در امر ارسال صورت معاملات پیش نخواهد آمد.
• زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی درسطح جامعه برای تمامی مودیان

مزایای ارسال صورت معاملات فصلی به شکل آنلاین چیست؟

استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی، امکان تسهیل فرایند پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌ نماید.
بر اساس آن از یک‌سو کاهش خطای انسانی را در بر دارد و از سوی دیگر کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات و تلف شدن وقت آنها می باشد.
در کنار این مشکلات ارتباطات چهره به چهره آنها و ممیزان را به دنبال دارد که این مراجعه حضوری خود سبب تحلیل انرژی و خستگی مراجعین و پرسنل را در بردارد.

استفاده از خدمات اینترنتی و آنلاین در هر زمینه ای و از جمله در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه سبب می‌شود تا روند داد و ستدها و معاملات به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شود.
در نهایت نیز میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، مشخص می گردد.
بنابراین همانطور که میدانیم از مزایای استفاده از این سامانه الکترونیکی، اعلام درآمدهای مشمول مالیات و متعلق با تشخیص دقیق این نوع درآمدها می باشد.
سهولت هر چه تمام ‌تر موجود در این کار سبب رضایت متقاضیان گردید است.
به این شکل که در قالب فهرستی اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که حاوی مشخصات فعالیت‌های مزبور باشد، توسط صاحبان مشاغل آزاد، کامل می شود.
سپس جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شوند.
از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
در نتیجه هم اکنون از طریق سامانه های مالیاتی انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی، صورت می پذیرد.

سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه دارد:

چنانچه در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی، وجود مدارکی لازم بود آنها را از مودیان اخذ نماید.
مدارکی همچون صورتحساب‌ها و فرم‌های مربوط به نگهداری حساب‌ها را چنانچه ضروری بداند، اقدام به فراخوان مودیان مشمول می نماید.
این مدارک را جهت استفاده در مراحل ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی و صدور صورتحساب برای معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان عزیز لازم دارد.
مودیان مشمول، وظیفه دارند پس از انجام ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی، صورتحساب، صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را بر روی صورتحساب صادره درج نمایند.

اصلاح صورت معاملات فصلی

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر در ارائه گزارش معاملات فصلی وجود اشتباهات، از عوامل اصلی رد شدن این گزارشات به سازمان امور مالیاتی می باشد .
از مشکلات اساسی مودیان در ارائه گزارشات فصلی، چگونگی اصلاح صورت معاملات فصلی موارد اشتباه ثبت شده در گزارشات آفلاین و آنلاین می باشد.
تقریبا اکثر مودیان با این مشکل مواجه شده اند. چیزی که در این موارد اهمیت دارد چگونگی اصلاح تغییرات می باشد.
پیش از دستور سازمان امور مالیاتی در زمینه اشتباهات ماده ۱۶۹ مکرر، اصولا با ارائه نامه مکتوب و بررسی دفاتر قانونی ، نحوه تاییدیه در ادارات دیگر ، طی مدت زمان زیادی ، حل می شد ولیکن با گذشت زمان و با سازماندهی و طراحی چگونگی حل مشکل و برطرف کردن اشتباهات ، سلسله مراتب اصلاحات بسیار ساده تر از پیش شد.
در فرم نمونه سازمان امور مالیاتی قرار لیست اشتباهات باید درج شود.

یکی از کارهایی که مودیان بایستی برای اصلاح یک اشتباه گزارش شده در خرید و فروش و برطرف شدن آن انجام دهند این است که موارد اشتباه را در فرم نمونه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.
سپس به حوزه ماده ۱۶۹ محل فعالیت خود ارائه دهند.
رسید دریافت و پیگیری این تغییرات همان شماره ثبت دبیرخانه است .
نمونه این فرم در پایان این مطلب در اختیار شما قرار می گیرد .

حال نحوه اجرا به چه صورت است؟
مودیان برای اجرای این امر باید ابتدا مورد اشتباه را ثبت نمایند .
البته همانطور که در گزارشات ذکر شده در این فرم بنویسند و در زیر همان سطر اصلاح شده آن را قید نمایند.

تاریخ ارسال صورت معاملات فصلی

اما آیا مودیانی که موفق به دریافت کد اقتصادی نشده اند تکلیف از گردن آنها ساقط می گردد و دیگر نیازی به دریافت آن ندارند؟
یا اینکه اگر مودی تا زمان اعلام شده از سوی سازمان برای ارسال صورت معاملات فصلی کد اقتصادی نداشته باشد باید چه کند؟
چنانچه تا تاریخ تعیین شده برای ارسال صورت معاملات فصلی کد اقتصادی آماده نشد مودیان توجه داشته باشند :
اگر مودی درخواست کد اقتصادی کند اما تا زمان تعیین شده برای ارسال مدارک کد اقتصادی آماده نشده باشد، مسئولیتی نسبت به این موضوع ندارد و باید مدارک را با نام و نام خانوادگی و کد ملی در مهلت مقرر ارسال نماید.
• آیا می توان صورت معاملات فصلی و صوت مالی پایان سال شرکتها و یا یک سازمان را در یک زمان به شکل یکجا ارسال نمود؟
ارسال هریک از موارد مذکور نمی تواند، رافع مسئولیت برای ارسال دیگری باشد.
بنابراین مودیان حتما باید هر یک از مدارک مذکور را در مهلت تعیین شده و به صورت جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

• در قانون چه کسانی موظف به ارسال صورت معاملات فصلی می باشند؟
از دو گروه مشاغل بند الف و ب در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نام برده شده است.
مشاغل بند الف افرادی می باشند که طبق قانون باید معاملات خود را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نمایند.
مشاغل بند شامل سازمان ها و شرکت ها و افرادی هستند که وظیفه دارند معاملات خود را در دفتر درآمد و هزینه ثبت نموده و گزارشات کامل آن را داشته باشند.

چه مشاغلی مشمول مشاغل بند الف ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم هستند؟
برخی از مشاغلی که مشمول بند الف می شوند شامل موارد زیر است :
• مدارس
• درمانگاهها و آسایشگاهها
• بیمارستان ها و زایشگاهها
• واردکنندگان و صادرکنندگان کالا
• همه افرادی که کارت بازرگانی دارند
• افرادی که صاحب کارخانه و شرکت های تولیدی
• همه شرکت های حسابداری و حسابرسی و خدماتی
• افرادی که امتیاز بهره برداری از معادن را کسب نموده اند
• افرادی که به واسطه انجام فعالیت تولیدی جواز و پروانه کسب دارند.

این مشاغل بایستی صورت معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.

چه مشاغلی جز مشاغل بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند؟
مشاغلی که  مشمول بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند طبق موارد زیر می باشد:
• طلا و جواهر فروشان
• مشاوران و وکلای دادگستری
• افرادی که به کار دلالی مشغولند
• افرادی که کارگاههای صنعتی دارند
• افرادی که در کار خرید و فروش آهن هستند
این موارد نیز باید مدارک مذکور را در مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
با چه شرایطی به رستوران‌ها، مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد؟

مالیات بر ارزش افزوده، از مواردی است که بسیار خبرساز شده و برای رستوران دارها و مشتری ها سوال پیش آمده که آیا افزودن ارزش افزوده برای رستوران ها مجاز است یا خیر.
حال شرایط رستوران هایی که ارزش افزوده به آنها تعلق میگیرد را بیان می نماییم.

براساس دستور رئیس اتحادیه رستوران ‌داران:
فقط رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند
یا اینکه واحدهای صنفی و رستوران‌هایی مجاز به دریافت ٩‌ درصد ارزش افزوده هستند که میز و صندلی دارند.
اما کترینگ‌ها یا واحدهایی که غذای بیرون بر دارند و یا میز صندلی ندارند، حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده و حق دریافت سرویس و خدمات را ندارند.

و اما در مورد فست فودها باید بگوییم که آنها نیز حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند .

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی چه می باشد

در زمینه جریمه عدم ارسال صورت معاملات، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم فصلی آمده است:
این تخلف و همچنین عدم ارسال کد اقتصادی و یا استفاده نمودن از کد اقتصادی شخص دیگر و همچنین دادن کد اقتصادی خود به یک نفر دیگر مشمول جریمه است.
این جریمه برابر ۱۰ درصد مبلغ معامله انجام شده می باشد.
نکته دیگر در خصوص این موضوع ارسال دیرهنگام و بعد از مهلت مدارک می باشد:
این عمل مشمول جریمه ای برابر یک درصد معامله ای است که مدرک آن دیر ارسال شده.

• جزئیات جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی در قانون مالیات های مستقیم به چه صورت است؟

جریمه مربوط به عدم ارسال مدارک خواسته شده و یا دیرکرد آنها، همینطور استفاده از کد اقتصادی اشخاص دیگر به شرح ذیل محاسبه می گردد:
الف: اگر مبلغ معامله انجام شده از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد، در این حالت نیازی به ارسال کد اقتصادی نیست.
صورت معامله را هم می توان به صورت تجمیعی بعد از سه ماه ارسال کرد.
این به آن معناست که لازم نیست معاملات کوچک تا یک ماه بعد از پایان تاریخ معامله مدارک آن ارسال شود.
ب: اگر مبلغ معامله انجام شده بیش از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال باشد چه وظیفه ای داریم؟
در این شرایط معامله کننده باید کد اقتصادی خریدار و خودش را به همراه صورت معاملات ارسال کند.
به علت عدم ارسال مدارک یا کد اقتصادی خود و خریدار مشمول جریمه یازده درصدی خواهد شد.
• چنانچه خریدار یا فروشنده از اعلام کد اقتصادی خود امتناع کند چه مراحلی باید انجام شود؟
اگر خریدار و یا فروشنده از بیان کد اقتصادی خود امتناع نمایند، طرف دیگر معامله موظف است که مشخصات طرف مقابل به همراه کد اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.
در این شرایط فقط شخصی که کد اقتصادی ارائه نداده مشمول جریمه خواهد شد .
طرف دیگر معامله هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

پرسش و پاسخ در زمینه صورت معاملات فصلی
 • وضعیت معاملات کوچک در لیست معاملات فصلی به چه صورت است؟
  برای معاملات کوچکی که گردش مالی آنها نقش عمده ای برای شرکت محسوب ندارند و جزو معاملات کوچک هستند بیان صورت کامل و جزیی معاملات لازم نیست.
 • یعنی فقط باید به صورت ذکر عنوان و یا به شکل تایتل در یک مجموعه فهرست وار به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردند.

 

 • آیا وجود کد اقتصادی در ارسال معاملات فصلی الزامی است؟
  آری جهت ارسال صورت معاملات فصلی بایستی تمامی اشخاص حقیقی و حقوق و سازمان ها و شرکت ها اقدام به دریافت کد اقتصادی نمایند.
  پس از دریافت کد اقتصادی صورت معاملات فصلی خود را با کد اقتصادی دریافت شده به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

 

 • اگر کد اقتصادی دیرتر از موعد مقرر صادر شود و احتمال گذشتن زمان ارسال صورت معاملات فصلی وجود داشته باشد وظیفه مودیان چیست؟
  اگر زمان ارسال صورت معاملات فصلی فرا برسد و در آن زمان هنوز مودیان موفق به دریافت کد اقتصادی نشوند، مودیان باید با نام و نام خانوادگی و کد ملی خود اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی نمایند.
  در غیر این صورت هیچ عذر و بهانه ای در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

 

 • اگر زمان ارسال صورت مالی با صورت معاملات پایان سال تداخل داشته باشد باید چه کنیم؟
  اگر ارسال صورت معاملات فصلی با ارسال عملکرد مالی در پایان سال تداخل پیدا کند ارسال هر یک از آنها به معنی عدم ارسال دیگری نمی شود.
  بنابراین مودیان باید هر دو صورت را به صورت جداگانه و مجزا به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند .

 

 • آیا باید گستره پرداخت مالیات در کشور افزایش یابد ؟
  همانطور که میدانیم میزان مالیات از هر کسب و کاری به مجموعه فعالیت ها یا ارزش آنها بستگی دارد و دیگر اینکه مالیات از بخش‌های درآمدی است.
  با توجه به این موضوع که هزینه ها و مصارف در پروژه‌های عمرانی و خدماتی که توسط دولت ارائه می شود را پوشش می دهد بنابراین باید میزان آن افزایش یابد.
  وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دریافت مالیات در دوره ای که سایر منابع درآمدی کشور دچار محدودیت شده به معنای فشار بیشتر به قشر خاصی نیست.
  با توجه به این موضوع دریافت مالیات به معنای گسترده کردن و ترویج فرهنگ مالیاتی است.
  یعنی باید فرهنگ مالیاتی گسترده تر شود و همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری شود. در این صورت میتوان گستره پرداخت مالیات در کشور را افزایش داد.
  با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در فروش نفت ایجاد شده است و قسمتی از مالیات از محل فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند نفت به دست می آید بنابراین سایر بخش ها نقش پر رنگ تری در تامین درآمدها دارند.

