Tag - مشاوره مالیاتی تلفنی رایگان

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی چیست در قانون مالیات های مستقیم وظایفی تعیین گردیده که باید در زمان تعیین شده اجرا شود. عدم رعایت این وظایف قانونی و سرباز زدن از انها برای مودیان جرایم مالیاتی به شمار می آید. تشخیص و دریافت این جرائم مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. مشاوره مالی و مالیاتی مالیات مبلغی است که...

شرکت مشاوره مالی

مشاوره مالی چیست مشاوران مالی افرادی هستند که در باب مسائل مالی به مشتریان خود مشاوره می دهند و خدمات متنوعی از تمامی بازار را به آنها معرفی می کنند. در واقع مشاور مالی خوب مانند یک مکانیک ماهر است. چرا که می تواند با راهنمایی های درست خود از صرف هزینه های اضافه جلوگیری به عمل...