آموزش ثبت سند حسابداری

سند حسابداری چیست

فرمی که برای ثبت وقایع مالی در حسابداری، از آن استفاده می شود.
جهت آموزش ثبت سند حسابداری ابتدا باید با مفاهیم کلی آن آشنا باشیم.
از جمله اینکه سند حسابداری دارای دو نوع دستی و کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد.
در گذشته تمامی امور به صورت دستی صورت می گرفت.
با گذشت زمان و پیشرفت علم روز ثبت اسناد حسابداری ماشینی شد.
از لحاظ دقت و سرعت این ثبت بسیار مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین بسیاری از شرکتها و موسسات خود را مجهز به سیستم ماشینی ثبت اسناد نمودند.
سند حسابداری در واقع مانند یک فرم اولیه برای رویدادهای مالی است.
اطلاعات موجود در آنها پس از مدتی به دفتر کل و روزنامه منتقل می شود.

شناخت ماهیت حسابها در حسابداری

اولین و مهمترین کاری که برای گذراندن دوره های آموزش ثبت سند حسابداری لازم است شناخت ماهیت حسابها است.
بنابراین کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند باید در آغاز کار ماهیت حسابها را بشناسند.
با استفاده از این شناخت به ثبت درست حسابها بپردازند.
این رویدادها پس از وقوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ماهیت آنها مشخص می گردد.
اگر این تجزیه و تحلیل صورت نگیرد این مدارک حکم اطلاعات خام و بی استفاده را خواهند داشت.
در این مرحله، یعنی پس از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی آنها مورد بررسی مراجع مربوطه قرار خواهند گرفت.
چنانچه آنها دارای صحت و درستی باشند تایید گردیده و امضا می شوند.
اگر هم که دارای نقص و کاستی باشد باید آنها تصحیح گردیده و در نهایت به مرحله تایید برسند.

رویداد مالی چیست

به هر گونه فعالیتی که سبب ورود یا خروج پول از سازمان یا شرکت بشود رویداد مالی می گویند.
زیرا سبب تغییراتی در محاسبات بدهکار و بستانکار می گردد.

حساب در حسابداری شامل چه اجزایی است؟
هر حساب دارای سه قسمت است.
مهمترین قسمت آن عنوان حساب نام دارد. در این قسمت همان نام رویداد مالی را می نویسیم.
دو قسمت بعدی بدهکار و بستانکار حساب است.

انواع حساب در حسابداری

حسابها به سه دسته دائمی و موقت و مخلوط تقسیم می گردد.

حسابهای دائمی چیست

برخی از حسابها هستند که در طی یک دوره مالی به اتمام نمی رند.
یعنی در پایان سال برای بستن آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.
این حسابها بصورت دائمی تلقی می شود زیرا به سال بعد منتقل می گردد.
در این حسابها فرض بر این است که شرکت مادام العمر برپاست و دائمی می باشد.
حسابهایی از جمله ترازنامه جز این دسته هستند.
زیرا ترازنامه در پایان سال بسته شده و به سال بعد منتقل می گردد و از بین نمی رود.

حسابهای دائمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
چرا که این حسابها مبنای بقیه کارها و رسیدگی ها قرار خواهد گرفت .
استناد رویدادهای مالی سالهای بعد به وسیله این حسابها صورت می گیرد.
بنابراین به این حسابها، حسابهای واقعی نیز می گویند.

حسابهای موقتی چیست

حسابهای موقتی حساب هایی می باشند که در پایان سال مالی بسته می شوند.
این حسابها به سال دیگر منتقل نمی شوند.
نام دیگر این حسابها، حسابهای اسمی است.
این حسابها جهت نشان دادن تغییرات افزایشی حقوق صاحبان سرمایه ایجاد می شوند.
البته تغییرات کاهشی حقوق را نشان نمی دهند.
از مهمترین حسابهای موقتی، حساب سود و زیان می باشد.

این حساب شامل موارد زیر است.
درآمد ناشی از خرید و فروش
هزینه های مستقیم
هزینه های غیر مستقیم
هزینه های حاصل از برگشت از فروش
تخفیفات فروش و خرید
تخفیفات ناشی از برگشت خرید
تخفیفات خرید و فروش
حساب سود و زیان در پایان سال بسته و به حساب سرمایه منتقل می گردد.
بنابراین از حساب سود و زیان چیزی باقی نمی ماند که به سال مالی بعد منتقل گردد.

حسابهای مخلوط چیست

این حسابها همان طور که از نامشان پیداست ترکیبی از حسابهای دائمی و حسابهای موقت می باشد.
حساب مخلوط در پایان سال در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
حسابهای دائمی آن پس از بررسی بسته شده و به سال بعد منتقل می گردند.
حسابهای موقت نیز پس از بررسی و تعدیلات لازم بسته می شوند و به سال بعد دیگر منتقل نخواهند شد.

ثبت سند حسابداری

هدف از ثبت سند حسابداری در جمع آوری مدارک و صورتهای مالی می باشد.
هدف از آموزش ثبت سند حسابداری نیز ساماندهی و درک بهتر  اطلاعات مال جمع آوری شده است.
برای ثبت اسناد حسابداری باید از استانداردهای حسابداری پیروی کنیم.
از مهمترین هدف ثبت سند حسابداری این است که از فراموش شدن و یا از بین رفتن وقایع مالی جلوگیری کنیم
از طرفی برای تهیه و تنظیم گزارشات ثبت وقایع در سندهای حسابداری الزامی است.