 

 • چه کسانی موظف به ارسال صورت معاملات فصلی هستند ؟
  کلیه افراد حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات های مستقیم موظف به ارسال صورت معاملات فصلی تا یک ماه از پایان فصل می باشند .

 

 • عدم ارسال صورت معاملات فصلی چه نتیجه ای دارد ؟
  در صورت عدم ارسال صورت معاملات فصلی و یا عدم دریافت کد اقتصادی برای ارسال صورت معاملات فصلی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای این کار مشمول جریمه خواهد بود.
  جریمه عدم ارسال صورت معاملات فصلی برابر یک درصد مجموع صورت معاملاتی است نشده.
  در ضمن معادل ده درصد هم جریمه برای عدم دریافت کد اقتصادی به آن اضافه می شود.

 

 • طریقه ارسال صورت معاملات فصلی به چه صورت است؟
  ارسال صورت معاملات فصلی می تواند به صورت سی دی یا آفلاین باشد. یا اینکه به صورت آنلاین و از طریق الکترونیکی انجام گیرد .

 

 • آیا حقوق و دستمزد پرسنل باید در معاملات فصلی ذکر شود ؟
  بر اساس تصمیم هیئت وزیران، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
  در سال ۱۳۹۸ به دلیل افزایش نرخ تورم، مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال جهت حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردید، یعنی باید به گونه ای باشد که حداقل افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نباید نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
  در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برابر ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ می باشد.
  البته با در نظر داشتن اینکه که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نباید کمتر باشد.و اما در مورد حداقل حقوق بازنشستگان:
  حداقل حقوق بازنشستگان به میزان .۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال می باشد.
  حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شده است
  حقوق و دستمزد پرسنل به دلیل اینکه به طور مستقیم و در قانون جداگانه ای مشمول مالیات می گردد بنابراین مالیات آن اخذ میگردد.
  در این صورت حقوق و دستمزد در لیست فهرست معاملات فصلی قرار نخواهد گرفت.

 

 • جریمه عدم ارائه کد اقتصادی توسط خریدار محصول کد اقتصادی چگونه است؟
  اگر در زمان معامله خریدار کد اقتصادی خود را ارائه ندهد در صورتی که فروشنده مشخصات خریدار را به طور کامل به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و همچنین لیست جزییات معامله را ارائه نماید فقط خریدار مشمول جریمه می شود.
  در غیر این صورت هر دو یعنی هم خریدار و هم فروشنده جریمه می شوند.
  ارسال صورت معاملات فصلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  در قانون به صورت مشخص و به تفصیل در مورد آن اطلاعات داده شده است.
  در صورت عدم ارائه صورت معاملات فصلی در زمان تعیین شده، جرایم مشخصی طبق قانون به آن تعلق می گیرد.
  به همین دلیل مودیان باید در زمان تعیین شده اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی خود نمایند.
  بنابراین در این زمینه می توانند از موسسات خدمات مالی مشاوره بگیرند.
  شرکتها می توانند به طور کامل امور خود را به این موسسات بسپارند.
  شرکت حسابداری و موسسه خدمات حسابرسی و مالی دانا محاسب فکور همراه مطمئنی در این زمینه و دیگر زمینه های مالی و حسابداری برای مودیان عزیزمی باشد.

 

 • مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی چه کسانی می باشند؟
  پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشمولین ارسال فهرست معاملات، از سال ۱۳۹۵ عبارت‌اند از
  کلیه اشخاص حقوقی
  صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
  بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزء گروه اول می باشند.

 

 • حال باید بدانیم که ارسال اطلاعات معاملات انجام شده به چه صورت انجام می شود؟
  ارسال این اطلاعات به شکل فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل امکان‌پذیر است.
  یعنی از ابتدای فصل تا یک ونیم ماه پس از پایان فصل.
  ارسال اطلاعات خارج از مهلت ذکر شده مشمول جرائم متعلقه به عدم ارسال صورت معاملات فصلی می باشد.

 

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه و گسترش شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است.

ایجاد نظم مالی و تعهد کاری از بزرگترین اهداف این موسسه حسابرسی می باشد. .
هدف والای این شرکت این است که مدیران موسسات، شرکت ها و کارفرمایان بدون هیچ نگرانی از کارآمدی مالی و نتایج حسابداری، تمامی تمرکز و تلاش خود را افزایش دهند و به بهره وری بالا دست یابند.

بهره وری و همچنین پیشبرد اقتصادی و تعالی از ویژگی هایی است که این شرکت در راس کارهای خود قرار داده است.

مشاورین و کارشناسان این موسسه حسابرسی براساس چارچوب ها و استاندارد ها ی روز حسابداری با ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به .صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می نماید.
بنابراین دیگر لازم نیست نگران امور مالی خود باشید.
چر اکه تمامی خدمات ما از جمله قبولی دفاتر مالیاتی شما تضمین و گارانتی می گردد.
چنانچه در زمینه تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی و .. سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷

,

مالیات بر ارزش افزوده

می خواهیم با برخی از قوانین مالیاتی و برخی اطلاعاتی که شاید تا به امروز نمی دانستید شما را آشنا کنیم.
بنابراین بهتر است با ما همراه باشید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاورین ما در این زمینه مشورت نمایید.
همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در زمینه مصادیق و تازه های مالیاتی آگاهی لازم را داشته باشیم.
پس به مطالب زیر توجه نمایید.

درادامه مطلب توضیحی در مورد مالیات بر ارزش افزوده داده و سپس به سوالاتی که ممکن است برای هر یک از شما پیش آمده باشد پاسخ می دهیم.
از مطالب مهمی که باید به آن توجه نماییم شناختن انواع مالیاتی و همچنین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷ می باشد.

پیش از آنکه به شناخت مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم ابتدا با مفهوم مالیات، انواع آن و با برخی مفاهیم مالیاتی آشنا می شویم.

انواع مالیات

مالیات ابرازی : مالیاتی که مودی مالیاتی با در نظر داشتن اظهارنامه تسلیمی ، آن را ابراز می نماید.
این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.
در غیر این حالت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود .

مالیات تشخیصی : مالیاتی است که مبلغ آن بعد از ارسال اظهارنامه عملکرد و رسیدگی ماموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین میزان مالیات یا معاف از پرداخت مالیات اقدام می گردد.
به این نوع مالیات، مالیات تشخیصی گفته می شود.

 مالیات قطعی: اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراض نکنند.
یا اینکه با مسئول مربوطه در تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید.
یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری کند، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بهتر این است توجه خود به امورات مالیاتی را بیشتر نماییم.
این همان چیزی است که در نهایت هزینه کمتری پرداخت خواهیم نمود.

مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات تکلیفی

همان طور که از نامش پیداست قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است.
تکلیف کسر و پرداخت این نوع از مالیات بر اساس احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد .
(برای نمونه همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد).

 مالیات عملکرد

معنای مالیات عملکرد نیز از ظاهر آن پیداست که به چه نوع مالیاتی گفته می شود.
بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شود.
این مالیات باید معادل ۲۵% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

تفاوت مالیاتی تکلیفی و مالیات عملکرد

مودیان عزیز توجه کنید در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر نموده و به اداره دارایی واریز نمایید.
چنانچه شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت نماید.
اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات می باشد.

در زیر به تعریف برخی از اصطلاحات مالیاتی می پردازیم که در روند پرداخت مالیات بسیاری از ما را یاری می نماید.
در ابتدا به تعریف هیات اختلاف مالیاتی می پردازیم.

هیأت حل اختلاف مالیاتی

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی شامل سه نفر به شرح زیر است:

• نماینده ای از سازمان امور مالیاتی کشور.
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته.
در  صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی می کند.
• یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد .
یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب می نماید.

ماده ۱۶۵ : در مواردی ممکن است بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، بروز آفات و خشکسالی، طوفان سیل، آتش سوزی، و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک محدوده کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد.
چنانچه خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می بایست:

برابر خسارت وارد شده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، درآن سال و سنوات بعد کسر نماید.

مؤدیانی که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی می شود.

نکته مهمی که مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند این است که اگر مالیات خود را در زمان تعیین شده نپردازند مشمول جرایم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده از طرف سازمان خواهند شد.

جایزه مالیاتی چیست

بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی مالیاتی سه سال پی در پی ترازنامه وحساب سود و زیان، همچنین دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هر سالش را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشد مشمول جایزه مالیاتی می گردد.
این جایزه برابر ۵% اصل مالیات سه سال می باشد که به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته می شود.
این جایزه معاف از مالیات می باشد.

مودیان مالیاتی چه چیزهایی را لازم است بدانند

برگ تشخیص مالیات چیست؟
برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند. در این برگ تشخیص نوع و میزان مالیات مشخص می شود .

اطلاعاتی در مورد احکام مالیاتی در زمینه برگ تشخیص مالیات
• مودیان باید بدانند مهلت اعتراض مودی مالیاتی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. (یا اینکه مهلت قانونی اعتراض مالیات دهنده به تشخیص اداره امورمالیاتی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.)

در واقع این ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
• اعتراض به برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود، در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی اگر پیش از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند ، تا گذشت ۶ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ( ۱۳۲ ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( تا سال ۱۴۰۰ ) از پرداخت ۵۰% مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی معاف می باشند . البته به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور.
• اگر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، با کسر فقط یک معافیت مالیاتی پایه سالانه از مجموع درآمد واحدهای شغلی او، مشمول مالیات به نرخ های موجود در ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها خواهد شد.
• بنابراین با اجرای طرح جامع مالیاتی و یکپارچه بودن برنامه مشاغل ، برای مودیان صاحب فعالیت شغلی متعدد، مجموع درآمد مشمول مالیات پس از کسر یک معافیت مالیاتی پایه ی سالانه ، به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول مالیات خواهد بود .

نکته:
اداره امور مالیاتی بر طبق ماده ۲۳۵ ق.م.م موظف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخته اند حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم نماید.

وظیفه اشخاص حقوقی تا زمانی که دارای شماره اقتصادی نیستند چیست؟

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی وظیفه دارند، در مدتی که برایشان شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی جهت ارسال فهرست معاملات و صدور صورتحساب استفاده کنند .

همچنین اشخاص حقوقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت کرده اند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید می توانند از شماره اقتصادی قدیم، در معاملات خود استفاده نمایند.

چه مواردی جز ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۵ لایحه موارد زیر جز ماخذ محاسبه مالیات نیست.
• انواع تخفیفات اعطائی
• مالیات موضوع این قانون که از قبل به وسیله عرضه‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت ‏پرداخت شده باشد.
• سایر مالیات‌های غیرمستقیم و همچنین عوارضی که بر اساس قوانین ذکر شده هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.
• وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می گردد و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌شود.
• کمک هایی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود پرداخت می گردد. این میزان طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد، می باشد.
یارانه پرداختی دولت که جهت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است نیز، مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن محاسبه نشده باشد.

صاحبان مشاغل بر اساس حجم و نوع فعالیت به چند گروه تقسیم می شوند که گروه اول از آنها و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل و یا سایر دفاتر می باشند.
انواع دفاتر به شرح زیر است:
• دفتر روزنامه
• دفتر کل
• دفتر معین
• دفتر روزنامه و کل مشترک
• سایر دفاتر

آنها باید برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری استفاده کنند که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده باشد.

شایان ذکر است، مواردی وجود دارد که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت نمی کند، در این موارد مودی مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشد.

تاخیر در تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه قابل قبول است.

ثبت دفاتر ضمن سال مالی به شرط آنکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد قابل قبول است.

 مراحل صدور مفاصا حساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

• صدور مفاصا حساب مالیاتی با درخواست کتبی مودی

• دستورات رییس امور مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی در زمینه ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی

• تهیه خلاصه وضعیت و بررسی پرونده به وسیله کاردان یا کارشناس مالیاتی

• بررسی و تایید خلاصه وضعیت به وسیله کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
• ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مرتبط

• ارائه میزان بدهی قطعی به مودی

• پرداخت بدهی مالیاتی به وسیله مودی پس از قطعی شدن

• صدور گواهی عدم بدهی مربوط به مالیات قطعی شده تا عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص.
• سپس امضا توسط رییس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد و تحویل به مودی

 

مودی مالیاتی

مودی مالیاتی کیست؟ اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات تشکیل پرونده مالیاتی میدهند این افراد یا اشخاص حقوقی را مودی مالیاتی می نامند.

شخص حقیقی کیست: اشخاصی هستند که در اداره ثبت شرکتها تشکیل پرونده مالیاتی نداده اند.
آنها تحت ضوابط صنفی به شکل انفرادی و یا شراکت مدنی فعالیت اقتصادی دارند.

