Tag - اظهارنامه عملکرد

تعریف حسابداری

حسابداری چیست در تعریف حسابداری باید گفت که حسابداری نوعی زبان است. در واقع برای علاقه مندان نوعی بازی با اعداد محسوب می شود. حسابداری جمع آوری اطلاعات مالی یک سازمان می باشد. هدف از جمع آوری این اطلاعات نظم بخشیدن و رسیدگی به آنها است. پس از جمع آوری و بررسی اسناد و مدارک نوبت ثبت آنها می...

وظایف اشخاص حقوقی

قانون مالیات های مستقیم برای کلیه مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون مالیات های مستقیم وظایفی در نظر گرفته شده است. از جمله وظایف اشخاص حقوقی نمونه های زیر است. ارائه اظهارنامه مالیاتی پلمپ دفاتر حقوقی پرداخت حق تمبر صدور صورتحساب و درجه شماره اقتصادی استفاده از سامانه صندوق فروش ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده چگونگی محاسبه...

بازرسی مالیاتی

بازرسی مالیاتی چیست جهت کنترل دفاتر و اسناد مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی در اداره امور مالیاتی بخشی به عنوان بازرسی مالیاتی وجود دارد. هدف از وجود بازرسی مالیاتی نظارت بر امور مالی و صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است دفاتر و اسناد را حداکثر ظرف مدت...

خدمات مالياتي

نحوه نوشتن لایحه مالیاتی برای نوشتن لایحه مالیاتی روش آموزش ویژه ای مد نظر نیست. تنها شرطی که برای صحیح و کامل بودن آن لازم است این است که تمام مطلب نوشته شود. البته منظور از نوشتن تمام مطلب زیاد نوشتن نیست. وکلا بایذ سعی نمایند لایحه مالیاتی را تمام و کمال به دور از زیاده گویی بنویسند. این...

مشاوره جرایم مالیاتی

جعل سند چیست سند سازی در حسابداری : جعل در واقع ساختن نوشته و یا سند و یا ساختن مهر یا امضاء افراد می باشد. جعل یک سند یا نوشته به معنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر شخص دیگر. پس با این تعریف هر تغییری را نمیتوان جعل به حساب آورد. تغییر به همراه حیله و...

تهیه اظهارنامه مالیاتی

تهیه اظهارنامه امروزه نظام مالیاتی پیشرفته برای تهیه اظهارنامه مالیاتی مودیان، مبنا را بر این قرار داده که به جای شیوه علی الراس، خود اظهاری را جایگزین نمایند. در این شیوه ماموران به محاسبه و تعیین میزان مالیات می پردازند. در خود اظهاری شخص حقیقی و یا حقوقی خود به تعیین مالیات می پردازد. این کار را با...

ارائه خدمات مالی

انواع خدمات مالی اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت مالی کسب و کارهای گوناگون بسیار واضح است. ایجاد نظم و انضباط مالی در هر شغلی اعم از دولتی و خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پرداخت مالیات از دغدغه های اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. اصولا اشخاص در پرداخت مالیات رغبتی ندارند و به دنبال راهی...

عواقب عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی

زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی باید در پایان سال مالی و یا چهار ماه پس از پایان سال مالی مطابق با اساسنامه شرکتها ارسال گردد. از عواقب عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی این است که اگر ارسال اظهارنامه در زمان تعیین شده انچام نشود، معادل 30% از مالیات پرداخت نشده مشمول جزیمه غیر قابل...

شرکت های خدمات مالیاتی

مالیات عملکرد مالیات بر عملکرد و یا همان مالیات بر درآمد به نوعی از مالیات می گویند. در این مالیات مودیان ابتدا مبالغ سود و زیان شرکت مزبور تعیین می شود. سپس معال 25 درصد از آن را طبق ماده قانونی مشخصی در زمان تعیین شده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند. در نتیجه به طور...

انجام امور حسابداری

سند حسابداری در معاملات یک شرکت و یا بنگاه اقتصادی بایستی تمامی رویدادهای مالی در سند حسابداری ثبت گردد. هدف از تهیه سند یا برگه حسابداری جهت کاهش اشتباهات و سامان دهی به امور می باشد. در ثبت معاملات دفتر روزنامه از سند حسابداری استفاده می شود. به طور کلی تمامی معاملات قبل از ثبت در دفتر روزنامه...