تمامی اطلاعات مالی یک شرکت در سند حسابداری به ثبت می رسد.
در نهایت پس از جمع آوری اسناد مربوطه مالیات ها تعیین می گردد.
ثبت در اسناد حسابداری باعث سازماندهی رویدادهای مالی یک شرکت می شود.
ایجاد نظم و انضباط به وسیله این اسناد سبب می شود تا مالیات ها به طور دقیق محاسبه شود.
زیرا کمترین اشتباه در محاسبات مالی گاهی جرائم سنگین برای صاحبان و ذینفعان شرکت به بار می آورد.
بنابراین برای این امر مهم کارفرمایان باید از افراد مجرب استفاده نمایند.

چگونه در حسابداری سند بزنیم

قبل از اینکه نحوه سند زدن در حسابداری را بدانیم لازم است با برخی مفاهیم در حسابداری آشنا شویم.
رویداد مالی در حسابداری:
زمانی که عملیات خرید، فروش، دریافت و پرداخت صورت می گیرد باعث تغییر در دارایی بدهی و سرمایه می شود.
این تغییرات ثبت در اسناد حسابداری مشخص می گردد.
رویدادهای مالی در اصل همان خرید و فروش ها و دریافت و پرداخت ها می باشد.
خرید در یک شرکت می تواند خرید مواد اولیه باشد.
فروش در قسمت فروش کالا و یا ارائه خدمات می تواند صورت بگیرد.
دریافتها و پرداخت ها شامل پرداخت بابت هر خرید و فروشی باشد تا پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های آب، برق، گاز. در واقع هر پولی که وارد شرکت می شود و یا از آن خارج می شود را جز دریافتها و پرداختها می دانیم.

اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

مدارک و اسنادی که رویدادهای مالی را نشان می دهد یا دلالت بر وقوع یک رویداد مالی داشته باشد اسناد مثبته خوانده می شود.
از جمله اسناد مثبته فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و گاز و …

مراحل ثبت سند حسابداری

در ثبت سند حسابداری باید مراحلی را طی کنیم.
به دلیل گسترش استفاده از نرم افزارهای حسابداری دیگر روش سنتی و دستی حسابداری کاهش یافته است.
فراگیر شدن استفاده از نرم افزارها علاوه بر بالا بردن سرعت کار، دقت در انجام امور مالی و حسابداری را بالا برده است.
نحوه ثبت سند به این گونه است که در ابتدا باید رویداد مالی را شناسایی کنیم. سپس به گردآوری اسناد مثبته بپردازیم.
در مرحله بعد شروع به تجزیه و تحلیل رویداد مالی می نماییم.
شنایی رویداد مالی در حسابداری و برای ثبت سند یعنی اینکه ماهیت حساب را مشخص نماییم.
سپس اسناد مثبته مرتبط را جمع آوری نماییم.
برای اثبات رویداد مالی باید اسناد مرتبط با آن جمع آوری و ضمیمه شود.
یعنی اسناد مثبته باید ارتباط دقیق با رویدادهای مالی داشته باشد.

اسناد مثبته از جمله موارد زیر می تواند باشد:

• فاکتورهای خرید و فروش
• چک، حواله یا رسید انبار
• فیش واریز وجه به حساب بانک
در مرحله بعد رویدادهای مالی باید تجزیه و تحلیل شوند.
هر سند حسابداری دارای سرفصلی است.
این سرفصل ها با توجه به رویدادهای مالی ثبت می شوند.
تعیین محل سرفصل دارای اهمیت بسیاری است.
زیرا با مشخص شدن دقیق و صحیح آن می توانیم به راحتی حسابها را جدا کرده و به ثبت برسانیم.
در حسابداری دوطرفه تغییر حداقل دو سرفصل الزامی است.
گاهی تعداد این سرفصل ها با توجه به نوع ثبت تغییر کرده و بیشتر می شود.
مانند خرید و فروش به صورت نقد و اقساط که دریافتها و پرداختها هم به صورت نقد و هم نسیه صورت می گیرد.
حال وقت آن رسیده که با آموزش صورت معاملات فصلی نیز آشنا شویم.

صورت معاملات فصلی چیست

در آخر هر ماه تمامی شرکتهای و بنگاه های اقتصادی باید پرینتی از گردش مالی خود بگیرند.
مقایسه بین گردش مالی آنها و دفاتر قانونی انجام می پذیرد.
در صورت اختلاف بین ثبتهای دفاتر قانونی و پرینت موجود بررسی می گردد.
هدف از تهیه صورت مغایرت دو چیز اصلی می باشد.
اولین مورد آن این است که به وسیله آنها چک های وصول نشده پیگیری شود.
از طرفی برای بررسی بازرسین مالیاتی این صورت معاملات بسیار مورد اهمیت است.
در صورت مشاهده مغایرت در آنها توسط بازرسین دفاتر قانونی رد شده و مالیات علی الراس می گردد.
ثبت اسناد حسابداری در شرکتها باید توسط افرادی خبره در این زمینه صورت گیرد.
اشراف و تجربه کافی در این زمینه لازمه این کار است.
در شرکتها بهتر است دوره های آموزشی نیز برای این دسته از افراد بگذارند.
با گذراندن این دوره های درصد خطاها پایین تر آمده و حسابها دقیق تر بررسی می گردد.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور از سالها پیش به بررسی دفاتر سایر شرکتها و نوشتن دفاتر آنان و تهیه صورت مغایرت می پردازد.
در این زمینه دارای کارشناسانی با مهارت می باشد.
متخصصان موسسه حسابرسی فکور در زمینه حسابداری و حسابرسی خدمات بسیاری ارائه می کند.