برای این اشخاص از طرف اصناف و یا تشکل حرفه ای مورد نظر، پروانه کسب صادر می شود و آنها مشغول فعالیت می شوند.
مانند پزشکان ، وکلا ، کسبه ها و …

تعریف شخص حقوقی : در اداره ثبت شرکتها برخی اشخاص با شماره معینی به نام شناسه ملی به ثبت رسیده اند این اشخاص، اشخاص حقوقی هستند. مانند انواع شرکت ها.

سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که شروع آن از اول فروردین ماه هر سال و آخر آن اسفند ماه همان سال می باشد .

سال مالیاتی اشخاص حقیقی اجبارا همان سال شمسی است یعنی از اول فروردین تا پایان اسفند ماه است.
ولی در مورد اشخاص حقوقی سال مالی به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند.

مثلا سال مالی برخی اشخاص حقوقی منطبق با تاریخ میلادی است . یا اینکه در عمده مراکز آموزشی فعال در قالب شخص حقوقی سال مالی اول مهر تا پایان شهریور است.
در این موارد درآمد سال مالی به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار خواهد گرفت .
بنابراین بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ، زمان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی و برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد .

تکالیف مالیاتی

تکالیف مالیاتی که باید از ابتدای هر سال (فروردین ماه امسال ) تا پایان تیر ماه باید انجام دهیم به شرح زیر می باشد:

ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خرداد ماه
ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به پایان اسفند ۹۷ تا پایان تیر منتهی می گردد.

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان هر سال( سال قبل) تا پایان فروردین
ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال قبل ، تا ۱۵ اردیبهشت سال جدید
تسلیم فهرست حقوق اسفند سال پیش تا پایان فروردین

 

انواع تخفیفات

در حسابداری تخفیفات را می توان به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیفات نقدی
۴ . تخفیفات به علت عیب یا عدم تطابق کالا

تعریف تخفیفات تجاری

در تخفیف تجاری فروشنده کالا در واقع شخصا برای کالای مورد نظر تخفیف در نظر میگیرد.
این تخفیف میتواند با توجه به شرایط فروش نیز متفاوت در نظر میگیرد .مثلا در برخی فروشگاه ها و حتی مغازه ها تبلیغاتی با این عنوان وجود دارد که تا سقف مبلغ خاصی تخفیف نیز معادل مثلا ۲۰ درصد تعلق می گیرد.

این نوع تخفیفات در دفتر ثبت نمی گردند به دلیل اینکه قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند.
قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر ثبت می گردد.

تعریف تخفیفات توافقی

تخفیفات توافقی در واقع همان تخفیفاتی است که بر اثر چانه زدن به وجود می آید.
این تخفیفات به هنگام خرید بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد.
نکته ای که در اینگونه تخفیفات قابل توجه است این است که این گونه تخفیفات نیز در دفاتر ثبت نمیگردند

زیرا طبق اصل قیمت تمام شده :
درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد .

تعریف تخفیفات نقدی

گاهی فروشنده تمایل دارد در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) طلب خود را از خریدار زودتر از موعد مقرر دریافت کند.
به همین جهت امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از زمان تعیین گردیده، بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این نوع از تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش می گویند.

این حساب هم مانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش بوده و همیشه داری مانده بدهکار است .

راه های ثبت تخفیفات نقدی  به شرح زیر می باشد :

۱ . در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی شود زیرا فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت خواهند شد .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی شده و به این شکل ثبت می گردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناخالص شناخته شده و به ثبت میرسد و به این شکل در دفتر نشان داده می شوند .

تخفیف به علت عیب و نقص و یا عدم تطابق کالا :

گاهی پیش می آید که اجناس به هنگام فروش مشخص می شد که دارای عیوبی هستن که با آنچه خریدار می خواهد تطابق ندارد.
در برخی موارد فروشنده حاضر می شود بایت این عیوب تخفیفاتی قائل شود.
ممکن است در آن صورت خریدار راضی به معامله باشد.
در چنین شرایطی اگر خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت داشتن عیوب یا عدم تطابق با آنچه مد نظر داشته و … باز پس دهد و فروشنده برای جبران، خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که خریدار از فروشنده دریافت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود .
این تخفیفات قابل ثبت در دفاتر هستند .

قابل توجه است که ماهیت حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش می باشد.
هر دو حساب، کاهنده فروش هستند دارای مانده بدهکار بوده و از این رو معمولا تلفیق این دو حساب را در کدینگهای متفاوت می توان دید .

خب حالا به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

مالیات بر ارزش افزوده :

این مالیات نوعی مالیات چند مرحله‌ای است.

مالیات ارزش افزوده در طی چند مرحله به صورت زنجیروار، در مراحل واردات، تولید و توزیع اخذ دریافت می گردد.
میزان این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده می باشد.
اینکه گفته می شود این مالیات به شکل زنجیروار در مراحل مختلف دریافت می شود این است که در هر مرحله از واردات، تولید و توزیع این مبلغ انتقال می‌یابد.
در نهایت به وسیله مصرف‌ کننده نهایی پرداخت می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که تمامی عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه‌ شده (به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات) در زمان فروش از خریداران اخذ نماید.
سپس به‌ شکل فصلی یا دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

نرخ این مالیات به صورت درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا یا خدمات تعیین می گردد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه توسط دولت مشخص می‌شود.
در سال ۱۳۹۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹% تعیین شد.
احتمالا همه شما با این نرخ آشنا هستید و این نرخ را پرداخت نموده اید.

کلیه اشخاص حقوقی باید طبق قانون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خود را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، انجام دهند.
یعنی مالیات بر ارزش افزوده خود را از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر نمایند.
سپس مانده آن را، حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر سه ماهه، به حساب خزانه دولت واریز نمایند.
جهت مشاوده نرخ اظهارنامه می توانید بر روی آن کلیک نمایید.

روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

هم اکنون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل خوداظهاری است.
مودیان در پایان هر سه ماه از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده با آدرسwww.evat.ir باید اظهارنامه خود را ثبت کنند.
در صفحه این سامانه باید بر روی گزینه تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نموده و بقیه مراحل پرداخت را انجام دهند.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۹۷)

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نمایند.

اما با توجه به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) با تعطیلات نوروز مصادف شده است بنابراین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۹۷ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور برخوردار شوند.

بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ در واقع مالیات مصرف کننده کالا می باشد، که فروشنده یا تولید کننده کالا این مبلغ را به نیابت سازمان امور مالیاتی از مصرف کننده دریافت می کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.
نحوه محاسبه و مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی ثابت می باشد که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود. این مبلغ به دو بخش مالیات و عوارض تقسیم می شود، که در زمان پرداخت توسط فروشنده باید به تفکیک به دو حساب مختلف واریز گردد.
نحوه اعلام و واریز مالیات بر ارزش افزوده توسط در دوره های زمانی مشخص با پرکردن اظهارنامه مربوطه انجام می شود.

در مباحث مالیات سوالات بسیاری در زمینه های مختلف برای مودیان پیش می اید که ما در این مبحث به برخی از آنها می پردازیم:

آیا میدانید:
• آیا میدانستید آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ چه زمانی است؟
• آیا میدانستید زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تمدید شد؟
• آیا میدانستید اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نظریه مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و نیز ۱۶۹ پس از اصلاحیه نمی باشند؟
• آیا میدانید چه اشخاصی جز مشمولین ارسال فهرست معاملات می باشند؟
• آیا میدانید چطور از خارجی‌ها مالیات گرفته می‌شود؟
• آیا می دانید اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی چه کسانی هستند؟
• آیا می دانستید ساکنین چه شهرهایی برای صدور پروانه ساخت و ساز باید مالیات بپردازند؟
• آیا از میزان سطوح مزدی در سال جدید و میزان مالیات بر حقوق مطلع هستید؟

سوالاتی که در بخش مالیات بر درآمدهای کشاورزی ممکن است داشته باشید و یا مواردی که ممکن است از آنها مطلع نباشید را در زیر آورده ایم.
• چرا باید کشاورزانی با درآمد میلیونی مالیات ندهند؟
• آیا می دانید چرا کشاورزی معاف از مالیات است؟
• آیا همه کشاورزان کم‌درآمدتر از کارمندان معاف از مالیات می باشند؟
• آیا می دانستید کسب درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و .. موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی به طور کلی مشمول مالیات نمی باشد؟
• آیا درآمد‌های مالیاتی از بخش کشاورزی نمی تواند در شرایط تحریم و تنگنای مالی و زمانی که فشارهای مالیاتی بر صنعت و خدمات که دو بخش اشتغال‌زا می باشد، بسیار است، از فشار بر این دو بخش بکاهد؟
• آیا میدانستید کشاورزان از اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف مالیاتی از جمله تکلیف موضوع ماده ۸۶ ق.م.م ارایه لیست حقوق خواهند بود؟ (یعنی در این خصوص معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است)
• آیا همه کشاورزان، دامداران، زنبورداران و همچنین سایرفعالان بخش کشاورزی درآمد سالیانه شان کمتر از ۳۳ میلیون تومان (سقف معافیت مالیاتی کارمندان) است؟ اگر نه، پس چرا باید از مالیات معاف باشند؟
• یا اینکه چرا کشاورزان بزرگ‌ مالک با ده‌ها، صد‌ها و هزاران هکتار زمین و یا کشاورزانی با درآمد‌های چند میلیاردی و یا واحد‌های بزرگ پرورش طیور یا جنگل‌داری و یا گاوداری‌های بسیار بزرگ با داشتن هزاران رأس دام از مالیات معاف اند؟
• آیا می دانستید لایحه مالیات‌های بخش کشاورزی از ابتدای برنامه سوم تا به امروز تدوین نشده است؟
• آیا می دانید اثر نپرداختن مالیات توسط این بخش در اقتصاد ایران و مدیریت بخش آب و خاک چه می باشد؟
• آیا صادرکنندگان کالا‌های کشاورزی که دارای درآمد‌های میلیون دلاری هستند نیز باید از مالیات معاف باشند؟
• آیا می دانید ارزش اقتصاد کشاورزی ایران چقدر است؟

آری تمام این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر وجود دارد که ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده است.

جهت اطلاع باید بگوییم که وزیر کشاورزی در تاریخ ۵/۱/ ۱۳۹۷ ارزش تولیدات کشاورزی ایران را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

اگر معافیت مالیاتی مانند کارمندان با کم درآمد، شامل کشاورزان خرده ‌مالک و کم ‌درآمد شود، همه این مبلغ مشمول مالیات نخواهد شد.

اما اگر فقط ۱۰ درصد مالیات با صرف‌نظر نمودن از مالیات پلکانی، مشمول بخش کشاورزی شود، ۷ میلیارد دلار (معادل هفتاد هزار میلیارد تومان با فرض اینکه دلار ده هزار تومان باشد) مالیات بخش کشاورزی می باشد.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران درشهرهایی با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر به هنگام صدور پروانه ساخت، مالیات ساخت و فروش دریافت خواهد شد.

در نظام مالیاتی قابل توجه است که هیچ تولیدکننده‌ای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند.

تولیدکننده در مراحل مختلف تولید بخشی از مالیات ارزش افزوده را می‌دهد و بعد در مراحل بعد آن را پس می‌گیرد.

برای مثال چنانچه جنسی برای تولید ده مرحله داشته باشد در هر مرحله تولیدکننده مثلا پارچه را از کارخانه پارچه‌بافی می‌خرد، وقتی پارچه را می‌خرد بخشی از ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و وقتی پارچه را به کت و شلوار تبدیل کرد و به مشتری فروخت دوباره ارزش افزوده را از مشتری می‌گیرد و وقتی به اداره مالیات پرداخت می‌کند میزان پرداختی خودش را کم می‌کند بنابراین هیچ تولیدکننده‌ای تحت هیچ عنوانی نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید.

آیا می دانید نحوه دریافت مالیات از خارجی ها به چه صورت است؟

در بخشنامه ای در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در ابلاغیه در خصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی، سرپرست سازمان امور مالیاتی خطاب به امور مالیاتی شهر تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام نمود که به منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات مربوط به کسر و اعمال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی، طبق نرخ ارز اعلام شده در سامانه سنا محاسبه می گردد.

 

آیا از میزان مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی مطلع هستید ؟

موضوع ماده ۵۴ مکرر ق.م.م در زمینه مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی می باشد که در این ماده به “آن پرداخته است.

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که در اجرای ماده ۵۴ مکرر ق.م.م و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد بر اساس ماده مذکور، مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود .
سامانه مورد نظر در حال حاضر توسط مراجع ذیربط نصب و راه اندازی نشده است.
بنابراین تا ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور دریافت مالیات موضوع ماده قانونی بالا، به وسیله وزارت راه و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی است .

سطوح مزدی در سال ۱۳۹۸

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و همچنین رایزنی در باب حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تصویب گردید.
• حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال
• حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال
• حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
• حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ری
• پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال
• حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
• بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
• سایر سطوح ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۷

و اما در مورد مهلت ارسال اظهارنامه پایان سال ۹۷ باید بگوییم که این زمان به پایان فروردین تمدید گردید.
با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان ۹۷ با تعطیلات نوروز مصادف شده است مقرراتی تعیین گردیده است.
بنا به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی، زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان فراهم شده است.

بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند برخی مقررات در این زمینه را رعایت نمایند:
از جمله اینکه: در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تسلیم نموده اند تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

یعنی برای این مودیان امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی، در نظر گرفته شده است.

بخشنامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در خصوص تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۷ :

شرط بخشودگی مودیان مالیاتی صد در صدی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره زمستان ۹۷ در موعد مقرر قانونی ( ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۸ ) و نیز تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض دوره ذکر شده، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض تا پایان روز شنبه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ می باشد .

و در چنین حالتی است که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ( ۵۰% مالیات متعلق ) و تاخیر ( ۲% در ماه ) به طور صد در صد بخشوده می شود .

در غیر اینصورت علاوه بر جریمه متعلقه، مشمول بخشودگی صد در صدی نخواهد بود.

علاوه بر این مودیان عزیز بدانند که مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۷ ( فصل زمستان ) تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تمدید شد.

اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه چیست

پیش از تکمیل اظهارنامه اقدام خیلی مهمی که باید صورت گیرد این است که به جمع آوری مستندات که باید در اظهارنامه باشد، بپردازیم.

اسناد و مدارک مثبته در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

• دفاتر قانونی
• نوارهای صندوق
• نسخ اظهارنامه های تایید شده
• اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
• سایر مستندات معاملات و عملیات
• برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
• رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
• گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

مشمولین ارسال فهرست معاملات چه کسانی هستند؟

بر اساس ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی به شرح زیر هستند:

• تمامی اشخاص حقوقی
• صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول آیین نامه اجرایی ماده قانون هستند.
• صاحبان مشاغل که شامل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
• کسانی که مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

حال مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا چه زمانی است؟

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی

مهلت مقرر ب طبق آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل است.
بنابراین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۹۷ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ می باشد .

جهت آگاهی از جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی میتوانید روی آن کلیک نمایید.

بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مالیاتی استان‌های سیل‌زده

با توجه به حوادث اخیر که برای برخی استان های کشورمان رخ داده و بسیاری از هموطنان ما دچار صدمات و خسارات مالی و جانی شده اند باید خبر بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد را به این دسته از مودیان استان‌های سیل‌زده بدهیم.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ را اعلام نمود.

در واقع بر اساس ماده ۱۶۵، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از جمله سیل، آتش سوزی، خشکسالی و طوفان، زلزله، بروز آفات و اتفاقات غیر قابل پیش بینی دیگر به یک منطقه از کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد شود که این خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نشود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برابر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسرنموده و با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حادثه از بین رفته و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نیستند آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

 

فرار مالیاتی پزشکان

یکی از نشانه های ضعف سیستم مالیاتی، فرار پزشکان از مالیات می باشد.

فرار مالیاتی از سوی پزشکان یک جرم است.

پزشکان نیز مثل بقیه افراد جامعه علاقه‌مند هستند که مالیات خودشان را پرداخت کنند اما باید این مالیات به صورت عادلانه و مانند میانگین کل مملکت باشد تا آنها نیز از پرداخت مالیات سرباز نزنند.

چه بسا بسیاری از پزشکان که مالیات بیش از حد نیز برای آنها تعیین می‌شود و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و هیچ فرار مالیاتی نیز نداشته‌اند.

بنابراین بدون مطالعه و کار کارشناسی نباید فرار مالیاتی را به پزشکان نسبت دهیم هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای ارائه این توضیحات آنها وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی پردرآمدترین سازمان‌ دولتی در کشور است.
این سازمان از سال ۹۴ تا به حال اولین واریز کننده به خزانه کشور (با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت) می‌باشد.

میزان این سازمان در مدیریت امور مالی و تجاری کشور و همینطور امور اقتصادی اهمیت و نقش بسزایی داشته و در رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نیز نقش انکار ناپذیری دارد.

گردش چه حساب‌هایی مشمول اخذ مالیات نمی‌شود

باید از افرادی که در حساب‌های بانکی گردش مالی بالا دارند باید مالیات دریافت شود تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرارگردد.

موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرد.
به طوریکه برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت اعلام نمود که باید این امر صورت پذیرد.

مودیان عزیز توجه نمایند :

آیا محاسبات مربوط به ارزش افزوده را انجام داده اید؟
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ی دوره زمستان ۱۳۹۷، پایان ماه جاری یعنی ۳۱ فروردین سال ۹۸ اعلام شده است .بنابراین فرصت چندانی نداریم.

چنانچه در این زمینه و در زمینه های مالی و مالیاتی و همچنین پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نیاز به راهنمایی دارید می توانید از کارشناسان موسسه حسابداری دانا محاسب فکور یاری بخواهید.

 

آموزش ثبت سند حسابداری

سند حسابداری چیست

فرمی که برای ثبت وقایع مالی در حسابداری، از آن استفاده می شود.
جهت آموزش ثبت سند حسابداری ابتدا باید با مفاهیم کلی آن آشنا باشیم.
از جمله اینکه سند حسابداری دارای دو نوع دستی و کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد.
در گذشته تمامی امور به صورت دستی صورت می گرفت.
با گذشت زمان و پیشرفت علم روز ثبت اسناد حسابداری ماشینی شد.
از لحاظ دقت و سرعت این ثبت بسیار مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین بسیاری از شرکتها و موسسات خود را مجهز به سیستم ماشینی ثبت اسناد نمودند.
سند حسابداری در واقع مانند یک فرم اولیه برای رویدادهای مالی است.
اطلاعات موجود در آنها پس از مدتی به دفتر کل و روزنامه منتقل می شود.

شناخت ماهیت حسابها در حسابداری

اولین و مهمترین کاری که برای گذراندن دوره های آموزش ثبت سند حسابداری لازم است شناخت ماهیت حسابها است.
بنابراین کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند باید در آغاز کار ماهیت حسابها را بشناسند.
با استفاده از این شناخت به ثبت درست حسابها بپردازند.
این رویدادها پس از وقوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ماهیت آنها مشخص می گردد.
اگر این تجزیه و تحلیل صورت نگیرد این مدارک حکم اطلاعات خام و بی استفاده را خواهند داشت.
در این مرحله، یعنی پس از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی آنها مورد بررسی مراجع مربوطه قرار خواهند گرفت.
چنانچه آنها دارای صحت و درستی باشند تایید گردیده و امضا می شوند.
اگر هم که دارای نقص و کاستی باشد باید آنها تصحیح گردیده و در نهایت به مرحله تایید برسند.

رویداد مالی چیست

به هر گونه فعالیتی که سبب ورود یا خروج پول از سازمان یا شرکت بشود رویداد مالی می گویند.
زیرا سبب تغییراتی در محاسبات بدهکار و بستانکار می گردد.

حساب در حسابداری شامل چه اجزایی است؟
هر حساب دارای سه قسمت است.
مهمترین قسمت آن عنوان حساب نام دارد. در این قسمت همان نام رویداد مالی را می نویسیم.
دو قسمت بعدی بدهکار و بستانکار حساب است.

انواع حساب در حسابداری

حسابها به سه دسته دائمی و موقت و مخلوط تقسیم می گردد.

حسابهای دائمی چیست

برخی از حسابها هستند که در طی یک دوره مالی به اتمام نمی رند.
یعنی در پایان سال برای بستن آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.
این حسابها بصورت دائمی تلقی می شود زیرا به سال بعد منتقل می گردد.
در این حسابها فرض بر این است که شرکت مادام العمر برپاست و دائمی می باشد.
حسابهایی از جمله ترازنامه جز این دسته هستند.
زیرا ترازنامه در پایان سال بسته شده و به سال بعد منتقل می گردد و از بین نمی رود.

حسابهای دائمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
چرا که این حسابها مبنای بقیه کارها و رسیدگی ها قرار خواهد گرفت .
استناد رویدادهای مالی سالهای بعد به وسیله این حسابها صورت می گیرد.
بنابراین به این حسابها، حسابهای واقعی نیز می گویند.

حسابهای موقتی چیست

حسابهای موقتی حساب هایی می باشند که در پایان سال مالی بسته می شوند.
این حسابها به سال دیگر منتقل نمی شوند.
نام دیگر این حسابها، حسابهای اسمی است.
این حسابها جهت نشان دادن تغییرات افزایشی حقوق صاحبان سرمایه ایجاد می شوند.
البته تغییرات کاهشی حقوق را نشان نمی دهند.
از مهمترین حسابهای موقتی، حساب سود و زیان می باشد.

این حساب شامل موارد زیر است.
درآمد ناشی از خرید و فروش
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم
هزینه های حاصل از برگشت از فروش
تخفیفات فروش و خرید
تخفیفات ناشی از برگشت خرید
تخفیفات خرید و فروش
حساب سود و زیان در پایان سال بسته و به حساب سرمایه منتقل می گردد.
بنابراین از حساب سود و زیان چیزی باقی نمی ماند که به سال مالی بعد منتقل گردد.

حسابهای مخلوط چیست

این حسابها همان طور که از نامشان پیداست ترکیبی از حسابهای دائمی و حسابهای موقت می باشد.
حساب مخلوط در پایان سال در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
حسابهای دائمی آن پس از بررسی بسته شده و به سال بعد منتقل می گردند.
حسابهای موقت نیز پس از بررسی و تعدیلات لازم بسته می شوند و به سال بعد دیگر منتقل نخواهند شد.

ثبت سند حسابداری

هدف از ثبت سند حسابداری در جمع آوری مدارک و صورتهای مالی می باشد.
هدف از آموزش ثبت سند حسابداری نیز ساماندهی و درک بهتر  اطلاعات مال جمع آوری شده است.
برای ثبت اسناد حسابداری باید از استانداردهای حسابداری پیروی کنیم.
از مهمترین هدف ثبت سند حسابداری این است که از فراموش شدن و یا از بین رفتن وقایع مالی جلوگیری کنیم
از طرفی برای تهیه و تنظیم گزارشات ثبت وقایع در سندهای حسابداری الزامی است.

تمامی اطلاعات مالی یک شرکت در سند حسابداری به ثبت می رسد.
در نهایت پس از جمع آوری اسناد مربوطه مالیات ها تعیین می گردد.
ثبت در اسناد حسابداری باعث سازماندهی رویدادهای مالی یک شرکت می شود.
ایجاد نظم و انضباط به وسیله این اسناد سبب می شود تا مالیات ها به طور دقیق محاسبه شود.
زیرا کمترین اشتباه در محاسبات مالی گاهی جرائم سنگین برای صاحبان و ذینفعان شرکت به بار می آورد.
بنابراین برای این امر مهم کارفرمایان باید از افراد مجرب استفاده نمایند.

چگونه در حسابداری سند بزنیم

قبل از اینکه نحوه سند زدن در حسابداری را بدانیم لازم است با برخی مفاهیم در حسابداری آشنا شویم.
رویداد مالی در حسابداری:
زمانی که عملیات خرید، فروش، دریافت و پرداخت صورت می گیرد باعث تغییر در دارایی بدهی و سرمایه می شود.
این تغییرات ثبت در اسناد حسابداری مشخص می گردد.
رویدادهای مالی در اصل همان خرید و فروش ها و دریافت و پرداخت ها می باشد.
خرید در یک شرکت می تواند خرید مواد اولیه باشد.
فروش در قسمت فروش کالا و یا ارائه خدمات می تواند صورت بگیرد.
دریافتها و پرداخت ها شامل پرداخت بابت هر خرید و فروشی باشد تا پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های آب، برق، گاز. در واقع هر پولی که وارد شرکت می شود و یا از آن خارج می شود را جز دریافتها و پرداختها می دانیم.

اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

مدارک و اسنادی که رویدادهای مالی را نشان می دهد یا دلالت بر وقوع یک رویداد مالی داشته باشد اسناد مثبته خوانده می شود.
از جمله اسناد مثبته فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و گاز و …

مراحل ثبت سند حسابداری

در ثبت سند حسابداری باید مراحلی را طی کنیم.
به دلیل گسترش استفاده از نرم افزارهای حسابداری دیگر روش سنتی و دستی حسابداری کاهش یافته است.
فراگیر شدن استفاده از نرم افزارها علاوه بر بالا بردن سرعت کار، دقت در انجام امور مالی و حسابداری را بالا برده است.
نحوه ثبت سند به این گونه است که در ابتدا باید رویداد مالی را شناسایی کنیم. سپس به گردآوری اسناد مثبته بپردازیم.
در مرحله بعد شروع به تجزیه و تحلیل رویداد مالی می نماییم.
شنایی رویداد مالی در حسابداری و برای ثبت سند یعنی اینکه ماهیت حساب را مشخص نماییم.
سپس اسناد مثبته مرتبط را جمع آوری نماییم.
برای اثبات رویداد مالی باید اسناد مرتبط با آن جمع آوری و ضمیمه شود.
یعنی اسناد مثبته باید ارتباط دقیق با رویدادهای مالی داشته باشد.

