آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ۹۸

آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

در آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ۹۸ به مباحثی از جمله :
مشخصات دفاتر قانونی
سایر دفاتر و اسناد حسابداری
چگونگی تحریر دفاتر و نحوه نگهداری آنها
در آخر به موارد رد دفاتر می پردازند.
برای مشاهده نمونه تحریر دفاتر قانونی روی آن کلیک کنید.

مشخصات دفاتر قانونی

دفاتر قانونی که در آیین نامه تحریر دفاتر قانونی نام برده شده است شامل دفاتر روزنامه و دفتر کل و دفتر مشاغل می باشد.
این دفاتر ه طور کلی و بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت از سوی نماینده اداره ثبت و دفتر مشاغل از سوی ادارات مالیاتی امضا می گردد.
پس از امضا، دفاتر پلمپ شده و ثبت می شود. نکته دیگر اینکه این دفاتر به فارسی تحریر می گردد.

انواع دفاتر قانونی

دفتر روزنامه چیست

دفتر روزنامه دفتری است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به داشتن این دفاتر هستند.
فعالیت های روزنامه هر شرکت یا سازمان در دفاتر روزنامه ذکر می گردد.
درج فعالیت ها در این دفاتر بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد. رویدادهای مالی موجود در دفتر روزنامه بر اساس تاریخ وقع ثبت می گردد.
شایان ذکر است که داشتن دفتر روزنامه واحد برای ثبت تمامی فعالیت ها و یا دفاتر روزنامه متعدد به صورت جداگانه برای هر بخش مجاز می باشد.

دفتر کل چیست

دفتر کل دفتر است که تمامی رویدادهای مالی موجود در دفتر روزنامه در آن نیز ثبت می شود.
تفاوت این دو دفتر در نوع نوشتن دفاتر می باشد.

در دفتر کل بر خلاف دفتر روزنامه که رویدادهای مالی بر اساس تاریخ وقوع و به ترتیب ثبت می شود، در این دفتر ثبت بر اساس سرفصل ها یا کد گذاری حسابها در صفحات مختص آنها می باشد.
کاربرد مهم دفتر کل این است که از این دفتر جهت تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه استفاده می نمایند.

دفتر مشاغل چیست

دفتر مشاغل نوعی دیگر از دفاتر قانونی است.
این دفتر دارای ستون هایی برای درج تاریخ و شرح رویدادهای مالی از لحاظ درآمد و هزینه می باشد.
در پایان هر سال می توان از این دفاتر برای تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تهیه صورت سود و زیان استفاده کرد.

پیشنهاد بازدید  تحریر دفاتر قانونی

دفتر معین چیست

دفتر معین در اصل برای مجزا نمودن حسابهای موجود در دفتر کل است.
ای حسابها بر حسب مقتضیات و شرایط حساب می تواند نگهداری شود.
کارتهای حساب همان حکم دفاتر معین را دارند.

سند حسابداری چیست

سند حسابداری فرمی است که بر اساس آن رویدادهای مالی به صورت بدهکار و بستانکار جدا می شوند. موارد موجود در سند حسابداری را پس از امضا می توان در دفاتر به ثبت رساند.

موارد رد دفاتر قانونی

تخلف در موارد ذکر شده در زیر موجب رد دفاتر می شود:
اگر به هر نحوی دفاتر از پلمپ خارج شود و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
عدم ثبت برخی فعالیت ها در صورت آشکار شدن.
ثبت بخشی از یک فعالیت در حاشیه دفاتر یا بین سطرهای آن
در صورت احراز سوء استفاده با تراشیدن، پاک کردن و محو نمودن مندرجات دفاتر
سفید گذاشتن بیش از حد صفحات دفاتر به قصد سوء استفاده موجب رد دفاتر می شود.
مگر اینکه صفحات جهت ثبت تراز افتتاحی سفید مانده باشد.
همچنین اگر صفحات دفاتر در پایان هر روز یا هر هفته یا هر ماه خالی باشد، چنانچه قسمت سفید اسناد دارای شماره ردیف باشد و با خط بسته شود مشکلی وجود نخواهد داشت.
تاخیر در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل بیش از مهلت مقرر
ثبت نکردن عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز بر اساس مقررات ماده ۱۵ آیین نامه
عدم ارائه دفاتر ثبت شده و پلمپ شده سالهای پیش هرچند نانوشته باشد.
در صورت عدم مطابقت اطلاعات موجود در دفاتر و اطلاعات سیستم های الکترونیکی
ثبت هر هزینه و درآمدی که غیر واقعی باشد