دفاتر قانونی در حسابداری

دفاتر قانونی در حسابداری به دفاتر اطلاق می شود که رویدادهای مالی در آنها به ثبت می رسند.
این دفاتر به صورت رسمی قانونی می باشند.
اولین دفتر قانونی که از اهمیت بالایی برخوردار است دفتر روزنامه است.
در این دفتر تمامی اتفاقات مالی در شرکت به ثبت می رسند.
اطلاعات ورودی در این دفاتر بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد.
رعایت قوانین خاص نیز در ثبت آنها صورت می گیرد.
دفاتر قانونی شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی است.

دفاتر روزنامه و کل جز دفاتر قانونی رسمی می باشد .
دفاتر معین و دارایی جز دفاتر غیر رسمی و یا دفتر کمکی محسوب می گردد.

تفاوت دفتر روزنامه و دفتر کل

اطلاعات مالی وارد شده در دفتر روزنامه به صورت روزانه و بسیار دقیق صورت می گیرد.
زیرا مبنای اطلاعات ورودی دفتر کل نیر همین دفتر روزنامه است.
بنابراین هرگونه اشتباهی در آن به دفتر کل نیز منتقل می گردد. در دفتر روزنامه عنوان حساب باید ذکر گردد.
علاوه بر آن تمامی جزئیات از جمله تاریخ وقوع دریافتها و پرداختها در دفتر روزنامه ثبت می شود.
بنابراین دفتر روزنامه به عنوان اولین سند رسمی اهمیت ویژه ای دارد.

دفتر کل از دیگر دفاتر قانونی رسمی می باشد.
این دفتر اطلاعات موجود در دفتر روزنامه را به شکلی دیگر در بر دارد.
رویدادهای مالی ثبت شده در دفتر روزنامه با رعایت استانداردهایی وارد دفتر کل می گردد.

اطلاعات مالی در دفتر روزنامه زمانی که بخواهد به دفتر کل انتقال یابد مراحلی دارد.

این مراحل به شرح زیر است:

قبل از ورود ثبتها دفتر روزنامه به دفتر کل ابتدا دفتر کل شماره گذاری می شود
سپس دفتر کل پلمپ می شود.
پس از ان حساب های بدهکار در دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می گردد البته با توجه به تاریخ وقوع رویداد مالی.
دفتر کل دارای ستون هایی است که به ترتیب آنها را پر می کنیم.
نام حساب یا رویداد مالی
تاریخ وقوع رویداد مالی
مبالغ بدهکار و مبالغ بستانکار
در نهایت شرح مختصری از رویداد مالی ذکر می گردد.

چگونه می توانیم مانع رد دفاتر قانونی خود شویم

گاهی پیش می آید که از برخی اطلاعات آگاه نیستیم. یا به هر دلیل دیگر اشتباهاتی در دفاتر صورت می گیرد.
این اشتباهات همان مغایرت ها هستند که در صورت بررسی ماموران مالیاتی سبب علی الراس شدن مودیان می شوند.
با توجه به این قضیه که هیچ مودی علاقه ندارد مالیاتش به صورت علی الراس محاسبه گردد.
بنابراین چاره این مسئله این است که امور خود را به افراد بی تجربه نسپاریم.

از دلایلی که سبب رد دفاتر قانونی می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از جریمه رد دفاتر قانونی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

موارد رد دفاتر قانونی

• اگر دفاتر با مداد نوشته شوند، توسط ماموران اداره مالیات رد خواهد شد
• چنانچه دفتر روزنامه و دفتر کل قبل از هر گونه ثبت رویدادهای مالی، به تایید ثبت اسناد یا ماموران مالیاتی نرسد، رد می گردد .
• پاره شدن و نبودن چند برگ از دفاتر قانونی دفتر روزنامه یا دفتر کل
• اگر ثابت شود فعالیت مالی وجود داشته که در دفتر ثبت نشده باشد دفاتر قانونی رد می گردد .
• اگر ثبت رویدادها و وقایع مالی در حاشیه دفاتر صورت گیرد .
• یا اینکه ثبت رویدادهای مالی در بین سطور انجام شود .
• هر گونه پاک کردن، تراشیدن صورت های مالی باعث رد دفاتر قانونی است.
• تاخیر به هر دلیلی و به قصد سوء استفاده در ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین
• وجود صفحات سفید بین قسمتهایی که رویدادهای مالی ثبت شده،این کار به مفهوم سوء استفاده در زمان لازم از صفحات موجود می باشد.
• اگر حساب های نقدی و بانکی بستانکار شود. مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت حساب بانک مطابقت کند.
• بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی چنانچه به جهت تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در اینصورت موجب رد دفاتر نمی شود.
• اگر بنگاه اقتصادی دارای شعب متعدد بوده رویدادهای مالی شعب را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نکنند دفاتر قانونی به طور کلی رد می گردد .
• اگر اظهارنامه مالیاتی دفاتر قانونی ارائه نشود، دفتر روزنامه و دفتر کل نیز رد می گردد .
• چنانچه سازمان یا شرکتی و یا بنگاه اقتصادی چندین دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد اما آنها را ارائه ندهد، همه دفاتر قانونی آن رد می گردد .
• اشتباه در ثبت رویدادها و عملیات های مالی باعث قبول نشدن دفاتر می شود.
البته در صورتیکه که این اشتباهات اصلاح نگردد .
• اگر شرکتی برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می کند، باید آن را بیان نماید.
در واقع آیین نامه و دستورالعمل کار با این نرم افزارها و خلاصه عملکرد مالی باید در دفاتر قانونی ارائه شود.
در غیر این صورت همه دفاتر قانونی آن شامل دفتر روزنامه و دفتر کل باطل می گردد .
• سالانه باید شرکتها برای ثبت رویدادهای مالی خود از دفاتر جدید استفاده کنند اگر شرکت از دفاتر خود برای چندین سال استفاده نماید، باعث رد دفاتر قانونی می گردد .
• ثبت غیرواقعی و خلاف واقع رویدادهای مالی که رخ نداده است و صوری می باشد باعث رد دفاتر قانونی می گردد .