اسناد مثبته از جمله موارد زیر می تواند باشد:

• فاکتورهای خرید و فروش
• چک، حواله یا رسید انبار
• فیش واریز وجه به حساب بانک
در مرحله بعد رویدادهای مالی باید تجزیه و تحلیل شوند.
هر سند حسابداری دارای سرفصلی است.
این سرفصل ها با توجه به رویدادهای مالی ثبت می شوند.
تعیین محل سرفصل دارای اهمیت بسیاری است.
زیرا با مشخص شدن دقیق و صحیح آن می توانیم به راحتی حسابها را جدا کرده و به ثبت برسانیم.
در حسابداری دوطرفه تغییر حداقل دو سرفصل الزامی است.
گاهی تعداد این سرفصل ها با توجه به نوع ثبت تغییر کرده و بیشتر می شود.
مانند خرید و فروش به صورت نقد و اقساط که دریافتها و پرداختها هم به صورت نقد و هم نسیه صورت می گیرد.
حال وقت آن رسیده که با آموزش صورت معاملات فصلی نیز آشنا شویم.

صورت معاملات فصلی چیست

در آخر هر ماه تمامی شرکتهای و بنگاه های اقتصادی باید پرینتی از گردش مالی خود بگیرند.
مقایسه بین گردش مالی آنها و دفاتر قانونی انجام می پذیرد.
در صورت اختلاف بین ثبتهای دفاتر قانونی و پرینت موجود بررسی می گردد.
هدف از تهیه صورت مغایرت دو چیز اصلی می باشد.
اولین مورد آن این است که به وسیله آنها چک های وصول نشده پیگیری شود.
از طرفی برای بررسی بازرسین مالیاتی این صورت معاملات بسیار مورد اهمیت است.
در صورت مشاهده مغایرت در آنها توسط بازرسین دفاتر قانونی رد شده و مالیات علی الراس می گردد.
ثبت اسناد حسابداری در شرکتها باید توسط افرادی خبره در این زمینه صورت گیرد.
اشراف و تجربه کافی در این زمینه لازمه این کار است.
در شرکتها بهتر است دوره های آموزشی نیز برای این دسته از افراد بگذارند.
با گذراندن این دوره های درصد خطاها پایین تر آمده و حسابها دقیق تر بررسی می گردد.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور از سالها پیش به بررسی دفاتر سایر شرکتها و نوشتن دفاتر آنان و تهیه صورت مغایرت می پردازد.
در این زمینه دارای کارشناسانی با مهارت می باشد.
متخصصان موسسه حسابرسی فکور در زمینه حسابداری و حسابرسی خدمات بسیاری ارائه می کند.

دفاتر قانونی در حسابداری

دفاتر قانونی در حسابداری به دفاتر اطلاق می شود که رویدادهای مالی در آنها به ثبت می رسند.
این دفاتر به صورت رسمی قانونی می باشند.
اولین دفتر قانونی که از اهمیت بالایی برخوردار است دفتر روزنامه است.
در این دفتر تمامی اتفاقات مالی در شرکت به ثبت می رسند.
اطلاعات ورودی در این دفاتر بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد.
رعایت قوانین خاص نیز در ثبت آنها صورت می گیرد.
دفاتر قانونی شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی است.

دفاتر روزنامه و کل جز دفاتر قانونی رسمی می باشد .
دفاتر معین و دارایی جز دفاتر غیر رسمی و یا دفتر کمکی محسوب می گردد.

تفاوت دفتر روزنامه و دفتر کل

اطلاعات مالی وارد شده در دفتر روزنامه به صورت روزانه و بسیار دقیق صورت می گیرد.
زیرا مبنای اطلاعات ورودی دفتر کل نیر همین دفتر روزنامه است.
بنابراین هرگونه اشتباهی در آن به دفتر کل نیز منتقل می گردد. در دفتر روزنامه عنوان حساب باید ذکر گردد.
علاوه بر آن تمامی جزئیات از جمله تاریخ وقوع دریافتها و پرداختها در دفتر روزنامه ثبت می شود.
بنابراین دفتر روزنامه به عنوان اولین سند رسمی اهمیت ویژه ای دارد.

دفتر کل از دیگر دفاتر قانونی رسمی می باشد.
این دفتر اطلاعات موجود در دفتر روزنامه را به شکلی دیگر در بر دارد.
رویدادهای مالی ثبت شده در دفتر روزنامه با رعایت استانداردهایی وارد دفتر کل می گردد.

اطلاعات مالی در دفتر روزنامه زمانی که بخواهد به دفتر کل انتقال یابد مراحلی دارد.

این مراحل به شرح زیر است:

قبل از ورود ثبتها دفتر روزنامه به دفتر کل ابتدا دفتر کل شماره گذاری می شود
سپس دفتر کل پلمپ می شود.
پس از ان حساب های بدهکار در دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می گردد البته با توجه به تاریخ وقوع رویداد مالی.
دفتر کل دارای ستون هایی است که به ترتیب آنها را پر می کنیم.
نام حساب یا رویداد مالی
تاریخ وقوع رویداد مالی
مبالغ بدهکار و مبالغ بستانکار
در نهایت شرح مختصری از رویداد مالی ذکر می گردد.

چگونه می توانیم مانع رد دفاتر قانونی خود شویم

گاهی پیش می آید که از برخی اطلاعات آگاه نیستیم. یا به هر دلیل دیگر اشتباهاتی در دفاتر صورت می گیرد.
این اشتباهات همان مغایرت ها هستند که در صورت بررسی ماموران مالیاتی سبب علی الراس شدن مودیان می شوند.
با توجه به این قضیه که هیچ مودی علاقه ندارد مالیاتش به صورت علی الراس محاسبه گردد.
بنابراین چاره این مسئله این است که امور خود را به افراد بی تجربه نسپاریم.

از دلایلی که سبب رد دفاتر قانونی می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از جریمه رد دفاتر قانونی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

موارد رد دفاتر قانونی

• اگر دفاتر با مداد نوشته شوند، توسط ماموران اداره مالیات رد خواهد شد
• چنانچه دفتر روزنامه و دفتر کل قبل از هر گونه ثبت رویدادهای مالی، به تایید ثبت اسناد یا ماموران مالیاتی نرسد، رد می گردد .
• پاره شدن و نبودن چند برگ از دفاتر قانونی دفتر روزنامه یا دفتر کل
• اگر ثابت شود فعالیت مالی وجود داشته که در دفتر ثبت نشده باشد دفاتر قانونی رد می گردد .
• اگر ثبت رویدادها و وقایع مالی در حاشیه دفاتر صورت گیرد .
• یا اینکه ثبت رویدادهای مالی در بین سطور انجام شود .
• هر گونه پاک کردن، تراشیدن صورت های مالی باعث رد دفاتر قانونی است.
• تاخیر به هر دلیلی و به قصد سوء استفاده در ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین
• وجود صفحات سفید بین قسمتهایی که رویدادهای مالی ثبت شده،این کار به مفهوم سوء استفاده در زمان لازم از صفحات موجود می باشد.
• اگر حساب های نقدی و بانکی بستانکار شود. مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت حساب بانک مطابقت کند.
• بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی چنانچه به جهت تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در اینصورت موجب رد دفاتر نمی شود.
• اگر بنگاه اقتصادی دارای شعب متعدد بوده رویدادهای مالی شعب را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نکنند دفاتر قانونی به طور کلی رد می گردد .
• اگر اظهارنامه مالیاتی دفاتر قانونی ارائه نشود، دفتر روزنامه و دفتر کل نیز رد می گردد .
• چنانچه سازمان یا شرکتی و یا بنگاه اقتصادی چندین دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد اما آنها را ارائه ندهد، همه دفاتر قانونی آن رد می گردد .
• اشتباه در ثبت رویدادها و عملیات های مالی باعث قبول نشدن دفاتر می شود.
البته در صورتیکه که این اشتباهات اصلاح نگردد .
• اگر شرکتی برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می کند، باید آن را بیان نماید.
در واقع آیین نامه و دستورالعمل کار با این نرم افزارها و خلاصه عملکرد مالی باید در دفاتر قانونی ارائه شود.
در غیر این صورت همه دفاتر قانونی آن شامل دفتر روزنامه و دفتر کل باطل می گردد .
• سالانه باید شرکتها برای ثبت رویدادهای مالی خود از دفاتر جدید استفاده کنند اگر شرکت از دفاتر خود برای چندین سال استفاده نماید، باعث رد دفاتر قانونی می گردد .
• ثبت غیرواقعی و خلاف واقع رویدادهای مالی که رخ نداده است و صوری می باشد باعث رد دفاتر قانونی می گردد .

خدمات در زمینه دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی
• آموزش نوشتن دفتر کل و دفتر روزنامه
• آموزش ثبت سند حسابداری
• جلوگیری از رد دفاتر قانونی
• تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
•آگاهی از جریمه رد دفاتر
• تهیه لیست حقوق و دستمزد
• آموزش و معرفی حسابها و ماهیت آنها
• ارائه انواع حسابداری از جمله حسابداری مالی و حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی و خدماتی و فروشگاهی
• تهیه دفاتر قانونی برای شرکتهای متقاضی بر اساس تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم
پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷
• تهیه صورتهای مالی بر اساس مدارک مثبته موجود
• تعیین قیمت تمام شده
و دیگر خدماتی که می توانید برای آگاهی از آنها به سایت مراجعه نمایید.

دفاتر پلمپ

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بعد از به ثبت رساندن شرکت باید جهت اظهار هزینه ها دفاتر خود را پلمپ نمایند.

تکمیل این دفاتر هستند، عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.
اگر شرکت فعالیتی در طی سال هم نداشته باشد باید جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم کند..
کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ خواهند شد. به همین دلیل به این عمل پلمپ دفاتر میگوییم.

زمان اخذ دفاتر

برای شروع سال مالی و دریافت دفاتر شرکت باید از سال قبل اقدام نمود.
مثلا برای دفاتر پلمپ سال ۹۸ باید در پایان اسفند سال ۹۷ اقدام نمود
یک استثنا:
اگر تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شود و نیاز به دفاتر جدید باشد ، در اینصورت می شود برای اخذ دفاتر جدید اقدام نمود.

نرم افزار حسابداری

در بسیاری از شرکتها از نرم افزارهای حسابداری استفاده می نمایند.
آموزش ثبت سند حسابداری توسط این نرم افزارها بسیار آسان گردیده است.
گاهی نیز در کنار نرم افزار حسابداری اصلی از نرم افزار حسابداری مانند حقوق و دستمزد، فروش، خزانه و … نیز استفاده می نمایند.
در این نرم افزارهای جانبی امکان ثبت سند به شکل مستقیم وجود ندارد بلکه اطلاعات در این سیستم ها پس از تایید به شکل خودکار یا دستی وارد نرم افزار اصلی گردیده و سند مرتبط با آن به ثبت می رسد.

چه اطلاعاتی برای ثبت سند لازم است

برای ثبت سند حسابداری ابتدا باید تاریخ وقوع رویداد الی ذکر گردد.
دفاتر قانونی شماره گذاری می شوند.
هر رویداد در دفاتر قانونی با یک شماره اختصاصی شماره گذاری می شود.
بنابراین در هنگام ورود اطلاعات مالی در دفاتر به این سر فصل ها یا نام حسابها باید دقت لازم را به عمل آوریم.
عنوان حساب باید کاملا مشخص باشد.
هر حساب میتواند تحت عنوان خرید یا فروش، دریافت یا پرداختها باشد.
شرح سند و نام موسسه باید در ثبت اسناد وجود داشته باشد.
نوع حساب تعیین گردد که حساب بدهکار است یا بستانکار.
این نکته بسیار مهم است.
چرا که کوچکترین اشتباه در این قسمت، در مرحله به دست آوردن تراز آشکار می گردد.
تکمیل قسمت شرح سند و نام موسسه از الزامات است.
به علت داشتن تعداد فراوان مشتری و برای اینکه نظم کافی برای یافتن آنها موجود باشد بهتر است نام هر مشتری با کد اقتصادی آنها ذکر گردد.
البته این از الزامات نبود و صرفا به دلیل ساماندهی بیشتر به امور است.
شماره مدرک و تاریخ آن نیز در آنها مشخص می شود.
برای بررسی راحت بازرسین سال مالی و نام مدیران باید در اسناد کاملا مشخص باشد.
این کار به قابل فهم بودن اسناد کمک فراوانی می نماید.

استخدام

مشاورین شرکت حسابداری دانا محاسب به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات حسابداری و مالیاتی در ایران  همواره به دنبال جذب افراد با انگیزه در گروه خود می باشد.
به همین منظور افراد واجد شرایط در زمینه های مشاوره، حسابداری، حسابرسی و کار آموزی می توانند فرم زیر را جهت استخدام تکمیل نموده و ارسال نمایند.

پس از بررسی  در اسرع وقت با آنها تماس گرفته خواهد شد.

