Tag - جرایم مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی آن قسمت از درآمدشان است که براساس قانون تعیین گردیده است. آگاهی و تسلط بر قوانین مالیاتی کمک بسیاری به مودیان می نماید. زیرا در زمان تعیین مالیات و پرداخت به موقع آن کمک زیادی به مودیان می نماید. عدم پرداخت به موقع مالیات ها سبب ایجاد جرائم مالیاتی می شود. جرایم...

ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی در نظام مالیاتی

مراحل ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی • پیش ثبت نام الکترونیکی • صحت سنجی اطلاعات • تولید و ارسال اطلاعات کاربردی • ثبت نام الکترونیکی • اعتبار سنجی ستادی اطلاعات و رسیدین به مرحله نهایی 45 ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی در نظام مالیاتی به سرعت کار مودیان در انجام امور مالی خود کمک بسیار نموده است. پس از تکمیل مدارک...

شرکت خدمات مالی

انجام امور مالی امروزه بسیاری از اشخاص جهت صرف هزینه های کمتر سعی بر این دارند که رسیدگی به امور مالی خود را با هزینه های بسیار پایین بررسی نمایند. ولی دریغ از اینکه سپردن امور مالی به اشخاص بی تجربه سبب ایجاد ضررهای غیر قابل جبرانی می شود. این زیانها به صورت جرائم مالیاتی مشمول حال...

تعریف حسابرسی مالیاتی

مالیات چیست مالیات انتقال بخشی از درآمد افراد جامعه به حساب دولت می باشد. وجوه دریافتی توسط دولت جهت رفاه حال عمومی استفاده می شود. در واقع منظور از رفاه عمومی این است که مبالغ دریافتی از مردم صرف سلامت، امنیت، خدمات عمومی، هزینه های آموزش و ... می شود. در زیر به تعریف حسابرسی مالیاتی می پردازیم. حسابرسی...

قانون مالیات های مستقیم

قوانین مالیات های مستقیم جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مرتکب شده اند، مطابق قوانین محاسبه و مطالبه خواهد شد. فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل موارد زیر می باشد: • اطلاعات مالی • اطلاعات پولی • اطلاعات اعتباری...

مشاور رسمی مالیاتی

مالیات از گذشته های دور تاکنون رسم براین بود که کلیه افراد درصدی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این مبلغ در زمانهای قدیم از مردم به زور گرفته می شد. تمامی مبالغ اخذ شده توسط ماموران مالیاتی صرف رفاه شاهزادگان و خوشگذرانی آنها می شد. مردم از پرداخت چنین مبالغی سرباز می زدند. به...

مشاوره مالیاتی تهران

قرارداد حسابرسی مالیاتی بخشی از قرارداد حسابرسی مالیاتی این قرارداد بنا به درخواست شماره..............مورخ ............... به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب/ بین شرکت .............. به نشانی ................ که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد: که در زیر با عناوین مورد...

پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده امروزه برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مودیان سود جو مالیاتی متفاوت در نظر گرفته شده است. این مالیات، مالیات برارزش افزوده است. مالیاتی است که در هنگام پرداخت بهای تمام شده خریدار باید بپردازد. برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشخاص بایستی از طریق اظهارنامه اقدام نمایند. ثبت نام و پیگیری ثبت...

مشاوران رسمی مالیات

مشاوره مالیاتی آنلاین آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی در بسیاری از امور موسسات و سازمانها را یاری می رساند. برای اداره بهینه سازمان و موسسه بایستی از قوانین مالیاتی آگاهی کامل داشته باشیم. شناخت تمامی این قوانین از عهده مشاوران رسمی مالیات بر می آید. درواقع به دلیل حجم زیاد اطلاعات از عهده افراد غیر متخصص خارج...

مشاورین مالیاتی

مشاور مالیاتی در بحث مالیات نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بسیاری از مردم از پرداخت آن سر باز می زنند. ولیکن اگر آگاهی و آشنایی کامل با مفهوم آن و موارد استفاده مبالغ دریافتی آن باشند می توانند براحتی با این قضیه کنار بیایند. مشاورین مالیاتی در شرکت حسابرسی دانا محاسب فکور آماده...