مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷

,

مالیات بر ارزش افزوده

می خواهیم با برخی از قوانین مالیاتی و برخی اطلاعاتی که شاید تا به امروز نمی دانستید شما را آشنا کنیم.
بنابراین بهتر است با ما همراه باشید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاورین ما در این زمینه مشورت نمایید.
همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در زمینه مصادیق و تازه های مالیاتی آگاهی لازم را داشته باشیم.
پس به مطالب زیر توجه نمایید.

درادامه مطلب توضیحی در مورد مالیات بر ارزش افزوده داده و سپس به سوالاتی که ممکن است برای هر یک از شما پیش آمده باشد پاسخ می دهیم.
از مطالب مهمی که باید به آن توجه نماییم شناختن انواع مالیاتی و همچنین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷ می باشد.

پیش از آنکه به شناخت مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم ابتدا با مفهوم مالیات، انواع آن و با برخی مفاهیم مالیاتی آشنا می شویم.

انواع مالیات

مالیات ابرازی : مالیاتی که مودی مالیاتی با در نظر داشتن اظهارنامه تسلیمی ، آن را ابراز می نماید.
این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.
در غیر این حالت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود .

مالیات تشخیصی : مالیاتی است که مبلغ آن بعد از ارسال اظهارنامه عملکرد و رسیدگی ماموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین میزان مالیات یا معاف از پرداخت مالیات اقدام می گردد.
به این نوع مالیات، مالیات تشخیصی گفته می شود.

 مالیات قطعی: اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراض نکنند.
یا اینکه با مسئول مربوطه در تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید.
یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری کند، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بهتر این است توجه خود به امورات مالیاتی را بیشتر نماییم.
این همان چیزی است که در نهایت هزینه کمتری پرداخت خواهیم نمود.

مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات تکلیفی

همان طور که از نامش پیداست قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است.
تکلیف کسر و پرداخت این نوع از مالیات بر اساس احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد .
(برای نمونه همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد).

 مالیات عملکرد

معنای مالیات عملکرد نیز از ظاهر آن پیداست که به چه نوع مالیاتی گفته می شود.
بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شود.
این مالیات باید معادل ۲۵% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

تفاوت مالیاتی تکلیفی و مالیات عملکرد

مودیان عزیز توجه کنید در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر نموده و به اداره دارایی واریز نمایید.
چنانچه شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت نماید.
اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات می باشد.

در زیر به تعریف برخی از اصطلاحات مالیاتی می پردازیم که در روند پرداخت مالیات بسیاری از ما را یاری می نماید.
در ابتدا به تعریف هیات اختلاف مالیاتی می پردازیم.

هیأت حل اختلاف مالیاتی

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی شامل سه نفر به شرح زیر است:

• نماینده ای از سازمان امور مالیاتی کشور.
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته.
در  صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی می کند.
• یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد .
یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب می نماید.

ماده ۱۶۵ : در مواردی ممکن است بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، بروز آفات و خشکسالی، طوفان سیل، آتش سوزی، و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک محدوده کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد.
چنانچه خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می بایست:

برابر خسارت وارد شده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، درآن سال و سنوات بعد کسر نماید.

مؤدیانی که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی می شود.

نکته مهمی که مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند این است که اگر مالیات خود را در زمان تعیین شده نپردازند مشمول جرایم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده از طرف سازمان خواهند شد.

جایزه مالیاتی چیست

بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی مالیاتی سه سال پی در پی ترازنامه وحساب سود و زیان، همچنین دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هر سالش را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشد مشمول جایزه مالیاتی می گردد.
این جایزه برابر ۵% اصل مالیات سه سال می باشد که به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته می شود.
این جایزه معاف از مالیات می باشد.

مودیان مالیاتی چه چیزهایی را لازم است بدانند

برگ تشخیص مالیات چیست؟
برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند. در این برگ تشخیص نوع و میزان مالیات مشخص می شود .

اطلاعاتی در مورد احکام مالیاتی در زمینه برگ تشخیص مالیات
• مودیان باید بدانند مهلت اعتراض مودی مالیاتی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. (یا اینکه مهلت قانونی اعتراض مالیات دهنده به تشخیص اداره امورمالیاتی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.)

در واقع این ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
• اعتراض به برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود، در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی اگر پیش از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند ، تا گذشت ۶ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ( ۱۳۲ ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( تا سال ۱۴۰۰ ) از پرداخت ۵۰% مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی معاف می باشند . البته به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور.
• اگر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، با کسر فقط یک معافیت مالیاتی پایه سالانه از مجموع درآمد واحدهای شغلی او، مشمول مالیات به نرخ های موجود در ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها خواهد شد.
• بنابراین با اجرای طرح جامع مالیاتی و یکپارچه بودن برنامه مشاغل ، برای مودیان صاحب فعالیت شغلی متعدد، مجموع درآمد مشمول مالیات پس از کسر یک معافیت مالیاتی پایه ی سالانه ، به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول مالیات خواهد بود .

نکته:
اداره امور مالیاتی بر طبق ماده ۲۳۵ ق.م.م موظف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخته اند حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم نماید.

وظیفه اشخاص حقوقی تا زمانی که دارای شماره اقتصادی نیستند چیست؟

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی وظیفه دارند، در مدتی که برایشان شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی جهت ارسال فهرست معاملات و صدور صورتحساب استفاده کنند .

همچنین اشخاص حقوقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت کرده اند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید می توانند از شماره اقتصادی قدیم، در معاملات خود استفاده نمایند.

چه مواردی جز ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۵ لایحه موارد زیر جز ماخذ محاسبه مالیات نیست.
• انواع تخفیفات اعطائی
• مالیات موضوع این قانون که از قبل به وسیله عرضه‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت ‏پرداخت شده باشد.
• سایر مالیات‌های غیرمستقیم و همچنین عوارضی که بر اساس قوانین ذکر شده هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.
• وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می گردد و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌شود.
• کمک هایی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود پرداخت می گردد. این میزان طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد، می باشد.
یارانه پرداختی دولت که جهت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است نیز، مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن محاسبه نشده باشد.