استخدام

مشاورین شرکت حسابداری دانا محاسب به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات حسابداری و مالیاتی در ایران  همواره به دنبال جذب افراد با انگیزه در گروه خود می باشد. به همین منظور افراد واجد شرایط در زمینه های مشاوره، حسابداری، حسابرسی و کار آموزی می توانند فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایند. پس از بررسی  در اسرع وقت با آنها تماس گرفته خواهد شد.

ایمیل شرکت حسابداری دانا محاسب فکور: fakor.audit@gmail.com

انتخاب مسیر …

آپلود رزومه الزامی نمی باشد/حداکثر سایز ۱۰ MB

لطفا صبر کنید

نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری

قرارداد خدمات حسابداری

در زیر یک نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری را آورده ایم:

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳۹ بنا به درخواست شرکت …………………..به نمایندگی …………………… مدیر عامل شرکت به آدرس : ………………………………………… تلفن…………………. که بعد از این “شرکت”

نامیده می شود از یک طرف.

و ………………………. تلفن: ………………… از طرف دیگر که بعد از این “موسسه” نامیده می شود، به منظور انجام خدمات حسابداری مطابق موضوع قرارداد (ماده ۱) منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

ثبت رویدادهای مالی از تاریخ ………. تا …………….. در دفاتر قانونی شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب شرکت.

تهیه صورت مغایرت بانکی برای تک تک حسابهای جاری شرکت.

تهیه و ارائه صورتهای مالی سال……………….

تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ……….. در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا …………..).

زمان انجام قرارداد:

از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ …………………..

تعهدات شرکت

ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز ، توسط شرکت جهت پیشبرد سریع عملیات حسابداری به موسسه از قبیل:

صورتحسابهای بانکی

صورتحسابهای خرید

فاکتورهای فروش

قراردادهای معاملاتی شرکت

اسناد هزینه و سایر مدارک

انجام هرگونه هماهنگی و همکاری لازم به عهده آن شرکت خواهد بود.

اعم از  هرگونه اطلاعات و مدارک از طرف حسابهای شرکت

بانکها و دیگر مراجع

 

تهیه و تدارک ابزار کار و لوازم و ملزومات اداری و پرداخت هزینه پرینت و … کلا به عهده شرکت خواهد بود.

صحت و سقم مدارک و اطلاعاتی که در اختیار موسسه قرار می گیرد و همچنین مسئولیت نهایی صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی بر عهده شرکت می باشد.

تعهدات موسسه

انجام ثبتهای حسابداری رویدادهای مالی بر اساس اصول مورد قبول حسابداری و متناسب با وضعیت کاری شرکت و سیاستهای کاری که از جانب شرکت تعیین میگردد.

انجام موارد معین شده در موضوع قرارداد ( ماده ۱) در مدت زمان تعیین شده در قرارداد.

موسسه اطلاعات پردازش شده را تنها در اختیار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت قرار می دهد و در مقابل سهامداران، اشخاص ثالث و ادارات هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مبلغ حق الزحمه قرارداد

مبلغ حق الزحمه بابت خدمات موضوع ماده ۱ قرارداد بر اساس توافق طرفین مبلغ …………………………….. ریال تعیین گردید.

( مبلغ ……………………. ریال حق الزحمه ماهانه و …………………. ریال بابت تهیه اظهارنامه و …………………. ریال بابت تهیه صورتهای مالی).

نحوه پرداخت

مبلغ …………………. ریال به هنگام عقد قرارداد از بابت حق الزحمه …………. ماهه اول سال

حق الزحمه توافق شده در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

حق الزحمه تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی پس از ارائه پرداخت خواهد شد.

چنانچه در سطح فعالیت پیش بینی شده حسابداری ( یک روز در ماه ) تغییر قابل ملاحظه ای بوجود آید ، برآورد جدید حق الزحمه مورد انتظار، به مدیریت شرکت ارائه خواهد شد.

هرگونه ماموریت درخواستی اضافه بر آنچه که در ماده (۱) این قرارداد آورده شده است.

همچنین ارائه گزارشهای مورد نیاز مجامع عمومی، فوق العاده و غیره موکول به موافقت موسسه و تعیین حق الزحمه جداگانه می باشد.

سایر موارد

مدت اعتبار این قرارداد حداکثر تا تاریخ……………………. است.

مرجع حل اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد در وهله اول نمایندگان طرفین و در وهله دوم کارشناس رسمی منتخب مرضی الطرفین و در نهایت از طریق مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.

این قرارداد در ۶ ماده و ۱۸ تبصره و در ۳ نسخه تهیه گردیده که هرکدام از نسخ حکم واحد را خواهد داشت.

نمونه قرارداد کار موقت

 

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین

شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می

شود.

و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین  تنظیم گردیده است.

۱-  مدت قرارداد :

مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در محل ……….. به نشانی ……………………………………… می

باشد.

 

تبصره :  ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد.

در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲-  موضوع قرارداد :

انجام خدمت در قسمت  ……………. شرکت می باشد  و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

۳-  ساعت کار :

ساعت کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت  انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

۴-     حق السعی :

۴-۱) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

۴-۳) خواربار و مسکن : …………… ریال”

۴-۴) کمک عائله مندی :……………….. ریال

۴-۵) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسرمی گردد.

سپس خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

۵) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات  رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود.

ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد.

البته مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

۷) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره و ۳ نسخه در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید به هریک نسخه ای تسلیم شد.

امضاء کارفرما ء                                                                        امضاء کارگر

مبلغ قرارداد حسابداری

برای تعیین نرخ یا مبلغ قراردادهای حسابداری باید به آنچه بین طرفین توافق می شود توجه کنیم.

برای انجام کارهای حسابداری هر شرکت بسته به نوع کار و زمانی که لازم است تا خدمات ارائه شود مبلغ قرارداد تعیین می گردد.

هر چه امور انجام شده زمان بیشتری نیاز داشته باشد مبلغ بیشتر می شود.

همچنین اگر خدمات ارائه شده متنوع تر و بیشتر باشد این مبلغ باز هم بالاتر می رود.

نمونه خدمات حسابداری شرکت دانا محاسب

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور در راستای تامین نیازهای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به ارائه انواع خدمات حسابداری نموده است.

این شرکت با ارائه خدماتی با هزینه بسیار پایین از لحاظ مالی کمک بسیاری به مودیان می نماید.

کارشناسان خبره در این مجموعه همواره در تلاشند خدماتی با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه ارائه دهند.

در زیر نمونه هایی از خدمات برتر این موسسه حسابداری را نام می بریم.

انواع خدمات حسابداری

ارائه نرخ حق الزحمه کارهای حسابرسی و حسابداری

ارائه انواع مشاوره حسابداری به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی

ارائه انواع خدمات مالی و مالیاتی

آموزش نوشتن دفتر کل و روزنامه

تهیه تراز آزمایشی

تهیه ترازنامه

بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارش مالی

تهیه لایحه مالیاتی

تنظیم گزارش حسابرسی

 

نرخ خدمات مالی و حسابداری

,

حق الزحمه خدمات حسابداری

زمانی که می خواهیم از خدمات مالی شرکتی استفاده کنیم مسلما نرخ خدمات مالی و حسابداری آن شرکت برای ما مهم است.
در تمامی فعالیت ها استفاده از خدمات حسابداری جز لاینفک برای دوام فعالیت می باشد.
چرا که امروزه به دلیل گسترش و تنوع در وقایع مالی خدمات فراوانی ارائه شده.
برای هدایت درست منابع خود همه ما نیاز به بهره مندی از این فعالیت ها داریم.

گاهی فکر می کنیم که از پس تمامی امور مالی و حسابداری خود بر می آییم.
ولی دریغا که کوچکترین اشتباه در این مسائل گاهی بزرگترین خسارات را در پی دارد.
بار مالیاتی وارد شده به دلیل این کار هزینه ای چند برابر بیشتر از استفاده از خدمات مالی و حسابداری دارد.
با دریافت خدمات حسابداری و مالی مناسب و به جا به راحتی می تواند از سودآوری شرکت خود اطمینان حاصل کنیم.
سپس با آگاهی کامل میتوان با در نظر گرفتن اولویت ها در فعالیتمان برنامه ریزی نماییم.
تنها موردی که باید در این مسیر دقت کنیم این است که از موسسه ای معتبر و شناخته شده خدمات مالی و حسابداری دریافت نماییم.
موسسه ای با سابقه ای درخشان که بتواند به درستی امور مالی و حسابداری را انجام دهد.

تعرفه کارهای حسابداری و مالی

در موسسه حسابداری دانا محاسب فکور تعیین تعرفه های خدمات حسابداری و مالی به موارد زیر بستگی دارد:
حجم فعالیت شرکت متقاضی
نوع فعالیت شرکت که بازرگانی یا تولیدی خدماتی و یا پیمانکاری باشد
تعداد نیروهای مستقر شده و آموزشی

تحریر دفاتر قانونی

از کارهای اولیه و مهمی که در حسابداری وجود دارد تحریر دفاتر می باشد.
نوشتن دفتر باید بسیار با دقت باشد.
این کار از عهده افرادی خبره و دارای تجربه کاری بر می آید.
نوشتن دفاتر قانونی باید به شکل صحیح و به موقع انجام پذیرد. دقت در تهیه دفاتر به قدری اهمیت دارد که می توان گفت اگر به درستی انجام نشود سبب ورشکستگی خواهد شد.
چرا که به وسیله آن دفاتر میزان مالیات، میزان درآمد ها و سود حاصل از فعالیت ها و مقدار هزینه ها تعیین می گردد.

استخدام حسابدار

مشکل بسیاری از دانشجویان برای یافتن شغل مناسب نداشتن سابقه کاری است.
چرا که بسیاری ار شرکتها برای انجام امور خود تنها به استخدام حسابداران حرفه ای می پردازند.
ویژگی برتر موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور نسبت به سایر موسسات این است که برای کمک به دانشجویان جهت داشتن سابقه کاری، به استخدام آنها می پردازد.
با فراگرفتن امور مالی و حسابداری در موسسه می توانید به راحتی و با اعتماد به نفس کامل وارد بازار کار شوید.
برای این کار می توانید فرم استخدام موجود در سایت را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.
ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

خدمات ویژه مالی و حسابداری دانا محاسب فکور

مشاوره مالی و بیمه ای
مشاوره مالی و مالیاتی
استقرار نیروی حسابداری
آموزش رایگان کارآموزان رشته حسابداری
تهیه لیست بیمه و مالیات حقوق
تحریر دفاتر قانونی
تهیه تراز آزمایشی
گزارشات فصلی و تهیه صورت معاملات فصلی
تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد، اظهارنامه عملکرد، اظهارنامه ارزش افزوده
دفاع مالیاتی

جهت اطلاع از نرخ و دریافت لیست قیمت خدمات مالی و حسابداری می توانید با کارشناسان موسسه از طریق شماره های سایت ارتباط برقرار نمایید.
از خدمات مهمی که در این شرکت حسابداری ارائه می شود خدمات مرتبط با تحریر دفاتر قانونی می باشد.
در بالا در مورد آن کمی توضیح دادیم.

آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ۹۸

آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

در آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ۹۸ به مباحثی از جمله :
مشخصات دفاتر قانونی
سایر دفاتر و اسناد حسابداری
چگونگی تحریر دفاتر و نحوه نگهداری آنها
در آخر به موارد رد دفاتر می پردازند.
برای مشاهده نمونه تحریر دفاتر قانونی روی آن کلیک کنید.

مشخصات دفاتر قانونی

دفاتر قانونی که در آیین نامه تحریر دفاتر قانونی نام برده شده است شامل دفاتر روزنامه و دفتر کل و دفتر مشاغل می باشد.
این دفاتر ه طور کلی و بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت از سوی نماینده اداره ثبت و دفتر مشاغل از سوی ادارات مالیاتی امضا می گردد.
پس از امضا، دفاتر پلمپ شده و ثبت می شود. نکته دیگر اینکه این دفاتر به فارسی تحریر می گردد.

انواع دفاتر قانونی

دفتر روزنامه چیست

دفتر روزنامه دفتری است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به داشتن این دفاتر هستند.
فعالیت های روزنامه هر شرکت یا سازمان در دفاتر روزنامه ذکر می گردد.
درج فعالیت ها در این دفاتر بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد. رویدادهای مالی موجود در دفتر روزنامه بر اساس تاریخ وقع ثبت می گردد.
شایان ذکر است که داشتن دفتر روزنامه واحد برای ثبت تمامی فعالیت ها و یا دفاتر روزنامه متعدد به صورت جداگانه برای هر بخش مجاز می باشد.

دفتر کل چیست

دفتر کل دفتر است که تمامی رویدادهای مالی موجود در دفتر روزنامه در آن نیز ثبت می شود.
تفاوت این دو دفتر در نوع نوشتن دفاتر می باشد.

