Tag - مالیات علی الراس

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی به چه کسانی گفته می شود؟ اشخاص حقوقی به تمامی شرکتها و موسسات چه داخل ایران و چه خارج از آن می گویند . البته با ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها. یعنی به لحاظ قانونی آن شرکتها احراز هویت گردیده باشند. از جمله این اشخاص حقوقی می توان شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، وزارتخانه و...

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی آن قسمت از درآمدشان است که براساس قانون تعیین گردیده است. آگاهی و تسلط بر قوانین مالیاتی کمک بسیاری به مودیان می نماید. زیرا در زمان تعیین مالیات و پرداخت به موقع آن کمک زیادی به مودیان می نماید. عدم پرداخت به موقع مالیات ها سبب ایجاد جرائم مالیاتی می شود. جرایم...

هزینه اظهارنامه مالیاتی

هزینه تنظیم اظهارنامه مالیاتی .بر طبق مصوبه شورای نرخ گذاری کارگروه راهبری کشور هزینه اظهارنامه مالیاتی و نرخ خدمات اظهارنامه بند الف و ب و ج تعیین گردید پایین ترین نرخ بالاترین نرخ اظهارنامه مالیاتی 234000 267600 اظهارنامه مالیاتی بند الف 166000 192000 اظهارنامه مالیاتی بند ب 150000 172800 اظهارنامه مالیاتی بند ج 142800 مفاصا حساب مالیات مشاغل 94000 صدور صورتحساب مالیاتی (موجودی جدید) (اظهارنامه نحوه پرکردن اظهارنامه مالیاتی • قبل از هر...