خدمات در زمینه دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی
• آموزش نوشتن دفتر کل و دفتر روزنامه
• آموزش ثبت سند حسابداری
• جلوگیری از رد دفاتر قانونی
• تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
•آگاهی از جریمه رد دفاتر
• تهیه لیست حقوق و دستمزد
• آموزش و معرفی حسابها و ماهیت آنها
• ارائه انواع حسابداری از جمله حسابداری مالی و حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی و خدماتی و فروشگاهی
• تهیه دفاتر قانونی برای شرکتهای متقاضی بر اساس تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم
پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷
• تهیه صورتهای مالی بر اساس مدارک مثبته موجود
• تعیین قیمت تمام شده
و دیگر خدماتی که می توانید برای آگاهی از آنها به سایت مراجعه نمایید.

دفاتر پلمپ

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بعد از به ثبت رساندن شرکت باید جهت اظهار هزینه ها دفاتر خود را پلمپ نمایند.

تکمیل این دفاتر هستند، عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.
اگر شرکت فعالیتی در طی سال هم نداشته باشد باید جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم کند..
کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ خواهند شد. به همین دلیل به این عمل پلمپ دفاتر میگوییم.

زمان اخذ دفاتر

برای شروع سال مالی و دریافت دفاتر شرکت باید از سال قبل اقدام نمود.
مثلا برای دفاتر پلمپ سال ۹۸ باید در پایان اسفند سال ۹۷ اقدام نمود
یک استثنا:
اگر تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شود و نیاز به دفاتر جدید باشد ، در اینصورت می شود برای اخذ دفاتر جدید اقدام نمود.

نرم افزار حسابداری

در بسیاری از شرکتها از نرم افزارهای حسابداری استفاده می نمایند.
آموزش ثبت سند حسابداری توسط این نرم افزارها بسیار آسان گردیده است.
گاهی نیز در کنار نرم افزار حسابداری اصلی از نرم افزار حسابداری مانند حقوق و دستمزد، فروش، خزانه و … نیز استفاده می نمایند.
در این نرم افزارهای جانبی امکان ثبت سند به شکل مستقیم وجود ندارد بلکه اطلاعات در این سیستم ها پس از تایید به شکل خودکار یا دستی وارد نرم افزار اصلی گردیده و سند مرتبط با آن به ثبت می رسد.

چه اطلاعاتی برای ثبت سند لازم است

برای ثبت سند حسابداری ابتدا باید تاریخ وقوع رویداد الی ذکر گردد.
دفاتر قانونی شماره گذاری می شوند.
هر رویداد در دفاتر قانونی با یک شماره اختصاصی شماره گذاری می شود.
بنابراین در هنگام ورود اطلاعات مالی در دفاتر به این سر فصل ها یا نام حسابها باید دقت لازم را به عمل آوریم.
عنوان حساب باید کاملا مشخص باشد.
هر حساب میتواند تحت عنوان خرید یا فروش، دریافت یا پرداختها باشد.
شرح سند و نام موسسه باید در ثبت اسناد وجود داشته باشد.
نوع حساب تعیین گردد که حساب بدهکار است یا بستانکار.
این نکته بسیار مهم است.
چرا که کوچکترین اشتباه در این قسمت، در مرحله به دست آوردن تراز آشکار می گردد.
تکمیل قسمت شرح سند و نام موسسه از الزامات است.
به علت داشتن تعداد فراوان مشتری و برای اینکه نظم کافی برای یافتن آنها موجود باشد بهتر است نام هر مشتری با کد اقتصادی آنها ذکر گردد.
البته این از الزامات نبود و صرفا به دلیل ساماندهی بیشتر به امور است.
شماره مدرک و تاریخ آن نیز در آنها مشخص می شود.
برای بررسی راحت بازرسین سال مالی و نام مدیران باید در اسناد کاملا مشخص باشد.
این کار به قابل فهم بودن اسناد کمک فراوانی می نماید.

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین

,

خدمات حسابداری اینترنتی

آیا واقعا لازم است برای هر کاری زمان طولانی صرف کنیم?

یا اینکه مقدار زیادی از زمان خود را صرف گذر از ترافیک نماییم؟

آیا چاره ای برای افزایش سرعت انجام امور می توان یافت؟

مدیران از جمله افرادی هستند که به دلیل حجم کاری بالا زمان برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

زیرا با صرفه جویی در بخشی از زمان می توانند امور مفیدتری را انجام دهند.

حجم بالای ترافیک درون شهری سبب شده بسیاری از امورمان را از طریق اینترنتی انجام دهیم.

استفاده از اینترنت و خدمات اینترنتی، سرعت کارها را افزایش می دهد.

از طرفی راحتی انجام امور با نت باعث شده بسیاری از ما به سوی استفاده از خدمات اینترنتی تمایل پیدا کنیم.

امروزه برخی امور از طریق نت انجام می پذیرد.

در واقع با یک کلیک ساده میتوان حجم بالایی از کارها را ساماندهی کنیم.