صاحبان مشاغل بر اساس حجم و نوع فعالیت به چند گروه تقسیم می شوند که گروه اول از آنها و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل و یا سایر دفاتر می باشند.
انواع دفاتر به شرح زیر است:
• دفتر روزنامه
• دفتر کل
• دفتر معین
• دفتر روزنامه و کل مشترک
• سایر دفاتر

آنها باید برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری استفاده کنند که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده باشد.

شایان ذکر است، مواردی وجود دارد که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت نمی کند، در این موارد مودی مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشد.

تاخیر در تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه قابل قبول است.

ثبت دفاتر ضمن سال مالی به شرط آنکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد قابل قبول است.

 مراحل صدور مفاصا حساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

• صدور مفاصا حساب مالیاتی با درخواست کتبی مودی

• دستورات رییس امور مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی در زمینه ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی

• تهیه خلاصه وضعیت و بررسی پرونده به وسیله کاردان یا کارشناس مالیاتی

• بررسی و تایید خلاصه وضعیت به وسیله کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
• ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مرتبط

• ارائه میزان بدهی قطعی به مودی

• پرداخت بدهی مالیاتی به وسیله مودی پس از قطعی شدن

• صدور گواهی عدم بدهی مربوط به مالیات قطعی شده تا عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص.
• سپس امضا توسط رییس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد و تحویل به مودی

 

مودی مالیاتی

مودی مالیاتی کیست؟ اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات تشکیل پرونده مالیاتی میدهند این افراد یا اشخاص حقوقی را مودی مالیاتی می نامند.

شخص حقیقی کیست: اشخاصی هستند که در اداره ثبت شرکتها تشکیل پرونده مالیاتی نداده اند.
آنها تحت ضوابط صنفی به شکل انفرادی و یا شراکت مدنی فعالیت اقتصادی دارند.

برای این اشخاص از طرف اصناف و یا تشکل حرفه ای مورد نظر، پروانه کسب صادر می شود و آنها مشغول فعالیت می شوند.
مانند پزشکان ، وکلا ، کسبه ها و …

تعریف شخص حقوقی : در اداره ثبت شرکتها برخی اشخاص با شماره معینی به نام شناسه ملی به ثبت رسیده اند این اشخاص، اشخاص حقوقی هستند. مانند انواع شرکت ها.

سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که شروع آن از اول فروردین ماه هر سال و آخر آن اسفند ماه همان سال می باشد .

سال مالیاتی اشخاص حقیقی اجبارا همان سال شمسی است یعنی از اول فروردین تا پایان اسفند ماه است.
ولی در مورد اشخاص حقوقی سال مالی به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند.

مثلا سال مالی برخی اشخاص حقوقی منطبق با تاریخ میلادی است . یا اینکه در عمده مراکز آموزشی فعال در قالب شخص حقوقی سال مالی اول مهر تا پایان شهریور است.
در این موارد درآمد سال مالی به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار خواهد گرفت .
بنابراین بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ، زمان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی و برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد .

تکالیف مالیاتی

تکالیف مالیاتی که باید از ابتدای هر سال (فروردین ماه امسال ) تا پایان تیر ماه باید انجام دهیم به شرح زیر می باشد:

ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خرداد ماه
ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به پایان اسفند ۹۷ تا پایان تیر منتهی می گردد.

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان هر سال( سال قبل) تا پایان فروردین
ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال قبل ، تا ۱۵ اردیبهشت سال جدید
تسلیم فهرست حقوق اسفند سال پیش تا پایان فروردین

 

انواع تخفیفات

در حسابداری تخفیفات را می توان به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیفات نقدی
۴ . تخفیفات به علت عیب یا عدم تطابق کالا

تعریف تخفیفات تجاری

در تخفیف تجاری فروشنده کالا در واقع شخصا برای کالای مورد نظر تخفیف در نظر میگیرد.
این تخفیف میتواند با توجه به شرایط فروش نیز متفاوت در نظر میگیرد .مثلا در برخی فروشگاه ها و حتی مغازه ها تبلیغاتی با این عنوان وجود دارد که تا سقف مبلغ خاصی تخفیف نیز معادل مثلا ۲۰ درصد تعلق می گیرد.

این نوع تخفیفات در دفتر ثبت نمی گردند به دلیل اینکه قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند.
قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر ثبت می گردد.

تعریف تخفیفات توافقی

تخفیفات توافقی در واقع همان تخفیفاتی است که بر اثر چانه زدن به وجود می آید.
این تخفیفات به هنگام خرید بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد.
نکته ای که در اینگونه تخفیفات قابل توجه است این است که این گونه تخفیفات نیز در دفاتر ثبت نمیگردند

زیرا طبق اصل قیمت تمام شده :
درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد .

تعریف تخفیفات نقدی

گاهی فروشنده تمایل دارد در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) طلب خود را از خریدار زودتر از موعد مقرر دریافت کند.
به همین جهت امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از زمان تعیین گردیده، بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این نوع از تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش می گویند.

این حساب هم مانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش بوده و همیشه داری مانده بدهکار است .

راه های ثبت تخفیفات نقدی  به شرح زیر می باشد :

۱ . در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی شود زیرا فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت خواهند شد .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی شده و به این شکل ثبت می گردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناخالص شناخته شده و به ثبت میرسد و به این شکل در دفتر نشان داده می شوند .

تخفیف به علت عیب و نقص و یا عدم تطابق کالا :

گاهی پیش می آید که اجناس به هنگام فروش مشخص می شد که دارای عیوبی هستن که با آنچه خریدار می خواهد تطابق ندارد.
در برخی موارد فروشنده حاضر می شود بایت این عیوب تخفیفاتی قائل شود.
ممکن است در آن صورت خریدار راضی به معامله باشد.
در چنین شرایطی اگر خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت داشتن عیوب یا عدم تطابق با آنچه مد نظر داشته و … باز پس دهد و فروشنده برای جبران، خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که خریدار از فروشنده دریافت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود .
این تخفیفات قابل ثبت در دفاتر هستند .

