Tag - رزومه حسابداری

موسسات خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی چیست اکثر خدمات مالی توسط موسسات مالی ارائه می شود. موسسات خدمات مالی و حسابداری توسط دولت کنترل می شوند. نظارت بر آنها از وظایف مهم دولت ایت ارائه خدمات با کیفیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که داشتن وضعیت مالی مناسب شرکت در گرو داشتن برنامه ریزی دقیق است. این برنامه ریزی...