محدودیت زمانی در برخی کارها باعث شده بسیاری از آنها را از طریق نت با سرعت بالا به روز رسانی کنیم.

مخصوصا در امور مالی هر لحظه از ارزش بالایی برخوردار است.

بی توجهی به این محدودیت زمانی گاهی ایجاد خسارات غیر قابل جبرانی را می نماید.

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین فکور دارای کارشناسان مجربی در این زمینه است.

کارشناسان این موسسه حسابداری به صورت آنلاین پاسخگوی مودیان می باشند.

حل مسائل و مشکلات در زمینه های مالی و حسابداری شرکتها از طریق اینترنت سرعت بسیاری از کارها را بالا برده است.

اهمیت اطلاعات مالی

آیا میدانید مهمترین عامل موفقیت در شرکتهای حسابداری چیست؟

برای مقایسه شرکتهای حسابداری در بازار کار و فعالیتهای حسابداری باید صورتهای مالی آنها را بررسی کنیم.

چرا که در تعیین موفقیت شرکتها در رقابت ها آنچه بیش از سرمایه و پول اهمیت دارد، اطلاعات مالی است.

یکی از راه هایی که بتوان از ضرر های احتمالی جلوگیری کرد این است که از صورتهای مالی رقبای خود مطلع شویم.

بر اساس آنها می توان عرضه و تقاضای بازار را در دست داشت.

با تجزیه و تحلیل این داده ها به راحتی می توان میزان فعالیت و یا تولید خود را تعیین کرد.

خدمات حسابداری

اگر توجه داشته باشیم می بینیم که بسیاری از شرکتهای بزرگ بدون توجه به بحران های اقتصادی همچنان با موفقیت پیش می روند.

ولی بنگاه های کوچک اقتصادی با کمترین تغییر در بازار دچار بحران های شدید مالی می شوند.

مهمترین دلیل ثبات در امور شرکتهای بزرگ و نظم موجود در امور مالی آنها استفاده از خدمات حسابداری است.

اختصاص بخشی از هزینه به خدمات حسابداری مورد نیاز شرکت در واقع نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

بنگاه های اقتصادی کوچک با در اختیار نگرفتن خدمات حسابداری از خطرات احتمالی بازار و تغییرات آن در امان نیستند.

بازدهی و سود کم این بنگاه ها سبب شده نیاز به خدمات حسابداری را در نظر نگیرند.

استخدام نیروهای خبره مالی در این شرکتها معنا ندارد.

البته این امر به دلیل نداشتن درآمد کافی آنها می باشد.

ناآگاهی آنها از میزان درآمد و بدهی خود در طی سال مهمترین عامل شکست آنان است.

با کمی تامل و توجه به روند فعالیت این شرکتها و درآمد و سود آنان حق را به آنها می دهیم.

چرا که درآمد حاصل از فعالیت آنان برای هزینه هایی مانند استفاده از خدمات حسابداری کافی نیست.

ولی آیا برای حل مشکل این بنگاه ها چاره ای وجود ندارد؟

آیا همه روزه باید شاهد موفقیت شرکتهای بزرگ و شکست شرکتهای کوچک باشیم؟

با ادامه این روند تمامی بازار به دست چند شرکت بزرگ خواهد افتاد.

اما این یک امر غیر قابل قبول می باشد.

چاره ای که برای حل این مشکل وجود دارد این است که بنگاه های کوچک با صرف کمترین هزینه از خدمات حسابداری استفاده نمایند.

خدمات حسابداری آنلاین

اما مگر خدمات حسابداری کم هزینه هم داریم؟

بله، با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی این بنگاه ها می توانند امور مالی خود را بهبود بخشند.

استفاده از خدمات حسابداری آنلاین از جهات بسیاری به نفع شرکتها می باشد.

مزایای استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی

زمانی که استفاده از خدمات اینترنتی در امور حسابداری را جایگزین استخدام حسابدار می کنیم در واقع در بسیاری از موارد صرفه جویی کرده ایم.

استخدام حسابدار در مرحله اول نیاز به یک مکان و تجهیزات و ملزومات اداری دارد.

از سوی دیگر استخدام حسابدار پرداخت هزینه بیمه را در پی دارد.

هزینه پرداخت حقوق و دستمزد به وی نیز از الزامات است.

از دیگر هزینه های این امر خرید برخی نرم افزارهای حسابداری و به روزرسانی آنها می باشد.

تمامی این هزینه ها با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی و خدمات حسابداری آنلاین کسر می گردد.

شرایط اخذ مجوز و ثبت موسسه حسابداری

شرایط اخذ مجوز شرکت حسابداری

یکی از نیازهای اصلی در هر شرکت و موسسه ای نیاز به حسابدار است.

امور مالی و رسیدگی به حسابها از ارکان اصلی پایداری یک شرکت می باشد.

در واقع این رسیدگی در صورتی منجر به موفقیت می شود که کاملا بادقت صورت گرد.

از طرفی این رسیدگی باید به هنگام و در زمان مورد نظر باشد.

بازار کار گسترده و فراوانی که برای این رشته تحصیلی وجود دارد سبب گرایش بسیاری از دانشجویان به سوی رشته های مختلف حسابداری گریده است.

سوالی که بسیاری از اشخاص برای تاسیس یک شرکت حسابداری دارند این است که شرایط اخذ مجوز و ثبت موسسه حسابداری چیست؟

و یا شرایط لازم برای تاسیس شرکت حسابداری چیست؟

قبل از پاسخ به این سوال می خواهیم بدانیم که چگونه میتوانیم یک حسابدار موفق باشیم؟

اشخاصی که با عنوان حسابدار در یک شرکت یا سازمان مشغول فعالیت می شوند در واقع وظیفه دارند که امور مالی آن شرکت را اداره نمایند.

