حسابرسی داخلی شرکت ها

حسابرسي داخلي

حسابرسی داخلی چیست؟

حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند و موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور پیشرو در این زمینه میباشد. تعریف حسابرسی داخلی طبق نظرهیات تدوین استانداردهای حسابرسی، به شرح زیر می باشد:

 •   ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت شرکت  برای سیستم های کنترل داخلی ایجاد میشود.
 •   کفایت سیستم های کنترل داخلی را از لحاظ درست ومناسب، اقتصادی، اثربخش وکارآمدبودن استفاده ازمنابع را آزمون می نماید.
 •   ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها ، کارآیی روشها، کنترل و انعکاس  نتایج در قالب یک گزارش مدون شده .

خدمات و وظایف حسابرسی داخلی شرکت ها

 • تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای واصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی،شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.
 • بررسی وارزیابی سیستم کنترلهای داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشهای کنترل داخلی مالی درشرکت اصلی ,شرکتها و واحدها و مجموعه های تابعه .
 • بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .
 • بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .
 • بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .
 • بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره .
 • همکاری باحسابرسان مستقل و بازرسان قانونی درمورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنان مطابق با دستورالعمل مدیریت عامل شرکت
 • مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.
 • رسیدگی و اظهارنظر درمورد مسائل واختلافات مالی وحسابداری ( فیمابین شرکت و شرکتهای تابعه ) موردی که توسط مدیریت عامل شرکت ارجاع میشود.
 • ایجاد ارتباط وهماهنگی دائمی دفتر حسابرسی داخلی شرکت و دفاتر حسابرسان داخلی شرکتها و واحد های تابعه بمنظور بهبود کارایی اجرای برنامه های حسابرسی داخلی آنها.
 • تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط باعملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .
 • اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی ,خدماتی ,تدارکاتی ,سخت افزاری, نرم افزاری و بودجه ای دفتر حسابرسی داخلی به مدیریت شرکت.
 • بررسی و تائید این موضوع که بااعمال دستورالعملها , روشها و کنترلهای پیش بینی شده , از دارائیها و درآمدهای شرکت درمقابل هرگونه سو, استفاده , اختلاس و تقلب , محافظت و مواظبت میشود.
 • بررسی و تائید این موضوع که کلیه تعهدات واحد تجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهیهایی که به شرکت مربوط نیست , جلوگیری نماید.
 • انجام هرگونه مطالعه ورسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهایی انجام شده ضروری تشخیص داده شود یا اینکه بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس , سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یا هیئت مدیره به واحد حسابرسی داخلی ارجاع گردد.
 • همکاری باسایرقسمتهای واحدهای مختلف شرکت به منظور استقرار کنترلهای ضروری حسابداری و رعایت استانداردهای حسابداری .
 • همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .
 • حسابرسان داخلی باید همواره کوشش کنند که با کلیه کارکنان شرکت رابطه ای مطلوب و مناسب برقرار نمایند و با نشان دادن حسن نیت و کاردانی همکاری آنان را جلب کنند. حسابرسان داخلی باید با رفتار خود به کارکنان سایر قسمتها اطمینان دهند که عملیات حسابرسی برای ایرادگیری و انتقام انجام نمی گیرد بلکه هدف از رسیدگی کمک به آنان و بهبود روشها و افزایش کارایی است.
پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در یافت آباد

شرکت حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور آماده ارائه تمامی خدمات حسابرسی به شما کارفرمایان محترم میباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.