قابل توجه است که ماهیت حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش می باشد.
هر دو حساب، کاهنده فروش هستند دارای مانده بدهکار بوده و از این رو معمولا تلفیق این دو حساب را در کدینگهای متفاوت می توان دید .

خب حالا به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

مالیات بر ارزش افزوده :

این مالیات نوعی مالیات چند مرحله‌ای است.

مالیات ارزش افزوده در طی چند مرحله به صورت زنجیروار، در مراحل واردات، تولید و توزیع اخذ دریافت می گردد.
میزان این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده می باشد.
اینکه گفته می شود این مالیات به شکل زنجیروار در مراحل مختلف دریافت می شود این است که در هر مرحله از واردات، تولید و توزیع این مبلغ انتقال می‌یابد.
در نهایت به وسیله مصرف‌ کننده نهایی پرداخت می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که تمامی عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه‌ شده (به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات) در زمان فروش از خریداران اخذ نماید.
سپس به‌ شکل فصلی یا دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

نرخ این مالیات به صورت درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا یا خدمات تعیین می گردد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه توسط دولت مشخص می‌شود.
در سال ۱۳۹۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹% تعیین شد.
احتمالا همه شما با این نرخ آشنا هستید و این نرخ را پرداخت نموده اید.

کلیه اشخاص حقوقی باید طبق قانون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خود را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، انجام دهند.
یعنی مالیات بر ارزش افزوده خود را از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر نمایند.
سپس مانده آن را، حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر سه ماهه، به حساب خزانه دولت واریز نمایند.
جهت مشاوده نرخ اظهارنامه می توانید بر روی آن کلیک نمایید.

روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

هم اکنون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل خوداظهاری است.
مودیان در پایان هر سه ماه از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده با آدرسwww.evat.ir باید اظهارنامه خود را ثبت کنند.
در صفحه این سامانه باید بر روی گزینه تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نموده و بقیه مراحل پرداخت را انجام دهند.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۹۷)

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نمایند.

اما با توجه به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) با تعطیلات نوروز مصادف شده است بنابراین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۹۷ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور برخوردار شوند.

بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ در واقع مالیات مصرف کننده کالا می باشد، که فروشنده یا تولید کننده کالا این مبلغ را به نیابت سازمان امور مالیاتی از مصرف کننده دریافت می کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.
نحوه محاسبه و مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی ثابت می باشد که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود. این مبلغ به دو بخش مالیات و عوارض تقسیم می شود، که در زمان پرداخت توسط فروشنده باید به تفکیک به دو حساب مختلف واریز گردد.
نحوه اعلام و واریز مالیات بر ارزش افزوده توسط در دوره های زمانی مشخص با پرکردن اظهارنامه مربوطه انجام می شود.

در مباحث مالیات سوالات بسیاری در زمینه های مختلف برای مودیان پیش می اید که ما در این مبحث به برخی از آنها می پردازیم:

آیا میدانید:
• آیا میدانستید آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ چه زمانی است؟
• آیا میدانستید زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تمدید شد؟
• آیا میدانستید اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نظریه مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و نیز ۱۶۹ پس از اصلاحیه نمی باشند؟
• آیا میدانید چه اشخاصی جز مشمولین ارسال فهرست معاملات می باشند؟
• آیا میدانید چطور از خارجی‌ها مالیات گرفته می‌شود؟
• آیا می دانید اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی چه کسانی هستند؟
• آیا می دانستید ساکنین چه شهرهایی برای صدور پروانه ساخت و ساز باید مالیات بپردازند؟
• آیا از میزان سطوح مزدی در سال جدید و میزان مالیات بر حقوق مطلع هستید؟

سوالاتی که در بخش مالیات بر درآمدهای کشاورزی ممکن است داشته باشید و یا مواردی که ممکن است از آنها مطلع نباشید را در زیر آورده ایم.
• چرا باید کشاورزانی با درآمد میلیونی مالیات ندهند؟
• آیا می دانید چرا کشاورزی معاف از مالیات است؟
• آیا همه کشاورزان کم‌درآمدتر از کارمندان معاف از مالیات می باشند؟
• آیا می دانستید کسب درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و .. موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی به طور کلی مشمول مالیات نمی باشد؟
• آیا درآمد‌های مالیاتی از بخش کشاورزی نمی تواند در شرایط تحریم و تنگنای مالی و زمانی که فشارهای مالیاتی بر صنعت و خدمات که دو بخش اشتغال‌زا می باشد، بسیار است، از فشار بر این دو بخش بکاهد؟
• آیا میدانستید کشاورزان از اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف مالیاتی از جمله تکلیف موضوع ماده ۸۶ ق.م.م ارایه لیست حقوق خواهند بود؟ (یعنی در این خصوص معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است)
• آیا همه کشاورزان، دامداران، زنبورداران و همچنین سایرفعالان بخش کشاورزی درآمد سالیانه شان کمتر از ۳۳ میلیون تومان (سقف معافیت مالیاتی کارمندان) است؟ اگر نه، پس چرا باید از مالیات معاف باشند؟
• یا اینکه چرا کشاورزان بزرگ‌ مالک با ده‌ها، صد‌ها و هزاران هکتار زمین و یا کشاورزانی با درآمد‌های چند میلیاردی و یا واحد‌های بزرگ پرورش طیور یا جنگل‌داری و یا گاوداری‌های بسیار بزرگ با داشتن هزاران رأس دام از مالیات معاف اند؟
• آیا می دانستید لایحه مالیات‌های بخش کشاورزی از ابتدای برنامه سوم تا به امروز تدوین نشده است؟
• آیا می دانید اثر نپرداختن مالیات توسط این بخش در اقتصاد ایران و مدیریت بخش آب و خاک چه می باشد؟
• آیا صادرکنندگان کالا‌های کشاورزی که دارای درآمد‌های میلیون دلاری هستند نیز باید از مالیات معاف باشند؟
• آیا می دانید ارزش اقتصاد کشاورزی ایران چقدر است؟

آری تمام این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر وجود دارد که ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده است.