در اصل کنترل امور مالی و رسیدگی به اسناد و حسابها بر عهده حسابدار آن شرکت است.

نکته اصلی برای هدایت شرکت ها به سمت موفقیت این است که حسابداری کنترل درآمدها و هزینه های آنها به موقع و صحیح انجام پذیرد.

یعنی رسیدگی باید به گونه ای باشد که پرداخت مالیات و موارد دیگر اقتصادی آنها دچار مشکل نشود.

حسابداری موفق است که بتواند پس از بررسی و رسیدگی حسابها، اظهارنامه مالیاتی شرکت را تنظیم نماید.

از طرفی با نظارت و کنترل پرداختها باید بتواند اطلاعات مالی را به مدیران تحویل دهد.

این اطلاعات مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری باشد. در غیر این صورت در طی مراحل بالاتر مسلما ایجاد مشکل می نماید.

با توجه به این که بسیاری از افراد با تکیه بر دانش حسابداری به تاسیس شرکت حسابداری می پردازند.

بنابراین برای همراهی با آنها و رفع سوالات آنها به توضیح مختصری در این باب می پردازیم.

ثبت شرکت حسابداری

تمامی فعالیت ها و ایجاد شرکتها در سطح جامعه برای ادامه کار خود نیاز به ثبت شرکت دارند.

در صورتی که ثبت شرکت را انجام ندهند فعالیت آنان حالت قانونی نخواهد گرفت.

شرکتهای حسابداری نیز از این اصل مستثنی نیستند.

برای ثبت شرکت حسابداری اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی ایران الزامی می باشد.

بنابراین نامهای درخواستی مرتبط با حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت به اخذ مجوز از این مرجع نیازمند است.

در ایتدا باید بدانید که شرکت حسابداری در چه قالبی می تواند به ثبت برسد.

شرکت حسابداری سهامی خاص و یا شرکت حسابداری با مسئولیت محدود.

شرایطی که برای ثبت شرکت حسابداری سهامی خاص لازم است

اعضای شرکت حداقل باید سه نفر باشند.

برای ثبت شرکت حداقل باید ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقد پرداخت گردد.

در ضمن کمترین میزان سرمایه باید ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد تا شرکت حسابداری سهامی خاص به ثبت برسد.

مدارکی که برای ثبت شرکت حسابداری سهامی خاص لازم داریم

کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

دریافت مجوز چنانچه نیاز به اخذ مجوز دارد

اگر امور توسط وکیل انجام می پذیرد تنظیم وکالتنامه به نام وکیل الزامی است.

شرایطی که برای ثبت شرکت حسابداری با مسئولیت محدود لازم است

حداقل اعضا شرکت باید دو نفر باشد.

حداقل سرمایه برای شروع فعالیت باید ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد.

تمامی سرمایه در ابتدای کار باید پرداخت گردد.

مدارکی که برای ثبت شرکت حسابداری با مسئولیت محدود لازم داریم

کپی مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا شرکت.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضا.

امضای اقرارنامه الزامی بوده.

اخذ مجوز در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت حسابداری

پس از اخذ مجوز از جامعه حسابداران ایران و آماده کردن مدارک بالا باید تشکیل پرونده دهیم.

تشکیل پرونده در اداره دارایی صورت می گیرد.

پس از تشکیل پرونده نوبت اخذ کد اقتصادی می رسد.

در نهایت باید جهت پلمپ دفاتر تجاری شرکت اقدام نماییم .

درآمد شرکت حسابداری

آیا میدانید حسابدارها چقدر درآمد دارند؟

یکی از رشته های پر تقاضا در دانشگاه ها رشته حسابداری می باشد.

برای ورود به بازار کار حسابداری و موفقیت در این زمینه باید حداقل لیسانس داشته باشیم.

در ضمن داشتن سابقه کار برای پیمودن سریع راه موفقیت ما را یاری می نماید.

گاهی پیش می آید در حسابداران از درآمدشان گله دارند.

این شکایت از آنجا ناشی می شود که حسابداری شغلی پر مسئولیت می باشد.

از طرفی در صورت نیاز شرکت به حسابدار زمان فعالیت وی بسیار زیاد است.

بنابراین این ناهمخوانی حجم فعالیت با حقوق دریافتی سبب شکایت حسابداران از درآمدشان می شود.

البته این درآمد به شرایط شرکت مورد نظر و سابقه کار حسابداران رابطه مستقیم دارد.

شرایط اقتصادی شرکت اگر شرایطی مطلوب باشد درآمد نیز مسلما بالاتر است.

از سوی دیگر اگر سابقه کار حسابداران بالاتر باشد می تواند حقوق بالاتری را از شرکت طلب نماید.

بنابراین برای ساختن شرایطی مطلوب و ایده آل در زمینه حسابداری می توانیم ابتدا از خود شروع کنیم.

با به دست آوردن تجربه کاری در شرکت و انجام امور مالی در سطوح مختلف، دانش خود را بالا ببریم.

گستردگی اطلاعات در زمینه حسابداری ما را یاری می کند تا با تسلط و مهارت کافی به اسناد و حسابهای شرکت یا سازمان مربوطه رسیدگی نماییم.

در نتیجه در درآمد دریافتی خود رضایت کافی داشته باشیم.