در دفتر کل بر خلاف دفتر روزنامه که رویدادهای مالی بر اساس تاریخ وقوع و به ترتیب ثبت می شود، در این دفتر ثبت بر اساس سرفصل ها یا کد گذاری حسابها در صفحات مختص آنها می باشد.
کاربرد مهم دفتر کل این است که از این دفتر جهت تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه استفاده می نمایند.

دفتر مشاغل چیست

دفتر مشاغل نوعی دیگر از دفاتر قانونی است.
این دفتر دارای ستون هایی برای درج تاریخ و شرح رویدادهای مالی از لحاظ درآمد و هزینه می باشد.
در پایان هر سال می توان از این دفاتر برای تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تهیه صورت سود و زیان استفاده کرد.

دفتر معین چیست

دفتر معین در اصل برای مجزا نمودن حسابهای موجود در دفتر کل است.
ای حسابها بر حسب مقتضیات و شرایط حساب می تواند نگهداری شود.
کارتهای حساب همان حکم دفاتر معین را دارند.

سند حسابداری چیست

سند حسابداری فرمی است که بر اساس آن رویدادهای مالی به صورت بدهکار و بستانکار جدا می شوند. موارد موجود در سند حسابداری را پس از امضا می توان در دفاتر به ثبت رساند.

موارد رد دفاتر قانونی

تخلف در موارد ذکر شده در زیر موجب رد دفاتر می شود:
اگر به هر نحوی دفاتر از پلمپ خارج شود و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
عدم ثبت برخی فعالیت ها در صورت آشکار شدن.
ثبت بخشی از یک فعالیت در حاشیه دفاتر یا بین سطرهای آن
در صورت احراز سوء استفاده با تراشیدن، پاک کردن و محو نمودن مندرجات دفاتر
سفید گذاشتن بیش از حد صفحات دفاتر به قصد سوء استفاده موجب رد دفاتر می شود.
مگر اینکه صفحات جهت ثبت تراز افتتاحی سفید مانده باشد.
همچنین اگر صفحات دفاتر در پایان هر روز یا هر هفته یا هر ماه خالی باشد، چنانچه قسمت سفید اسناد دارای شماره ردیف باشد و با خط بسته شود مشکلی وجود نخواهد داشت.
تاخیر در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل بیش از مهلت مقرر
ثبت نکردن عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز بر اساس مقررات ماده ۱۵ آیین نامه
عدم ارائه دفاتر ثبت شده و پلمپ شده سالهای پیش هرچند نانوشته باشد.
در صورت عدم مطابقت اطلاعات موجود در دفاتر و اطلاعات سیستم های الکترونیکی
ثبت هر هزینه و درآمدی که غیر واقعی باشد

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

از جمله خدمات حسابداری مهمی که می توان نام برد تحریر دفاتر می باشد.
این کار از حساسیت بالایی برخوردار است. چرا که این دفاتر باید به دقت تحریر شده و بر اساس آنها به سایر حسابها رسیدگی شود.
یکی از شرکتهای بزرگی که تحریر دفتر قانونی را با دقت و تضمین لازم ارائه می دهد شرکت حسابداری دانا محاسب فکور است.
این موسسه حسابرسی با سالها تجربه در زمینه حسابداری و مالی خدمات بسیاری ارائه می دهد.
به دلیل حجم بالای تقاضای مودیان در زمینه مالی و مالیاتی، جهت دریافت خدمات مورد نیازتان با کارشناسان این مجموعه، هماهنگی لازم را به عمل آورید.
نوشتن دفاتر از جمله کارهای تخصصی است که باید افراد محربی را برای این کار در نظر بگیریم.
نوشتن و تحریر دفاتر قانونی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت هستن الزامی است.
چنانچه این کار به صورت اصولی باشد هزینه زیادی در بر ندارد.

جرایم رد دفاتر قانونی

عدم رعایت موارد بالا بر اساس قوانین موجب رد دفاتر روزنامه و دفتر کل می شود. رد دفاتر قانونی به موجب قانون دارای جرایمی می باشد که برخی از آنها به شرح زیر است:

 جریمه رد دفاتر قانونی: عدم ارائه دفاتر روزنامه و دفتر کل باعث جریمه ۲۰ درصدی مالیات دهنده می گردد و در صورتیکه که دفاتر را ارائه دهند ولی دفاتر رد گردد معادل ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.

توصه می کنیم مودیان توجه داشته باشند در ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل و به طور کلی دفاتر قانونی و اسناد مالی خود دقت کافی را به عمل آورند.
برای اطلاع از جزییات و تکالیف خود در این خصوص میتوانید با موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی محاسب فکور مشورت کرده تا مشمول جریمه نگردید.

نکاتی در مورد تحریر دفاتر قانونی

چنانچه در شماره گذاری صفحات دفاتر سهوا اشتباهی صورت گیرد، دفاتر از درجه اعتبار ساقط می گردند.

همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر نیز باعث بی اعتباری دفاتر قانونی می گردد.
نوشتن دفاتر با ابزاری که به راحتی می توان نوشته ها را محو کرد ممنوع می باشد.
مانند مواد گرافیت
اداره امور مالیاتی باید دفاتر ثبت شده و پلمپ شده که از سوی اداره ثبت اسناد فرستاده میشود را برای ادارات امور مالیاتی ارسال نماید.

مودیانی که مشمول آیین نامه تحریر دفاتر می شوند، برای هر سال مالی باید از دفاتری که در طی آن سال پلمپ گردیده و ثبت شده استفاده کنند.
چنانچه دفاتر در طی سال به اتمام برسد، مودیان باید از دفاتر جدید استفاده کنند.
این دفاتر نیز باید همانند روال قبل مورد تایید قرار گرفته و پلمپ گردد.
پس از آن مودیان می توانند بر اساس مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه عملیات خود را در دفاتر جدید اخذ نمایند.
تنها کاری که با دریافت دفاتر جدید مودیان باید انجام دهند این است که تعداد دفاتر استفاده شده را در پایان سال در اظهارنامه مالیاتی ذکر نمایند.

مواردی که برای نوشتن دفاتر باید رعایت کنیم

در دفتر نویسی باید به دقت و با خط خوانا عملیات مالی وارد شود
برای نوشتن در صورت اشتباه نباید از غلط گیر استفاده شود
دفاتر نباید دارای خط خوردگی باشند. زیرا این کار سبب ابطال دفاتر خواهد شد.
نگهداری دفاتر از جمله کارهایی است که باید به دقت آن را انجام دهیم.

خدمات حسابداری و تحریر دفاتر شرکت دانا محاسب فکور

توصیه ما به مودیان:
اگر ماهیت حسابها را نمیشناسید
اگر نیاز به آموزش در زمینه حسابها و مشاوره حسابداری دارید
اگر هزینه تحریر دفاتر را نمیدانید
اگر دفتر نویسی برایتان سخت و خسته کننده است
اگر حوصله نوشتن دفاتر و دقت لازم برای این کار را ندارید
اگر تمرکز و زمان کافی برای نوشتن دفاتر ندارید

می توانید با مشاوره ای رایگان در زمینه حسابداری از کارشناسان ما یاری بجویید.
در این زمینه تمامی خدمات با بالاترین کیفیت به متقاضیان عزیز ارائه می شود.
امید است که بتوانیم در زمان کوتاهی نیاز شما عزیزان را برطرف نماییم

پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷

پلمپ دفاتر سال ۹۷

قبل از بررسی چگونگی پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷ به بررسی مفهوم پلمپ دفاتر می پردازیم.
پلمپ دفاتر چیست؟
پلمپ دفاتر یعنی شمردن برگ های دفاتر و منگوله دار کردن آنها.
این کار برای این صورت می گیرد دفاتر مورد سوء استفاده قرار نگیرد و برگی از آنها کم و زیاد نشود.
از طرفی مواردی چون شماره ثبت پلمپ دفاتر، مهر ثبت شرکتها و نام شرکت در آنها باید قید گردد.
هر سازمان و شرکتی که مشغول به فعالیت است باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی جهت تحریر تمامی فعالیت های خود بگیرد.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت هر شخص حقیقی و حقوقی موظف است  انواع دفاتر قانونی یعنی دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد.

تحریر و پلمپ دفاتر قانونی

همه ساله با نزدیک سال ماه های پایانی سال مشغله کاری در تمام فعالیت ها افزایش می یابد.
این افزایش حجم کاری باعث ایجاد استرس در اشخاص می شود.
حال برای حسابداران این استرس بیشتر است.
چرا که به واسطه شغلشان مسئولیت بیشتری نسبت به سایر حرفه ها دارند.
در واقع در پایان سال این حسابداران هستند که با بررسی دقیق خود به حسابها رسیدگی می کنند.
نتایج حاصل از بررسی آنان بسیار اهمیت دارد.
زیرا با توجه به این رسیدگی ها مشخص می شود که شرکت دارای سود است یا زیان.
یکی از وظایف مهم حسابداران در پایان سال انجام امور مربوط به پلمپ دفاتر قانونی است.
پلمپ دفاتر قانونی ۹۷ نیز مانند دیگر سالها در اسفند ماه صورت می پذیرد.

حسابداران بایستی قبل از پایان سال برای دریافت دفاتر قانونی اقدام نمایند.
یعنی قبل از اتمام سال باید درخواست خود را به اداره ثبت ارائه نمایند.

در تحریر دفاتر قانونی باید آیین تحریر دفاتر به دقت اعمال شود.
لازمه این کار داشتن تجربه کافی و تخصص لازم در این زمینه است.
برای تحریر دفاتر دقت در نکات ریز و حساس بسیار مورد اهمیت است.
زیرا کوچکترین اشتباه در تحریر دفاتر قانونی سبب رد دفاتر می شود.
یا اینکه جرایم احتمالی را در پی خواهد داشت.
تحریر دفاتر قانونی باید به صورت کاملا خوانا و واضح باشد.
دفاتر باید بدون خط خوردگی و تراشیدگی و لاک گرفتگی باشد.
در پایان سال مالی به هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی، دفاتر پلمپ شده را برای استناد به اداره دارایی تحویل می دهند.

مهلت پلمپ دفاتر ۹۷

از اقدامات مهمی که تمامی حسابداران با نزدیک شدن به پایان هر سال انجام می دهند اقدامات لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی است.
زیرا کوتاهی در این مورد مشکلاتی را به وجود می آورد که هم زمان و هم هزینه در بر دارد.
بنابراین حسابداران باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند.

قبل از شروع سال مالی جدید باید با مراجعه به سامانه ثبت شرکت جهت تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر ۹۷ و ثبت نام آن اقدام نمود.

منظور از شروع سال مالی چیست؟

شروع سال مالی همان تاریخ روز و ماه و سالی است که در اساسنامه شخصیت حقوقی مشخص گردیده است.
با مشخص کردن شروع سال، پایان سال مالی توسط سیستم مشخص می گردد.
باید توجه داشته باشیم که تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ دفاتر مبنای شروع سال و ماه و روز نمی باشد.

راهنمای پلمپ دفاتر ۹۷

مراحل اقدام برای پلمپ دفاتر ۹۷
• ابتدا به سایت https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx مراجعه می نمایید.
• سال مالی و روز مال و شماره خود را در سایت درج می نمایید.
• اطلاعات مربوط به متقاضی را وارد می کنیم.
این اطلاعات مربوط به شخصی است که دارنده حق امضا در شرکت است.
• مشخصات سایر اعضا هیئت مدیره را وارد می کنیم.
• در مرحله پایانی دفاتر مورد نیاز شرکت یعنی دفتر روزنامه و کل به همراه صفحات قید میگردد.
• پس از تایید مدارک ثبت نام قطعی خواهد شد.
• در آخر کار پرینت اظهارنامه پلمپ دفاتر ۹۷ را تهیه می کنیم.
• این پرینت به امضا متقاضی صاحب حق امضاء می رسد.
پس از آن مهر و امضا می شود.
• مرحله پایانی ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها می باشد.

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر قانونی

اظهارنامه مهر و امضاء شده
کپی مدارک شناسایی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
کپی آخرین مدارک تغییرات شرکت
کپی آگهی تاسیس شرکت
پس از ارسال مدارک که مرحله پایانی پلمپ دفاتر است، با تایید کارشناس مربوطه و پرداخت هزینه های مرتبط، دفاتر به آدرس متقاضی ارسال می شود.

زمان مورد نیاز برای پلمپ دفاتر یک روز است. پس از آن حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا توسط اداره پست به دست متقاضی برسد.

هزینه پلمپ دفاتر ۹۷

روند پلمپ دفاتر ۹۷، از ثبت نام و اخذ دفاتر قانونی گرفته تا آخرین مراحل آن دارای پیچیدگی است.
با توجه به این پیشنهاد می کنیم با کارشناسان شرکت حسابداری دانا محاسب فکور تماس حاصل فرمایید.
درمورد هزینه پلمپ دفاتر نیز می توانید با مشاوران ما امور خود را در میان بگذارید و با کمترین هزینه پلمپ دفاتر ۹۷ خود را دریافت نمایید.