جهت اطلاع باید بگوییم که وزیر کشاورزی در تاریخ ۵/۱/ ۱۳۹۷ ارزش تولیدات کشاورزی ایران را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

اگر معافیت مالیاتی مانند کارمندان با کم درآمد، شامل کشاورزان خرده ‌مالک و کم ‌درآمد شود، همه این مبلغ مشمول مالیات نخواهد شد.

اما اگر فقط ۱۰ درصد مالیات با صرف‌نظر نمودن از مالیات پلکانی، مشمول بخش کشاورزی شود، ۷ میلیارد دلار (معادل هفتاد هزار میلیارد تومان با فرض اینکه دلار ده هزار تومان باشد) مالیات بخش کشاورزی می باشد.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران درشهرهایی با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر به هنگام صدور پروانه ساخت، مالیات ساخت و فروش دریافت خواهد شد.

در نظام مالیاتی قابل توجه است که هیچ تولیدکننده‌ای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند.

تولیدکننده در مراحل مختلف تولید بخشی از مالیات ارزش افزوده را می‌دهد و بعد در مراحل بعد آن را پس می‌گیرد.

برای مثال چنانچه جنسی برای تولید ده مرحله داشته باشد در هر مرحله تولیدکننده مثلا پارچه را از کارخانه پارچه‌بافی می‌خرد، وقتی پارچه را می‌خرد بخشی از ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و وقتی پارچه را به کت و شلوار تبدیل کرد و به مشتری فروخت دوباره ارزش افزوده را از مشتری می‌گیرد و وقتی به اداره مالیات پرداخت می‌کند میزان پرداختی خودش را کم می‌کند بنابراین هیچ تولیدکننده‌ای تحت هیچ عنوانی نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید.

آیا می دانید نحوه دریافت مالیات از خارجی ها به چه صورت است؟

در بخشنامه ای در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در ابلاغیه در خصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی، سرپرست سازمان امور مالیاتی خطاب به امور مالیاتی شهر تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام نمود که به منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات مربوط به کسر و اعمال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی، طبق نرخ ارز اعلام شده در سامانه سنا محاسبه می گردد.

 

آیا از میزان مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی مطلع هستید ؟

موضوع ماده ۵۴ مکرر ق.م.م در زمینه مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی می باشد که در این ماده به “آن پرداخته است.

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که در اجرای ماده ۵۴ مکرر ق.م.م و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد بر اساس ماده مذکور، مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود .
سامانه مورد نظر در حال حاضر توسط مراجع ذیربط نصب و راه اندازی نشده است.
بنابراین تا ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور دریافت مالیات موضوع ماده قانونی بالا، به وسیله وزارت راه و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی است .

سطوح مزدی در سال ۱۳۹۸

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و همچنین رایزنی در باب حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تصویب گردید.
• حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال
• حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال
• حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
• حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ری
• پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال
• حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
• بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
• سایر سطوح ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۷

و اما در مورد مهلت ارسال اظهارنامه پایان سال ۹۷ باید بگوییم که این زمان به پایان فروردین تمدید گردید.
با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان ۹۷ با تعطیلات نوروز مصادف شده است مقرراتی تعیین گردیده است.
بنا به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی، زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان فراهم شده است.

بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند برخی مقررات در این زمینه را رعایت نمایند:
از جمله اینکه: در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تسلیم نموده اند تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

یعنی برای این مودیان امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی، در نظر گرفته شده است.

بخشنامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در خصوص تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۷ :

شرط بخشودگی مودیان مالیاتی صد در صدی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره زمستان ۹۷ در موعد مقرر قانونی ( ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۸ ) و نیز تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض دوره ذکر شده، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض تا پایان روز شنبه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ می باشد .

و در چنین حالتی است که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ( ۵۰% مالیات متعلق ) و تاخیر ( ۲% در ماه ) به طور صد در صد بخشوده می شود .

در غیر اینصورت علاوه بر جریمه متعلقه، مشمول بخشودگی صد در صدی نخواهد بود.

علاوه بر این مودیان عزیز بدانند که مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۷ ( فصل زمستان ) تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تمدید شد.

اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه چیست

پیش از تکمیل اظهارنامه اقدام خیلی مهمی که باید صورت گیرد این است که به جمع آوری مستندات که باید در اظهارنامه باشد، بپردازیم.

اسناد و مدارک مثبته در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

• دفاتر قانونی
• نوارهای صندوق
• نسخ اظهارنامه های تایید شده
• اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
• سایر مستندات معاملات و عملیات
• برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
• رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
• گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

مشمولین ارسال فهرست معاملات چه کسانی هستند؟

بر اساس ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی به شرح زیر هستند:

• تمامی اشخاص حقوقی
• صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول آیین نامه اجرایی ماده قانون هستند.
• صاحبان مشاغل که شامل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
• کسانی که مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

حال مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا چه زمانی است؟

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی

مهلت مقرر ب طبق آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل است.
بنابراین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۹۷ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ می باشد .

جهت آگاهی از جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی میتوانید روی آن کلیک نمایید.

بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مالیاتی استان‌های سیل‌زده

با توجه به حوادث اخیر که برای برخی استان های کشورمان رخ داده و بسیاری از هموطنان ما دچار صدمات و خسارات مالی و جانی شده اند باید خبر بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد را به این دسته از مودیان استان‌های سیل‌زده بدهیم.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ را اعلام نمود.

در واقع بر اساس ماده ۱۶۵، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از جمله سیل، آتش سوزی، خشکسالی و طوفان، زلزله، بروز آفات و اتفاقات غیر قابل پیش بینی دیگر به یک منطقه از کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد شود که این خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نشود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برابر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسرنموده و با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حادثه از بین رفته و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نیستند آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

 

فرار مالیاتی پزشکان

یکی از نشانه های ضعف سیستم مالیاتی، فرار پزشکان از مالیات می باشد.

فرار مالیاتی از سوی پزشکان یک جرم است.