در زیر نمونه ای از فرم های مربوط به اساسنامه و شرکت نامه های شرکتهای مختلف و همینطور اظهارنامه های آنها را آورده ایم.

برای مشاهده هر فرم بر روی آن کلیک نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه اساسنامه شرکت تضامنی

نمونه اساسنامه موسسه

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

 

 

شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود ( پذیرش حضوری)

شرکت نامه شرکت تضامنی

 

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی عام

 

فرم تعیین نام

نمونه قرارداد انجام خدمات حسابداری

,

قرارداد حسابداری

قبل از اینکه به بحث در مورد قرارداد حسابداری بپردازیم را ببینیم به تعریف قرارداد می پردازیم.
پس از آن نمونه قرارداد انجام خدمات حسابداری را خواهیم دید.

عقد قرارداد یعنی چه؟

زمانی که بین دو یا چند نفر تعهدی برقرار می گردد و مورد قبول آنان قرار می گیرد در واقع عقد قرارداد صورت گرفته است.

پس از عقد قرارداد میان طرفین رابطه حقوقی برقرار می گردد.

در تعهداتی که در قرارداد ذکر می گردد باید عمل کنند.

در صورت انجام عملی خلاف آنچه تعهد نموده، مرتکب جرم شده اند.

برای مشخص شدن تعهدات طرفین انواع قرارداد وجود دارد که یکی از آنها قراردادها ، قرارداد حسابداری است.

در نمونه قرارداد حسابداری شرکت مواردی وجود دارد که به طور ثابت ذکر می گردد.

از جمله این موارد به شرح زیر است.

نام و نشانی طرفین قرارداد

موضوع قرارداد صورت گرفته

مدت زمان قرارداد که در امور حسابداری به صورت بازه زمانی ذکر می گردد.

مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت با ذکر نحوه پرداخت

تعهدات طرفین هم مجری و هم کارفرما

تعهدات طرفین قرارداد

نمونه قرارداد خدمات حسابداری

این قرارداد در زمان تعیین شده لازم الاجرا است.
شرکت ……………………. به شماره ثبت ……………………… به مدیریت آقا / خانم …………………………………. به شماره کد ملی …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………..به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ………………………………
به شماره ثبت …………………….. به مدیریت آقا / خانم …………………….. به شماره کد ملی …………………… به نشانی …………………………………………………………………………….. به شماره تلفن …………………… به عنوان مجری عملیات حسابداری می باشد.
ماده ۲:
موضوع قرارداد

پیاده سازی و تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری و نظارت بر نحوه اجرا

متناسب با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشور به شرح زیر است:

برنامه ریزی جهت ساماندهی و بایگانی اسناد و مدارک تحویل شده به امور حسابداری

تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری برای تسهیل و سرعت دادن به امور مالی و حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در یک نرم افزار حسابداری بر طبق آیین نامه توافق شده

تحریر دفاتر قانونی در آخر سال مالی ۹۷

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی ۹۷

تهیه و تنظیم ترازنامه، سود و زیان بعد از ارائه اظهارنامه سال ۹۷

اجر و نظارت و کنترل لیست بیمه و مالیات حداکثر تا پایان ماه بعد

اجرا و نظارت بر ارائه گزارش فصلی در دوره های سه ماهه

اجرا و نظارت بر ارزش افزوده در دوره های سه ماهه.
البته با اعمال مهلت قانونی بر طبق اسناد ثبت شده

ارائه لیست حقوق و دستمزد

ارائه تراز آزمایشی در دوره های سه ماهه با حداکثر ۱۵ روز تاخیر

ماده ۳:

مدت قرارداد

از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ که یک سال مالی به شمار می آید.

تبصره : تاریخ تنظیم قرارداد …………….

ماده ۴:

مبلغ قرارداد، شرایط و نحوه پرداخت

ماده ۵:

تعهدات طرفین

تعهدات مجری و کارفرما در قرارداد شرکت حسابداری ذکر می گردد.

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب

,

موسسه حسابداری و حسابرسی

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب دانا محاسب فکور از سالها پیش جهت ارائه خدمات به شرکتهای مختلف اقدام نموده است.
از عمده ترین خدمات این شرکت حسابداری می توان خدمات حسابداری و حسابرسی را نام برد.
قابل ذکر است که پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، خدمات حسابرسی مستقل از فعالیت های موسسه حذف گردید.
سپس فعالیت ها به سمت ارائه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت هدایت شد.
شرکت حسابداری دانا محاسب با مجموعه ای از کارشناسان خبره در رشته های مختلف مهندسی مالی، حقوق، مدیریت، اقتصادی و حسابداری همراه مدیران و کارفرمایان می باشد.

خدمات مالی و حسابداری

نظارت و پشتیبانی نیروهای اعزامی بطور تمام وقت و پاره وقت
تحریر دفاتر قانونی
مشاوره حسابداری رایگان
مشاوره مالی و مالیاتی و اقتصادی
طرز نوشتن دفاتر حسابداری
معرفی دفتر روزنامه و کل
تهیه لایحه دفاعیه
ارسال اظهارنامه عملکرد
اصلاح کدینگ نامناسب و طراحی کدینگ بر اساس اصول تعیین شده
ایجاد سیستم مالی مناسب برای شرکت ها و موسسات با سیستم مالی ناکارآمد
خدمات مالی رایگان
خدمات مالیاتی و اقتصادی
خدمات حسابداری و حسابرسی رایگان
استعلام کد اقتصادی و اخذ کد اقتصادی از طریق اینترنت
آموزش نرم افزارهای حسابداری استعلام صحت کد اقتصادی
دریافت کد اقتصادی از طریق اینترنت
استعلام صحت کد اقتصادی شرکتها
تهیه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
مشاوره مالی
مشاوره حسابداری تلفنی
مشاوره حسابداری آنلاین
تهیه اظهارنامه الکترونیکی
pdf آموزش صورت معاملات فصلی
اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده

