نرخ مالیات بر درآمد شرکتها

,
نرخ مالیات بر درآمد شرکتها

نرخ مالیات بر درآمد شرکتها و اتحادیه ­های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام:

طبق تبصره (۶) الحاقی به ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( ۲۵%) خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد شرکتها

 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در کشور یا خارج از کشور حاصل می‌شود، پس از وضع زیان‌ های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌ های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون ذکر شده دارای نرخ مجزا می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهد بود.

طبق تبصره (۶) الحاقی به ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

پیشنهاد بازدید  حسابداری شرکت بازرگانی

موارد زیر با توجه به تبصره ذکر شده، برای رفع ابهامات موجود یادآوری می شود:

۱- طبق بند (۹) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) تشکیل شده باشد» . همچنین طبق بند (۸) ماده (۱)  همان قانون، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود». بنابراین فقط شرکت های تعاونی و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف بالا باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور می­باشند.

۲- با توجه به تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهـای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت­ها و اتحادیه ­های آن و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع ماده ذکر شده می باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه های برگشتی و … که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف ذکر شده نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می­باشد. در مواردی هم که درآمد شرکت به روش علی­ الراس تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف بیان شده خواهدبود.

پیشنهاد بازدید  آیا مالیات هزینه است؟
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.