نحوه محاسبه مالیات مشاغل

نحوه محاسبه مالیات مشاغل

نحوه محاسبه مالیات مشاغل

 

مالیات مشاغل

افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی می باشند، این نوع مالیات را پرداخت می نمایند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل پس از کسر معافیت های مقرر در قانون آن باید پرداخت شود. تمامی افرادی که به صورت شخص حقیقی از درآمد بدست آمده از اشتغال به شغل های آزاد به صورت انفرادی یا با مشارکت مدنی کار می کنند به تفکیک مشاغل بند ب ، الف و ج ماده ۹۶ قوانین مالیاتهای مستقیم وزارت کشور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

پیشنهاد بازدید  نمونه لایحه دفاعیه مالیاتی

گروه های اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

صاحبان مالیات مشاغل از نظر تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه زیر دسته بندی می شوند :

الف- صاحبان مشاغلی که طبق قانون مالیات ها مکلف به درج فعالیت های شغلی خود در دفترهای روزنامه و تمام عنوان قوانین تجارت می باشند ، بایستی اسناد و مدارک مربوطه را با رعایت اصول و استانداردهای ذکر شده در حسابداری نگهداری نمایند.
ب- صاحبان مشاغلی که طبق قانون اظهارنامه مشاغل ها مکلف به درج فعالیت های شغلی خود در دفترهای درامد و مخارج می باشند. نمونه های این دفترها توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم می گردد و در دسترس عموم قرار می گیرد.
ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف و ب بالا در مالیات بر مشاغل نیستند ، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درامد و هزینه را مطابق قوانین و نمونه های مشخص شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری می کنند.

پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در شمیران نو

اظهارنامه مالیات

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور در صورت لزوم اظهارنامه مالیاتی مشاغل ۹۵ را تا پایان دی ماه سال فهرست پرداخت مالیات مشاغل به بند گروه ها و مشمول از ابتدای سال بعدی تنظیم و از راه ثبت آگهی در روزنامه های معتبر و رسمی به مودیان اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انفرادی اعلام می کند.

نحوه محاسبه مالیات بر درامد مشاغل

محاسبه مالیات بر مشاغل سردفتر

a : مجموع مخارج حق التحریر دبیرخانه

۶۰ % * a = b که برابر درامد بعد از کسر ۴۰ % پرداختی های دفتر است

۳۹ % * b = c که برابر درامد مشمول مالیات ماقبل کسری با درصد ۳۹ مطابق با تفاهم نامه کانون می باشد

d = c – ۵۰۰۰۰۰۰۰ که برابر درامد مشمول مالیات بعد از کسر ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معافیت مالیات است

عدد به دست آمده d را به جدول ماده ۱۳۱ ببرید.

محاسبه مالیات بر مشاغل دفتریار

a: مجموع مخارج حق التحریر دبیرخانه

۱۵ % * a = b که برابر درامد دفتریار است

۶۰ % * b = c که برابر درامد مشمول مالیات بعد از کسری با درصد ۴۰ مطابق با تفاهم نامه کانون می باشد

پیشنهاد بازدید  هزینه ثبت شرکت

d = c – ۵۰۰۰۰۰۰۰ که برابر درامد مشمول مالیات بعد از کسر ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معافیت است

مالیات عدد به دست آمده d را به جدول ماده ۱۳۱ ببرید.

سازمان اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل | آرین سیستم

ماده ۱۳۱ قانون اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

تا اندازه ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درامد مشمول مالیات سالیانه – ۱۵ % حدکثر = ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

تا اندازه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درامد مشمول مالیات سالیانه نسبت به اضافی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال – ۲۰ % حداکثر = ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال

تا اندازه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درامد مشمول مالیات سالیانه نسبت به اضافی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال – ۲۵ % حداکثر = ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال

تا اندازه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درامد مشمول مالیات سالیانه نسبت به اضافی ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال – ۳۰ % حداکثر = ۲۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.