Tag - اظهارنامه الکترونیکی

موسسه خدمات مالی و مالیاتی

مشاوره مالیاتی نیاز به مشاوره مالیاتی زمانی مشخص می شود که اشخاص به دلیل نا آگاهی از قوانین مالیاتی مشمول جرایم مالیاتی می شوند. جرایمی که به دلیل عدم پرداخت و یا نپرداختن مالیات اشخاص باید بپردازند. این جرایم گاهی به قدری سنگین می باشد که موسسات و شرکتها خسارات مالی غیر قابل جبرانی را متحمل می...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در مهر آباد

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در مهر آباد از زمان های دور تاکنون همواره انسان به این نیاز داشته که با ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده به حسابگری بپردازد. نیاز انسان به حسابگری و استفاده از اطلاعات جهت این کار، حسابداری را به وجود آورد که در محیط...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در فرودگاه مهر آباد

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در فرودگاه مهر آباد شرکت حسابداری نیز مانند سایر شرکتها بایستی به ثبت برسد تا بتواند مشغول به فعالیت در سطح جامعه شود. اطلاع و آشنایی با مراحل ومدارک ثبت شرکت میتواند ما را در آسوده به ثبت رساندن شرکت یاری رساند. متخصصین و مشاورین این...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در طالقانی

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در طالقانی امروزه بسیاری از شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی در سراسر شهر تهران وجود دارد که به کار حسابداری و حسابرسی می پردازند . نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که این موسسات بایستی از اعتبار کافی برخوردار باشند تا...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در تختی

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در تختی با گسترش فعالیت های اقتصادی و مالی در داخل کشور نیازهای مردم بسیار متنوع و متفاوت می باشد. در بازار کار و سرمایه نیز این وضعیت وجود دارد. مجموعه های با عنوان شرکت حسابداری همواره برای خدمت رسانی به مودیان عزیز به وجود آمده...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در پرواز

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در پرواز تمامی موسسات و شرکتها جهت اداره درست و به موقع امور مالی خود نیاز به مشاوره مالی و یا مشاوره مالیاتی دارند. صرف مبالغی در این زمینه نه تنها هزینه به شمار نمیرود بلکه سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر و روشن تر...

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در شهر ری

موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی، مالی، حسابداری و حسابرسی در شهر ری علم حسابداری علمی است که به واسطه و یاری آن رویدادهای مالی در مجموعه ای اقتصادی مدیریت می شود و سپس با انتخاب صحیح راه و روشها و تصمیم گیری آگاهانه شرکت یا موسسه مربوطه را به سود می رساند. البته در...

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

آموزش اظهارنامه مالیاتی برای آموزش اظهارنامه و نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی باید نکاتی را رعایت نماییم که در زیر به شرح برخی از آنها می پردازیم: قبل از اینکه بخواهیم به تنظیم اظهارنامه بپردازیم باید رویدادهای مالی آن سال را مورد بررسی قرار دهیم. اگر نیاز به اصلاح و تعدیل داشت در سند اصلاحی اقدام به...

خدمات مشاور مالی

مشاور مالی امور مالی در سازمانها و موسسه ها و شرکتها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. گزارشات و مشاوره در امور مالی و مالیاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ولیکن مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی جز جدایی ناپذیر امور مالی هستند. در موسسه حسابرسی و حسابداری دانا محاسب فکور خدمات مشاور مالی سبب هموار ساختن...

نمونه اظهارنامه مالیاتی تکمیل شده شرکت

اظهارنامه مالیاتی در تنظیم اظهارنامه توجه کنیم که خارج از نزاکت و اخلاق نباشد. زیرا مرجع قضایی از جمله دفاتر دادگاه ها و ادارات ثبت از اظهارنامه های خارج از نزاکت خودداری می نمایند. نکته:مطالبه و دریافت حق، فقط در صورتی ممکن است که برگ اظهارنامه را مراجع قضایی ارسال نمایند. مشاهده اظهارنامه فاقد موارد اخلاقی توسط مراجع...