پزشکان نیز مثل بقیه افراد جامعه علاقه‌مند هستند که مالیات خودشان را پرداخت کنند اما باید این مالیات به صورت عادلانه و مانند میانگین کل مملکت باشد تا آنها نیز از پرداخت مالیات سرباز نزنند.

چه بسا بسیاری از پزشکان که مالیات بیش از حد نیز برای آنها تعیین می‌شود و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و هیچ فرار مالیاتی نیز نداشته‌اند.

بنابراین بدون مطالعه و کار کارشناسی نباید فرار مالیاتی را به پزشکان نسبت دهیم هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای ارائه این توضیحات آنها وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی پردرآمدترین سازمان‌ دولتی در کشور است.
این سازمان از سال ۹۴ تا به حال اولین واریز کننده به خزانه کشور (با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت) می‌باشد.

میزان این سازمان در مدیریت امور مالی و تجاری کشور و همینطور امور اقتصادی اهمیت و نقش بسزایی داشته و در رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نیز نقش انکار ناپذیری دارد.

گردش چه حساب‌هایی مشمول اخذ مالیات نمی‌شود

باید از افرادی که در حساب‌های بانکی گردش مالی بالا دارند باید مالیات دریافت شود تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرارگردد.

موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرد.
به طوریکه برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت اعلام نمود که باید این امر صورت پذیرد.

مودیان عزیز توجه نمایند :

آیا محاسبات مربوط به ارزش افزوده را انجام داده اید؟
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ی دوره زمستان ۱۳۹۷، پایان ماه جاری یعنی ۳۱ فروردین سال ۹۸ اعلام شده است .بنابراین فرصت چندانی نداریم.

چنانچه در این زمینه و در زمینه های مالی و مالیاتی و همچنین پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نیاز به راهنمایی دارید می توانید از کارشناسان موسسه حسابداری دانا محاسب فکور یاری بخواهید.

 

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

, ,

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است دارای چند مرحله.
به طور کلی این مالیات همانطور که از نامش پیداست بر اساس درصدی از ارزش افزوده خدمات ارائه شده یا کالاهای فروخته شده است.
ارزش افزوده دریافت شده در نهایت از شخص مصرف کننده دریافت می گردد.
ارزش افزوده مبلغی است علاوه بر بهای اصلی کالا و خدمات.
این مبلغ در هنگام فروش از شخص خریدار دریافت می گردد.
در نهایت مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می نماید.
مالیات بر ارزش افزوده به صورت دوره ای یا فصلی توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می گردد.

در واقع ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در زمان معینی صورت می گیرد.

انواع اظهارنامه ارزش افزوده

اظهارنامه عمومی مالیاتی بر ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مخصوص سوخت
اظهارنامه ارزش افزوده مخصوص آلایندگی
اظهارنامه ارزش افزوده ویژه دخانیات
اظهارنامه ارزش افزوده مخصوص شماره گذاری خودرو

آنچه در رابطه با ارزش افزوده باید بدانیم

بر اساس قوانین مالیاتی، نرخ ارزش افزوده ۵۵% و نرخ عواض ۴۵% است.
• در زمان ثبت اظهارنامه ارزش افزوده الکترونیکی باید شناسه ملی واحد تجاری هم وارد سیستم شد.
• بر اساس قانون برنامه توسعه هر ساله یک واحد درصد، به نرخ پایه ۳% تا حداکثر ۸% افزوده می گردد.
• تهیه فاکتور های خرید و فروش باید بر اساس نمونه فرم اداره مالیاتی کشور باشد در غیر این صورت غیر قابل قبول است.
• اظهارنامه شرکت های تجاری در زمان تعیین شده که به مدت سه ماه در سال است، باید ارسال گردد.
آنها باید درآمد و هزینه های خود را به صورت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ارسال نمایند.

• چنانچه شرکت های تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود کنند علاوه بر مالیات و عوارض ارزش افزوده بایستی مالیات و عوارض ارزش افزوده موارد اولیه را نیز پرداخت کنند.

شرکت حسابداری

تهیه اظهارنامه مالیاتی انجام امور مالی و مالیاتی در شرکت حسابداری فکور توسط کارشناسانی آشنا و مسلط بر قوانین مالیاتی صورت می گیرد. جهت مشاوره مالیاتی آنلاین و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به سایت https://www.auditing-tax.com مراجعه نمایید.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر کالا ها در زمان خرید از خریدار دریافت میگردد.

در واقع مالیاتی که بر کلیه کالاهایی که در مقابل پول در کشور داد و ستد می شود تعلق می گیرد.
البته بجز مواردی که دولت برای آنها تخفیفاتی درنظر دارد.
در زیر به شرح نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهیم پرداخت.

چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

طبق قرارداد قیمت مشخص شده برای مالیات بر ارزش افزوده برابر ۹% می باشد.
محاسبه کارمزد تامین کنندگان پس از محاسبه و کسر این ۹% لحاظ می گردد.

محاسبه انواع مالیات و عوارض ارزش افزوده

• مالیات بر ارزش افزوده خرید
• مالیات بر ارزش افزوده فروش
• حساب عوارض خرید
• حساب عوارض فروش

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی و همراه اظهارنامه مالیاتی در سال مالی صورت می گیرد.
همه کالاها و خدمات به جز ۱۷ مورد از کالاها و خدمات
در قانون مالیاتی وجود دارد که از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.
جهت دریافت مشاوره مالی آنلاین می توانید به سایت دانا محاسب فکور مراجعه نموده و از مشاوره مالی رایگان بهره مند شوید.
شرایط لازم برای ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در سایت به طور کامل شرح داده شده است.

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل خود اظهاری در اظهارنامه مالیاتی است.
این مالیات به وسیله اشخاص دارای کسب و کار و مشاغل پرداخت می شود. به اصطلاح به آن VAT می گویند.

این مالیات مانند سایر فرایندهای اقتصادی دارای معایب و مزایای است.