اخذ دفاتر قانونی

گاهی برخی تصور می کنند که دریافت دفاتر قانونی فقط در صورتی ضرورت دارد که فعالیت شروع شده باشد.
ولیکن این فرض اشتباهی است.
چرا که پس از ثبت شرکت دریافت دفاتر الزامیست.
هر چند که فعالیت شروع نشده باشد.

نکات مهم در مورد دفاتر قانونی

• حال وظیفه کسانی که شرکت را به ثبت رسانده اند ولی فعالیت خود را آغاز نکردند چیست؟
زمانی که فعالیتی هنوز صورت نگرفته نمی توان نسبت به سال مالی آینده اعلام عدم فعالیت نماییم.
در این حال عدم فعالیت شرکت مربوط به گذشته است نه آینده.
برای این زمان ها بایستی اعلام عدم فعالیت را با تشکیل پرونده دارایی بیان کنیم.
بدون تشکیل پرونده دارایی عدم فعالیت بی معناست.

• مودیان برای جلوگیری از جرایم مالیاتی که به دلیل عدم فعالیت اقدام به دریافت دفاتر نکرده اند باید چه کنند؟
مودیان باید در این مواقع قبل از اتمام ۴ ماه اول سال مالی بعد عدم فعالیت خود را ابلاغ نمایند.
زیرا اقدام در این زمینه در زمانی پس از مهلت مقرر مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

• زمان تسلیم دفاتر قانونی را چه کسی تعیین می کند؟
در پایان هر سال تسلیم دفاتر قانونی و مالی و همچنین اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت اجباری است.
یعنی باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی دفاتر مالی و اظهارنامه را تحویل دهیم.
عدم فعالیت یک شرکت باید هر سال اعلام گردد.

• برای مثال شرکت در صورت عدم فعالیت در سال ۱۳۹۶ ( ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا پایان سال یعنی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ) تا ۳۱ تیر سال ۱۳۹۷ مهلت دارد با تسلیم دفاتر قانونی و اظهارنامه اعلام عدم فعالیت نماید.
هم اکنون پلمپ دفاتر دیگر نیازی به حضور در ادارات ثبت اسناد ندارد.
بلکه آن کار از طریق اداره پست صورت می گیرد.

• اگر پلمپ دفاتر به موقع صورت نگیرد چه می شود؟
پلمپ دفاتر در زمان مشخص شده انجام نشود ممکن است دفاتر از طرف مراجع قابل قبول نباشد.
در این صورت مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الراس محاسبه می گردد.
مودیان در این حالت دیگر هیچ ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و … نمی توانند داشته باشند.

• پلمپ دفاتر توسط چه کسانی انجام می گیرد؟
پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکتها انجام می شود.
تسلیم دفاتر برای آنها دیگر لازم نیست.
بلکه با پرداخت مبلغ آن خود مرجع برای تهیه و پلمپ دفاتر اقدام می کند.

ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات مستقیم چه می گوید؟
در ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضع اصلی بر این قرار است که ارزش معاملاتی املاک مشخص گردد.

کمیسیون تقویم املاک

وظیفه کمیسیون تقویم املاک چیست؟
وظیفه کمیسیون املاک مشخص نمودن ارزش معاملاتی املاک می باشد.
این ارزش همان مقداری است که که بر اساس آن مالیات نقل و انتقال محاسبه می گردد.
همچنین در شهرداری و سایر عوارض در ادارات ثبت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و دادگستری این میزان مد نظر قرار میگیرد.

ارزش معاملاتی جدید

همان طور که گفتیم تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد.
بنابراین آنچه در نقل و انتقال مورد نظر است همان ۲% میانگین قیمت روز املاک می باشد.
این املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین نرخ می گردد.
در حال حاضر این نرخ ۴% است که در سال آتی یعنی اسفند ۹۷ تا پایان بهمن ۹۸ معادل ۶% درصد خواهد بود
ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل ۲%میانگین قیمت های روز منطقه است.
درصد بالا باید به گونه ای باشد که ماخذ محاسبه عوارض باشد.
یعنی بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش نیابد.
این نرخ برای دفترچه سال ۱۳۹۵ برابر ۸۵% ( هشتاد و پنج ) درصد می باشد.
برای دفترچه سال ۱۳۹۶ نیز برابر ۴۵% تعیین گردیده است.

ارزش معاملاتی مصوب سال ۹۷

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ ارزش معاملاتی جدید به تصویب رسید.
این نرخ برای مودیانی است که قبل از تاریخ اجرای آن به ادارات امور مالیاتی مراجعه نموده اند.
بخشنامه شماره ۱۴۸/۹۶/ ۲۰۰ در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید.
گواهی های صادره بر مبنای ارزش های معاملاتی قبلی تا اتمام مهلت اعتبار درج شده در آنها دارای اعتبار است.
ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزشهای معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات ما به التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهد بود.
جهت مشاهده ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ املاک شهر تهران  (مناطق ۲۲ گانه) می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

تازه ترین مصوبات مالیاتی

البته با در نظر داشتن ملاکهای زیر این ارزش تعیین می گردد.

شاخص تعیین شده هر ساله به میزان ۲% افزایش می یابد.
این افزایش تا جایی ادامه دارد که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰% میانگین قیمت های روز برسد.
ملاک هایی که ارزش معاملاتی املاک را تعیین می نماید به شرح زیر است:
مصالح یا اسکتی که جهت ساخت ساختمان استفاده می شود.
قدمت و تراکم و نوع مالکیت و کاربرد ساختمان که برای چه اموری باشد.
مثلا قیمت ساختمان برای امور تجاری و مسکونی همچنین برای مصارف آموزشی یا اداری و کشاورزی متفاوت است.

اعضاء کمیسیون املاک

این کمیسیون دارای ۵ عضو است.
ارزش معاملاتی املاک هر سال یک مرتبه از سوی این کمیسیون تعیین می گردد.
این کمیسیون پنج عضو متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی،جهاد کشاورزی و شهرسازی،سازمان ثبت اسناد و املاک نمایندگان شورای اسلامی و مدیران و روسای ادارات امور مالیاتی می باشد.
تشکیل این کمیسیون در شهر تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد.
این امر در شهرستانها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی یا ادارات تابعه انجام می پذیرد.
تبصره:
سازمان امور مالیاتی میتواند قبل از پایان سال در مواردی تشکیل کمیسیون دهد.
این موارد به شرح زیر می باشد:
• زمانی که مکان هایی باشند که دارای ارزش معاملاتی نیستند.
• برای تعدیل ارزش معاملاتی املاکی که با نقاط مشابه خود هماهنگ نیستند.
• یا اینکه در ارزش املاک تغییرات قابل توجه ایجاد شده باشد که نیاز به تشکیل این کمیسیون دارد.

مشاوره مالیاتی

به دلیل گستردگی امور مالی و مالیاتی، مودیان سوالات بسیاری در ذهنشان پیش می آید که خود نمی تواند پاسخ آن سوالات را بیابند.

در واقع زمان زیادی لازم دارد تا افرادی که تجربه کافی در این زمینه ندارند بتوانند راه درست را انتخاب کنند.

به دلیل خسارات غیر قابل جبرانی که حاصل از کوچکترین اشتباهات در این زمینه به وجود می آید، بهترین راه این است که با افراد مجرب مشکلمان را در میان بگذاریم.

در موسسه حسابرسی دانا محاسب فکور کارشناسانی آشنا به امور مالیاتی مشغول به کار هستند.

این متخصصان پاسخگوی تمامی سوالات در زمینه مالی و مالیاتی می باشد.

مشاوره مالیاتی توسط این موسسه به اشخاص حقوقی در تهران به صورت رایگان می باشد.

 

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین

,

خدمات حسابداری اینترنتی

آیا واقعا لازم است برای هر کاری زمان طولانی صرف کنیم?

یا اینکه مقدار زیادی از زمان خود را صرف گذر از ترافیک نماییم؟

آیا چاره ای برای افزایش سرعت انجام امور می توان یافت؟

مدیران از جمله افرادی هستند که به دلیل حجم کاری بالا زمان برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

زیرا با صرفه جویی در بخشی از زمان می توانند امور مفیدتری را انجام دهند.

حجم بالای ترافیک درون شهری سبب شده بسیاری از امورمان را از طریق اینترنتی انجام دهیم.

استفاده از اینترنت و خدمات اینترنتی، سرعت کارها را افزایش می دهد.

از طرفی راحتی انجام امور با نت باعث شده بسیاری از ما به سوی استفاده از خدمات اینترنتی تمایل پیدا کنیم.

امروزه برخی امور از طریق نت انجام می پذیرد.

در واقع با یک کلیک ساده میتوان حجم بالایی از کارها را ساماندهی کنیم.

محدودیت زمانی در برخی کارها باعث شده بسیاری از آنها را از طریق نت با سرعت بالا به روز رسانی کنیم.

مخصوصا در امور مالی هر لحظه از ارزش بالایی برخوردار است.

بی توجهی به این محدودیت زمانی گاهی ایجاد خسارات غیر قابل جبرانی را می نماید.

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین فکور دارای کارشناسان مجربی در این زمینه است.

کارشناسان این موسسه حسابداری به صورت آنلاین پاسخگوی مودیان می باشند.

حل مسائل و مشکلات در زمینه های مالی و حسابداری شرکتها از طریق اینترنت سرعت بسیاری از کارها را بالا برده است.

اهمیت اطلاعات مالی

آیا میدانید مهمترین عامل موفقیت در شرکتهای حسابداری چیست؟

برای مقایسه شرکتهای حسابداری در بازار کار و فعالیتهای حسابداری باید صورتهای مالی آنها را بررسی کنیم.

چرا که در تعیین موفقیت شرکتها در رقابت ها آنچه بیش از سرمایه و پول اهمیت دارد، اطلاعات مالی است.

یکی از راه هایی که بتوان از ضرر های احتمالی جلوگیری کرد این است که از صورتهای مالی رقبای خود مطلع شویم.

بر اساس آنها می توان عرضه و تقاضای بازار را در دست داشت.

با تجزیه و تحلیل این داده ها به راحتی می توان میزان فعالیت و یا تولید خود را تعیین کرد.

خدمات حسابداری

اگر توجه داشته باشیم می بینیم که بسیاری از شرکتهای بزرگ بدون توجه به بحران های اقتصادی همچنان با موفقیت پیش می روند.

ولی بنگاه های کوچک اقتصادی با کمترین تغییر در بازار دچار بحران های شدید مالی می شوند.

مهمترین دلیل ثبات در امور شرکتهای بزرگ و نظم موجود در امور مالی آنها استفاده از خدمات حسابداری است.

اختصاص بخشی از هزینه به خدمات حسابداری مورد نیاز شرکت در واقع نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

بنگاه های اقتصادی کوچک با در اختیار نگرفتن خدمات حسابداری از خطرات احتمالی بازار و تغییرات آن در امان نیستند.

بازدهی و سود کم این بنگاه ها سبب شده نیاز به خدمات حسابداری را در نظر نگیرند.

استخدام نیروهای خبره مالی در این شرکتها معنا ندارد.

البته این امر به دلیل نداشتن درآمد کافی آنها می باشد.

ناآگاهی آنها از میزان درآمد و بدهی خود در طی سال مهمترین عامل شکست آنان است.

با کمی تامل و توجه به روند فعالیت این شرکتها و درآمد و سود آنان حق را به آنها می دهیم.

چرا که درآمد حاصل از فعالیت آنان برای هزینه هایی مانند استفاده از خدمات حسابداری کافی نیست.

ولی آیا برای حل مشکل این بنگاه ها چاره ای وجود ندارد؟

آیا همه روزه باید شاهد موفقیت شرکتهای بزرگ و شکست شرکتهای کوچک باشیم؟

با ادامه این روند تمامی بازار به دست چند شرکت بزرگ خواهد افتاد.

اما این یک امر غیر قابل قبول می باشد.

چاره ای که برای حل این مشکل وجود دارد این است که بنگاه های کوچک با صرف کمترین هزینه از خدمات حسابداری استفاده نمایند.

خدمات حسابداری آنلاین

اما مگر خدمات حسابداری کم هزینه هم داریم؟

بله، با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی این بنگاه ها می توانند امور مالی خود را بهبود بخشند.

استفاده از خدمات حسابداری آنلاین از جهات بسیاری به نفع شرکتها می باشد.

مزایای استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی

زمانی که استفاده از خدمات اینترنتی در امور حسابداری را جایگزین استخدام حسابدار می کنیم در واقع در بسیاری از موارد صرفه جویی کرده ایم.

استخدام حسابدار در مرحله اول نیاز به یک مکان و تجهیزات و ملزومات اداری دارد.

از سوی دیگر استخدام حسابدار پرداخت هزینه بیمه را در پی دارد.

هزینه پرداخت حقوق و دستمزد به وی نیز از الزامات است.

از دیگر هزینه های این امر خرید برخی نرم افزارهای حسابداری و به روزرسانی آنها می باشد.

تمامی این هزینه ها با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی و خدمات حسابداری آنلاین کسر می گردد.