Tag - حسابداری بیمه

ثبت حسابداری هزینه خدمات پس از فروش

ثبت حسابداری هزینه ها هزینه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمات ارائه شده جهت کسب درآمد است. هزینه به مفهوم مخارجی است که پرداخت شده باشد. یا اینکه برای کسب درآمد واقع شده باشد. برای مثال هزینه سوخت یا برق و تلفن برای هر حساب در حسابداری عنوانی لحاظ می گردد. این عناوین بیانگر نوع آن حساب...

حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی

بازرسی بیمه ای حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی به جهت شناسایی کارگران و تامین حقوق بیمه ای آنها صورت می گیرد. بازرسی بیمه ای بازرسی هزینه ای است. اما در قسمت مالیات، حسابرسی در زمینه درآمدها یک سازمان یا موسسه است. به این معنی که در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مد نظر می باشد. با این اینکه...

آموزش حسابداری

حسابداری مالیاتی آموزش مالیات مکمل آموزش حسابداری است. چنانچه اگر دانشجویی در این رشته بخواهد به مراتب بالاتر دست یابد بایستی آموزش حسابداری مالیاتی را نیز در برنامه خود قرار دهد. حسابداری مالیاتی در اصل تجزیه و تحلیل قوانین و فنون مالیاتی است. در صورتی که گاهی اشخاص آن را تنها به معنی دریافت کد اقتصادی و روالی...

حق الزحمه خدمات حسابداری

تعرفه های خدمات حسابداری تعرفه های خدمات حسابداری ارتباطی متقابل و مستقیم با زمان زمان همکاری مجموعه با فرد حسابدار یا کارفرما دارند. این تعرفه ها به عوامل بسیاری بستگی دارد. هزینه انجام خدمات حسابداری برای موسسه ای که حجم فعالیت بسیاردارد با موسسه ای که فعالیت محدودی دارد یکسان نیست. برای مثال : امکان دارد فعالیت های...

چگونگی ثبت نام کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست. هر مودی مالیاتی برای فعالیت در سطح جامعه میاز به کد اقتصادی دارد. دریافت این کد از طریق ثبت نام کد اقتصادی صورت می گیرد. کد اقتصادی یا شماره اقتصادی همان شماره 12 رقمی می باشد. این شما باید از طریقه سامانه کد اقتصادی در اختیار مودی قرار گیرد. سامانه دریافت کد اقتصادی این خدمات را...

قیمت انجام خدمات حسابداری

دفتر کل حسابداری یکی از دفاتر قانونی که همواره مورد استفاده موسسات و شرکتها قرار میگیرد دفتر کل می باشد. از دفاتر قانونی دیگر می توان دفتر روزنامه، دفتر دارایی را نام برد. با پیشرفت علم و توسعه نرم افزارها همچنان این دفاتر مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت حسابداری دانا محاسب فکور برای سهولت در امور شما...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در شرق تهران

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در شرق تهران امروزه به دلیل هزینه بسیار بالایی که استخدام یک حسابدار برای یک مجموعه دارد بسیاری از شرکتها و موسسات از حسابداران خارج از سازمان جهت حسابداری و حسابرسی صورتهای مالی خود استفاده می نمایند. اعزام حسابدار توسط موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی،...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در خیابان اندرزگو

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در خیابان اندرزگو شرکت حسابداری در خیابان ولیعصر از شرکتهایی است که با کارکنانی خبره و کار آزموده از سالها پیش مشغول به کار می باشد. خدمات حسابداری و حسابرسی ارائه شده توسط موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در خیابان...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در حسن آباد شمالی

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در حسن آباد شمالی ارائه خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی با کیفیت و مشاوره مالی و مالیاتی مناسب با وضعیت مالیتان را از موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در حسن آباد شمالی بخواهید. این شرکت حسابداری با کارشناسانی که سالها در...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در مهران

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در مهران موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در مهران از جمله موسسات حسابداری معتبر در شهر تهران می باشد که خدمات حسابداری خود را بر پایه فرآیند سازی و اصلاح سیستم های حسابداری آغاز نموده و انواع گزارشات حسابداری به...