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

از مزیایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط پرداخت کنندگان این است که سبب جلوگیری از فرار مالیاتی می شود.
باتوجه به اینکه برای مشاغلی که تحت پوشش قرار گرفتن آنها بسیار دشوار است این مالیات دولت را بسیار یاری می نماید.
فرار مالیاتی در این نوع از مشاغل به راحتی صورت می گیرد.

شرکت حسابداری

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با احتساب میزان مالیات های متعلق به شما و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به شما مودیان عزیز خدمات ارائه می نماید.
در ضمن مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی رایگان از خدمات برتر این موسسه می باشد.

پیگیری پیش ثبت نام ارزش افزوده

پیش ثبت نام ارزش افزوده

برای پیگیری پیش ثبت نام ارزش افزوده باید مراحلی را بگذرانیم.
این مراحل به سه قسمت تقسیم شده اند که در زیرآورده ایم:

مرحله یک: پیش ثبت نام گواهی ارزش افزوده
مرحله دو: دریافت اطلاعات کاربری
مرحله سه: ثبت نام نهایی

دریافت گواهی ارزش افزوده

کلیه اشخاص جهت ادامه فعالیت خود باید پس از اخذ کد اقتصادی جهت دریافت گواهی ارزش افزوده اقدام نمایند.
دستوراعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده با تشخیص حوزه مالیات برارزش افزوده به مدت ۶ ماهه و یا یک ساله صادر می شود.
مودیان جهت تمدید اعتبار گواهی ارزش افزوده، پس از پایان اعتبار باید از حوزه مالیاتی اقدام نمایند.

جهت پیش ثبت نام ارزش افزوده باید مدارکی را تهیه نماییم.

مدارک ثبت نام گواهی ارزش افزوده

• وکالتنامه
• ارائه کد اقتصادی
• آگهی تاسیس شرکت
• تغییرات نهایی شرکت یا موسسه
مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی
• کد پستی محل سکونت پیمانکار
• تلفن ثابت و همراه پیمانکار و مدیر عامل
• آدرس محل زندگی پیمانکار
• کد پستی دفتر و یا محل فعالیت و یا محل سکونت
• تصویر مدارک شخصی از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی

برای مرحله آخر ثبت نام ارزش افزوده مدارکی به شرح زیر نیز مورد نیاز است.
نام شعبه بانک، کد شعبه، نام بانک شرکت، کد اقتصادی، شماره حساب، تلفن رئیس هیأت مدیره، آخرین تغییرات، مدارک آخرین اعضا

مدت اعتبار گواهینامه مالیات ارزش افزوده

اشخاص حقیقی و حقوقی پس از پایان اعتبار گواهی ارزش افزوده ملزم به تمدید اعتبار گواهی می باشند.
درزمان خرید خریداران می توانند گواهی ارزش افزوده را از فروشندگان بخواهند.
پس از مشاهده میزان مبلغ و گواهی ارزش افزوده فروشنده اقدام به پرداخت مبلغ خرید نمایند.
شرکت

حسابداری دانا محاسب فکور

شرکت حسابداری فکور با در نظر گرفتن ارزش زمان در امور مالی و حسابداری اقدام ارائه به مشاوره مالی رایگان به مودیان نموده است.
از طرفی امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را برای مودیان در کوتاه ترین زمان انجام می دهد.
اموری مانند :

ماده ۲۲ ارزش افزوده
ارائه گزارش فصلی ارزش افزوده
پیش ثبت و پیش ثبت نام ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده
پیگیری ثبت نام ارزش افزوده
صدور گواهینامه ارزش افزوده
پرینت گواهی ارزش افزوده
دریافت گواهی ارزش افزوده
ارائه جدول جرایم مالیات بر ارزش افزوده
پیگیری پیش ثبت نام ارزش افزوده
جرایم مالیات بر ارزش افزوده
قوانین بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده
استعلام گواهی ارزش افزوده 
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تمامی شرکتها و موسسسات
ارائه قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

, ,

مالیات بر ارزش افزوده چیست

این مالیات، نوعی مالیات غیر مستقیم است.
مصرف کننده یا همان خریدار آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازد.
برای تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده و ارسال آن بایستی به سامانه مالیات بر ارزش افزوده مراجعه نماییم.
پس از ثبت نام در این سامانه می توانیم و داشتن گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماییم.
مالیات پرداختی که از طرف فرشنده و خریدار پرداخت می شود به حساب خزانه واریز می گردد.
فروشنده هنگام خرید اولیه این مالیات را پرداخت می نماید.
ولی مصرف کننده محسوب نمی شود.
بنابراین فروشنده حق دارد کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر نماید.
پس از آن با احتساب ما به التفاوت ، آنرا برای دولت واریز نماید.

بنابراین برای داشتن گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باید به سایت ثبت نام ارزش افزوده مراجعه و اقدام نماییم.

استعلام ارزش افزوده

با مراجعه به سایت https://www.evat.ir/frmvalidationofregistration.aspx میتوانید از وضعیت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده خود اطلاع یابید.
بعد از ورود به این سامانه عنوان مودی، شماره یا کد اقتصادی، شماره ملی را وارد می کنید.
جهت دریافت گواهی ارزش افزوده مودیان باید دارای شرایط ویژه ای باشند .
در ضمن مراحل قانونی و اقدامات لازم را باید انجام دهند تا مشمول دریافت گواهی ارزش افزوده شوند.

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ روز بعد از پایان مدت تعیین شده می باشد. اصولا این دوره های زمانی به صورت سه ماهه از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد
برای دریافت گواهی ارزش افزوده می توانید به شرکت حسابداری دانا محاسب فکور مراجعه نمایید.
جهت برقراری ارتباط با کارشناسان این موسسه حسابرسی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
۴۴۰۳۲۱۶۶-۰۲۱
۴۴۰۳۳۲۴۵-۰۲۱

مشاوره مالی رایگان و مشاوره مالیاتی آنلاین و انواع خدمات حسابداری از خدمات برتر این موسسه حسابداری می باشد.

