Tag - معافیت های مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی آن قسمت از درآمدشان است که براساس قانون تعیین گردیده است. آگاهی و تسلط بر قوانین مالیاتی کمک بسیاری به مودیان می نماید. زیرا در زمان تعیین مالیات و پرداخت به موقع آن کمک زیادی به مودیان می نماید. عدم پرداخت به موقع مالیات ها سبب ایجاد جرائم مالیاتی می شود. جرایم...

مشوق های مالیاتی

قوانین مشوق های مالیاتی دولت برای هموار نمودن مسیر توسعه، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال زایی و حمایت نمودن از فعالان اقتصادی مشوقهای مالیاتی به مودیان ارائه می دهد. حال مشوق های مالیتی خود را به چه صورت نشان می دهند؟ مشوق های مالیاتی در نظر گرفته شده از سوی دولت به صورت تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، تعقیبات...

تعریف حسابرسی مالیاتی

مالیات چیست مالیات انتقال بخشی از درآمد افراد جامعه به حساب دولت می باشد. وجوه دریافتی توسط دولت جهت رفاه حال عمومی استفاده می شود. در واقع منظور از رفاه عمومی این است که مبالغ دریافتی از مردم صرف سلامت، امنیت، خدمات عمومی، هزینه های آموزش و ... می شود. در زیر به تعریف حسابرسی مالیاتی می پردازیم. حسابرسی...

تسلیم اظهارنامه

اظهارنامه مالیاتی چیست هر شرکت و موسسه در موعدی معین از سوی سازمان امور مالیاتی بایستی اظهارنامه مالیاتی خود را برای سازمان ارسال نمایند. پس از بررسی ماموران مالیاتی و تعیین میزان مالیات باید مبلغ تعیین شده را پرداخت نمایند. حال اگر پرداخت در زمان تعیین شده انجام نشود مودیان مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد. تسلیم اظهارنامه و...

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی

رسیدگی به اظهارنامه عملکرد نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی به این صورت است که پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ممیزین تا یک سال زمان دارند تا به بررسی اظهارنامه ها بپردازند. پس از بررسی اظهارنامه ها نتیجه را به مودیان اعلام نمایند. حال بعد از بررسی و تایید ممیزین مالیاتی مودی، حداکثر تا...

مشاور حسابداری

خدمات حسابداری ارائه خدمات حسابداری در شرکتهای حسابداری معتبر صورت می گیرد. یکی از این شرکتها شرکت حسابداری دانا محاسب فکور می باشد. این موسسه حسابرسی با کارشناسانی مرب و تحصیلکرده به ارائه خدمت می پردازد. خدمات حسابداری ارائه شده سبب سهولت در کار ما می شود. یک مشاور حسابداری مجرب باید به اصول استانداردهای حسابداری مسلط باشد. این تسط...

لایحه مالیاتی

لایحه چیست لایحه به نوشته ای می گویند که از طرف صاحب دعوا به مقام قضایی تحویل داده می شود. این دعاوی میتواند حقوقی باشد و یا کیفری. مودیان مالیاتی در دعاوی مالیاتی نیاز به تسلیم لایحه مالیاتی دارند. برای شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و دیگر مراجع اداری باید لایحه دفاعیه ارائه شود. مودی با این...

مشاوره مالیاتی تهران

قرارداد حسابرسی مالیاتی بخشی از قرارداد حسابرسی مالیاتی این قرارداد بنا به درخواست شماره..............مورخ ............... به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب/ بین شرکت .............. به نشانی ................ که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد: که در زیر با عناوین مورد...

پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده امروزه برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مودیان سود جو مالیاتی متفاوت در نظر گرفته شده است. این مالیات، مالیات برارزش افزوده است. مالیاتی است که در هنگام پرداخت بهای تمام شده خریدار باید بپردازد. برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشخاص بایستی از طریق اظهارنامه اقدام نمایند. ثبت نام و پیگیری ثبت...

مشاوران رسمی مالیات

مشاوره مالیاتی آنلاین آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی در بسیاری از امور موسسات و سازمانها را یاری می رساند. برای اداره بهینه سازمان و موسسه بایستی از قوانین مالیاتی آگاهی کامل داشته باشیم. شناخت تمامی این قوانین از عهده مشاوران رسمی مالیات بر می آید. درواقع به دلیل حجم زیاد اطلاعات از عهده افراد غیر متخصص خارج...