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

از جمله خدمات حسابداری مهمی که می توان نام برد تحریر دفاتر می باشد.
این کار از حساسیت بالایی برخوردار است. چرا که این دفاتر باید به دقت تحریر شده و بر اساس آنها به سایر حسابها رسیدگی شود.
یکی از شرکتهای بزرگی که تحریر دفتر قانونی را با دقت و تضمین لازم ارائه می دهد شرکت حسابداری دانا محاسب فکور است.
این موسسه حسابرسی با سالها تجربه در زمینه حسابداری و مالی خدمات بسیاری ارائه می دهد.
به دلیل حجم بالای تقاضای مودیان در زمینه مالی و مالیاتی، جهت دریافت خدمات مورد نیازتان با کارشناسان این مجموعه، هماهنگی لازم را به عمل آورید.
نوشتن دفاتر از جمله کارهای تخصصی است که باید افراد محربی را برای این کار در نظر بگیریم.
نوشتن و تحریر دفاتر قانونی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت هستن الزامی است.
چنانچه این کار به صورت اصولی باشد هزینه زیادی در بر ندارد.

پیشنهاد بازدید  دلایل داشتن دفاتر قانونی

جرایم رد دفاتر قانونی

عدم رعایت موارد بالا بر اساس قوانین موجب رد دفاتر روزنامه و دفتر کل می شود. رد دفاتر قانونی به موجب قانون دارای جرایمی می باشد که برخی از آنها به شرح زیر است:

 جریمه رد دفاتر قانونی: عدم ارائه دفاتر روزنامه و دفتر کل باعث جریمه ۲۰ درصدی مالیات دهنده می گردد و در صورتیکه که دفاتر را ارائه دهند ولی دفاتر رد گردد معادل ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.

توصه می کنیم مودیان توجه داشته باشند در ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل و به طور کلی دفاتر قانونی و اسناد مالی خود دقت کافی را به عمل آورند.
برای اطلاع از جزییات و تکالیف خود در این خصوص میتوانید با موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی محاسب فکور مشورت کرده تا مشمول جریمه نگردید.

نکاتی در مورد تحریر دفاتر قانونی

چنانچه در شماره گذاری صفحات دفاتر سهوا اشتباهی صورت گیرد، دفاتر از درجه اعتبار ساقط می گردند.

همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر نیز باعث بی اعتباری دفاتر قانونی می گردد.
نوشتن دفاتر با ابزاری که به راحتی می توان نوشته ها را محو کرد ممنوع می باشد.
مانند مواد گرافیت
اداره امور مالیاتی باید دفاتر ثبت شده و پلمپ شده که از سوی اداره ثبت اسناد فرستاده میشود را برای ادارات امور مالیاتی ارسال نماید.

پیشنهاد بازدید  حق الزحمه تحریر دفاتر روزنامه و کل

مودیانی که مشمول آیین نامه تحریر دفاتر می شوند، برای هر سال مالی باید از دفاتری که در طی آن سال پلمپ گردیده و ثبت شده استفاده کنند.
چنانچه دفاتر در طی سال به اتمام برسد، مودیان باید از دفاتر جدید استفاده کنند.
این دفاتر نیز باید همانند روال قبل مورد تایید قرار گرفته و پلمپ گردد.
پس از آن مودیان می توانند بر اساس مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه عملیات خود را در دفاتر جدید اخذ نمایند.
تنها کاری که با دریافت دفاتر جدید مودیان باید انجام دهند این است که تعداد دفاتر استفاده شده را در پایان سال در اظهارنامه مالیاتی ذکر نمایند.

مواردی که برای نوشتن دفاتر باید رعایت کنیم

در دفتر نویسی باید به دقت و با خط خوانا عملیات مالی وارد شود
برای نوشتن در صورت اشتباه نباید از غلط گیر استفاده شود
دفاتر نباید دارای خط خوردگی باشند. زیرا این کار سبب ابطال دفاتر خواهد شد.
نگهداری دفاتر از جمله کارهایی است که باید به دقت آن را انجام دهیم.

خدمات حسابداری و تحریر دفاتر شرکت دانا محاسب فکور

توصیه ما به مودیان:
اگر ماهیت حسابها را نمیشناسید
اگر نیاز به آموزش در زمینه حسابها و مشاوره حسابداری دارید
اگر هزینه تحریر دفاتر را نمیدانید
اگر دفتر نویسی برایتان سخت و خسته کننده است
اگر حوصله نوشتن دفاتر و دقت لازم برای این کار را ندارید
اگر تمرکز و زمان کافی برای نوشتن دفاتر ندارید

می توانید با مشاوره ای رایگان در زمینه حسابداری از کارشناسان ما یاری بجویید.
در این زمینه تمامی خدمات با بالاترین کیفیت به متقاضیان عزیز ارائه می شود.
امید است که بتوانیم در زمان کوتاهی نیاز شما عزیزان را برطرف نماییم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.