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

,

دریافت گواهی ارزش افزوده

برای ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باید به سایت ثبت نام ارزش افزوده مراجعه نماییم.
در سیستم مالیاتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند فعالیتی را آغاز نمایند بایستی گواهی ارزش افزوده دریافت نمایند.
دریافت گواهی ارزش افزوده مجوزی برای شروع فعالیت آنها می باشد.
دریافت مبلغ و میزان ارزش افزوده تنها با بودن گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده و مجوز سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است.

نرخ ارزش افزوده

نرخ ارزش افزوده ۵۵% و نرخ عواض ۴۵% می باشد.
• بر اساس قانون برنامه توسعه هر ساله یک واحد درصد، به نرخ پایه ۳% تا حداکثر ۸% افزوده می شود.
• شرکت های تجاری در فواصل سه ماه در سال باید میزان درآمد و هزینه های خود را به صورت اظهارنامه ارزش افزوده ارائه دهند.

نکاتی در مورد مالیات ارزش افزوده

• تهیه فاکتورهای خرید و فروش باید طبق نمونه فرم اداره مالیاتی کشور باشد.
در غیر این صورت غیر قابل قبول است.
• اگر شرکتهای تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود نمایند علاوه بر مالیات و عوارض ارزش افزوده بایستی مالیات و عوارض ارزش افزوده مواد اولیه نیز پرداخت گردد.
• اگر مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمدها از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید بیشتر باشد باید مابه التفاوت آنها پرداخت شود.
• شناسه ملی باید از اداره ثبت شرکتها دریافت شود.
• اصلاح اظهارنامه مالیاتی و عوارض ارزش افزوده یکبار امکان پذیر است.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور به طور رایگان مشاوره مالی و مالیاتی و مشاوره ارزش افزوده در اختیار مشتریان قرار می دهد.
امید است که بتوانیم راهگشای مسائل و مشکلات شما باشیم.

خدمات شرکت حسابداری

• ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
• پیش ثبت نام ارزش افزوده
صدور گواهینامه ارزش افزوده
پرینت گواهی ارزش افزوده
• سایت ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده
• پیش ثبت نام ارزش افزوده
• پیگیری ثبت نام ارزش افزوده

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده

,

گواهینامه ارزش افزوده

این گواهینامه مانند سایر گواهینامه ها نوعی مجوز است.
با این تفاوت که این گواهینامه برای کارهای خرید و فروش می باشد.
گواهینامه VAT در برگه A5 صادر میشود.
دستور صدور این گوهینامه توسط سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد.
این گواهینامه برای فروشنگان مجوزی است برای دریافت مبلغ تعیین شده از خریداران.
خریداران نیز حق دارند این گواهی نامه را از فروشنگان بخواهند.
در واقع ارزش افزوده مابه التفاوت مبلغ بین کالای خریداری شده و کالا در هنگام فروش است.
بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل مواردی است که از طرف دولت تعیین می گردد.

چه کسانی مالیات بر ارزش افزوده می پردازند

تمامی اشخاص حقیقی که داری کسب و کار و درآمد هستند بایستی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
مگر آنکه از پرداخت مالیات طبق قانون معافیت های مالیاتی معاف شده باشند.
مودیان در ابتدای کار و برای ثبت نام اولیه باید به سایت WWW.TAX.GOV.IR مراجعه نمایند.
سپس به سایت WWW.EVAT.IR مراجعه و ثبت نام را تکمیل نماید.
بعد از تکمیل ثبت نام صدور گواهینامه ارزش افزوده را در سامانه پر می کنیم.
در این مرحله کلیه اطلاعات را وارد و تکمیل می نماییم.
اطلاعات وارد شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مودیان بعد از ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای سازمان میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند.

صدور گواهینامه ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس لیست مودیان درخواست آنان را بررسی می نمایند.
پس از تایید اطلاعات براساس دستورالعمل ها دستور صدور گواهینامه ارزش افزوده را می دهند.

تمدید گواهینامه ارزش افزوده

جهت تمدید اعتبار گواهینامه VAT مودیان تمامی مراحل قبلی باید انجام شود.
درقسمتی که سوال می شود آیا دارای گواهینامه هستید باید جواب بله را انتخاب کنیم.
دراین مرحله تمامی اطلاعات مربوز به گواهینامه قبلی را وارد می نماییم.
سپس ثبت نهایی را انتخاب می کنیم.
کد پیگیری ارسال شده را دریافت می نماییم.
با این کد نسبت به صدور یا عدم صدور گواهینامه اقدام می نماییم.

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور

این شرکت حسابداری خدمات بسیاری در این زمینه ارائه می دهد که به شرح زیر است.

• ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
• پیش ثبت نام ارزش افزوده
• پرینت گواهی ارزش افزوده
• پیگیری ثبت نام ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• دریافت گواهی ارزش افزوده
• قانون مالیات بر ارزش افزوده
• پیگیری پیش ثبت نام ارزش افزوده
• ارائه قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

امروزه برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مودیان سود جو مالیاتی متفاوت در نظر گرفته شده است.
این مالیات، مالیات برارزش افزوده است.
مالیاتی است که در هنگام پرداخت بهای تمام شده خریدار باید بپردازد.
برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشخاص بایستی از طریق اظهارنامه اقدام نمایند.
ثبت نام و پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده از طریق اینترنت صورت می گیرد.
چنانچه در این مورد سوالی داشتید میتوانید از طریق شماره های موجود در سایت با کارشناسان ما تماس حاص فرمایید.

مالیات ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف می باشد.
این مالیات در انواع مختلف واردات و تولید و توزیع پرداخت می شود.
این نوع از مالیات در هنگام خرید توسط خریدار پرداخت می گردد.
میزان مبلغ مالیات برارزش افزوده بر بهای خرید افزوده می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده بر چه کالاهای تععلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه کالاهایی که در مقابل پول در کشور داد و ستد می شود تعلق خواهد گرفت.
البته در این مورد نیز استثناهایی وجود دارد.
مواردی وجود دارد که دولت آنها را از مالیات بر ارزش افزوده معاف نموده است.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به چه صورت است

مالیات بر ارزش افزوده شرکتها را به روش خود اظهاری و از طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان پرداخت می نمایند.
این نوع از مالیات توسط صاحبان مشاغل به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.
از مزایای مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان است.
البته برای بعضی مشاغل همچنان راه برای فرار مالیاتی باز است.
با ارسال ارزش افزوده از طریق اینترنت در صرف زمان و هزنه صرفه جویی می شود.

نرخ مالیات برارزش افزوده چقدر است

نرخ مالیات برارزش افزوده همچنان ۹درصد می باشد. این نرخ توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد.

موسسه مالی و مالیاتی

شرکت حسابداری و مالی دانا محاسب فکور در نظر دارد برای رفاه حال مودیان عزیز مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی رایگان ارائه دهد.

استفاده از دانش مشاورین مالیاتی ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می رساند.
برای برنامه ریزی مالی خود در آینده آشنایی با جرائم مالیات بر ارزش افزوده شما را بسیار یاری می نماید.

شرایط ثبت شرکت حسابداری

,

ثبت شرکت حسابداری

شرایط ثبت شرکت حسابداری شرایطی است که هر شخص حقیقی و حقوقی برای تاسیس و به ثبت رساندن شرکت خود باید بداند.
تمامی شرکتها و موسسات برای شروع و ادامه فعالیت خود بایستی شرکت خود را به ثبت برسانند. حال این شرکت یک شرکت حسابداری باشد و یا هر نوع شرکت دیگری باشد.
مشاورین و متخصصین در موسسه حسابداری دانا محاسب فکور با ارائه مشاوره رایگان تمامی مودیان را در به ثبت رساندن شرکتتشان یاری می رساند.
وجود یک برنامه معین و دقیق علاوه بر آگاهی از مسائل روز از الزاماتی است که همه اشخاص برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند.

شرایط تاسیس و ثبت شرکت

جهت به رساندن موسسه حسابداری داشتن شرایط زیر الزامی است:

شرایط لازم برای شرکتهای با مسئولیت محدود
داشتن حداقل دو نفر برای تاسیس به عنوان اعضا شرکت
داشتن سرمایه ای بیشتر از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تعهد پرداخت تمام سرمایه
پس از تکمیل مدارک حدود یک هفته الی سه هفته برای تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها لازم است.

شرایط به ثبت رساندن شرکتها سهامی خاص

اعضاء شرکت باید شامل حداقل سه نفر عضو هیات مدیره و دو بازرس و یک منشی باشد.
شایان ذکر است که دو بازرس نباید از اعضا هیات مدیره باشند.
حداقل سرمایه اولیه معادل ۱۰۰۰۰۰۰ریال باشد. در ضمن سرمایه پرداخت شده که نزد بانک باید بماند برابر ۳۵ درصد مجموع سرمایه است.

انواع خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و حسابرسی
مشاوره مالی و مالیاتی
مشاوره حسابداری حضوری
مشاوره حسابداری آنلاین
مشاوره حسابداری تلفنی
مشاوره حسابداری رایگان
خدمات حسابرسی
راهنمایی و مشاوره در زمینه اقتصادی و مالی
تهیه اظهارنامه مالیاتی
ثبت شرکت و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت مالی
مشاوره جهت تاسیس شرکت
مشاوره و ارائه راهکار جهت تسهیل دریافت وام بانکی
رسیدگی به امور مالی و حسابرسی صورتهای مالی
ارائه انواع حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری مالیاتی
حسابداری عمومی
حسابداری بودجه ای
حسابداری بیمه
حسابداری صورتهای مالی
و ارائه انواع حسابرسی و دیگر خدمات برتر در زمینه مالی و مالیاتی

بازرسی از دفاتر قانونی

,

حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه یا حسابرسی قانونی شامل هزینه های مربوط به کار می باشد.
این حسابرسی ارتباطی با درآمد های حاصل از فعالیتهای کارگران در کارگاه ندارد.

در اصل هزینه هایی که برای کارگران صورت گرفته می شود به همراه حق بیمه آنان محاسبه شده و دریافت می شود.
حسابرسی بیمه ای یا حسابرسی قانونی و یا بازرسی از دفاتر قانونی تمامی مدارک یک سال کارگاه بازرسی می شود.
سپس هرگونه بدهی باقیماده از عدم پرداخت بیمه محاسبه می شود.

مدت زمان پرداخت حق بیمه

پس از تعیین بدهی بیمه کارفرما تعیین می شود. از آن پس کارفرما یک ماه فرصت دارد تا بدهی را پرداخت نماید.
اگر کارفرما از پرداخت بیمه خودداری کند و یا در پرداخت آن تاخیر داشته باشد باید جریمه ای معادل ۲% بابت هر ماه تاخیر بپردازد.

درخواست حسابرسی

اصولا درخواست حسابرسی از طرف شعبه ای که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد بررسی قرار می گیرد و یا از طرف کارخانه یا کارگاه های تولیدی و صنعتی صورت می پذیرد.

قبل از انجام حسابرسی فرم های ویژه برای شرکت ارسال می شود.
در این فرم ها سوالاتی در رابطه با اظهارنامه و دفاتر قانونی مطرح می شود.
شرکت پس از ارسال این فرمها و ارسال آن به شعبه مشخص شده مراحل بعد را طی می کند.

شرکت حسابداری

موسسه حسابرسی دانا محاسب فکور به ارائه خدماتی از قبیل موارد زیر پرداخته است.
این خدمات در جهت رفاه حال مودیان است.
بسیاری از این خدمات به صورت رایگان و یا با هزینه ای بسیار بسیار کم انجام می شود.

خدمات موسسه حسابرسی

• مشاوره رایگان حسابرسی
خدمات حسابرسی
• حسابرسی بیمه ای
حسابرسی قانونی
• ارائه انواع حسابرسی
• حسابرسی رعایت
• حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی ویژه
• مشاوره حسابداری رایگان
• مشاوره مالی و مالیاتی
مشاوره بیمه ای
• اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
• ارسال معاملات فصلی
• اعزام حسابدار
تحریر دفاتر قانونی
• استخدام حسابدار
• تهیه اظهارنامه مالیاتی
حسابرسی تامین اجتماعی
• معرفی شرکت حسابداری معتبر در سراسر ایران