لیست موسسات خدمات مالی و حسابداری

شرکت حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور
شرکت حسابداری معتمد ارقام کیانا
شرکت های طرفه نگار
موسسه حسابرسی ماکان تراز نو اندیش
شرکت سان برد محاسب
شرکت حسابرسی نوین
موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران
شرکت خدمات حسابرسی و حسابداری بیلان پرداز

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور

این موسسه حسابرسی با ارائه تکنیک های متفاوت در زمینه حسابداری، مدیریت و مهندسی صنایع بر این امید دارد که بتواند مدیران را در راستای تحقق اهدافشان یاری رساند.

شرکت خدمات حسابداری

,

شرکت حسابداری

امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانها برای انجام امور مالی و حسابداری خود دیگر حسابدار استخدام نمی نمایند.
زیرا برای آنها از لحاظ هزینه به صرفه نیست.
استخدام حسابدار مستقل برای یک شرکت یا سازمان مسلما پرداخت حقوق به وی را در پی دارد.
از طرفی برای یک حسابدار در شرکت باید مکانی در نظر گرفته شود که این امر صرف هزینه بیشتری را می طلبد.
بنابراین شرکت خدمات حسابداری دانا محاسب فکور برای صرفه جویی در هزینه شرکتها به اعزام حسابدار برای آنان پرداخته است.
اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکتهای مختلف سبب راحتی کار شرکتها شده است.
حسابداران و حسابرسان اعزامی پس از بررسی صورتهای مالی به ارائه گزارش می پردازند.

بهترین نرم افزار حسابداری

نرم افزارهای حسابداری امروزه انجام امور حسابداری راحت کرده است.
به طوری که پس از ورود اطلاعات به صورت خودکار حسابرسی اسناد مالی انجام می شود.
یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری، نرم افزار حسابداری هلو است .
این نرم افزار از قابلیت انعطاف بالایی برخوردار است. بنابراین مورد استفاده بیشتری از شرکتها قرار گرفته است.

این گزارش تهیه شده مبنای تصمیم گیری کارفرمایان می شود.
بنابراین اتخاذ تصمیم درست در تخصیص منابع مالی سبب

خدمات حسابداری

مشاوره حسابداری
مشاوره حسابداری و اقتصادی
آموزش حسابداری
آموزش مفاهیم و اصول حسابداری
استعلام کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی
رسیدگی به امور انبار گردانی توسط افرادی خبره
گواهی ارزش افزوده
آموزش نوشتن دفاتر قانونی
خدمات حسابرسی
ارائه انواع خدمات حسابداری
خدمات مشاوره مالی
طرز نوشتن دفتر کل و روزنامه
طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی
تهیه و تنظیم ترازنامه
تنظیم تراز آزمایشی
تهیه گزارش کامل جهت ارائه به ممیزین مالیاتی
آموزش تحریر دفاتر قانونی رسمی
طرز تهیه اظهارنامه مالیاتی
تنظیم اظهارنامه عملکرد
مشاوره حسابداری آنلاین
مشاوره حسابداری تلفنی
مشاوره حسابداری حضوری
معرفی شرکت حسابداری معتبر به مودیان
تنظیم صورتهای مالی
اعزام حسابدار
استخدام حسابداری
اعزام مدیر مالی
استخدام حسابداری پاره وقت

موسسه خدمات مالی و حسابداری

,

موسسه حسابداری

موسسه خدمات مالی و حسابداری دانا محاسب فکور با داشتن سالها تجربه کاری آماده خدمت رسانی به مودیان عزیز می باشد.
این شرکت حسابداری با آموزش اصول ومفاهیم حسابداری به دانشجویان و علاقه مندان آنها را راهی بازار کار می نماید.

آموزش نرم افزار حسابداری

آموزش نرم افزارهای مختلف حسابداری امروزه در بسیاری از آموزشگاه ها صورت می پذیرد.
نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حسابداری هلو، نرم افزار حسابداری همکاران سیستم، نرم افزار حسابداری سپیدار و …
این نرم افزارها از نرم افزارهای حسابداری بسیار مهم می باشد.
یادگیری این نرم افزارها سبب تسلط افراد در بازار کار حسابداری می شود.

مشاوره انتخاب رشته

بسیاری از اشخاص در رشته ای تحصیل می کنند که مورد علاقه آنها نیست.
گاهی در همان ابتدای راه متوجه این امر می گیردند و تغییر مسیر می دهند .
گاهی نیز پس از طی مقداری از مسیر تغییر رشته می دهند. با دریافت مشاوره رایگان جهت انتخاب رشته می توانید از همان ابتدا مسیری صحیح را انتخاب کنید.
با یک انتخاب صحیح می توانید سریعتر به هدف خود دست یابید.

خدمات مالی و حسابداری

تهیه گزارشات مالی
• مشاوره مالیاتی رایگان
مشاوره حسابداری
• تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی
• عملیات اصلاح و بستن حساب ها
• مشاوره تخصصی حسابداری مدیریت
• اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها
• ارائه راه حل برای حل اختلاف بین شرکا
• تعیین قیمت تمام شده و کنترل خط تولید
• تهیه صورتهای مالی بر اساس اسناد و مدارک
• ارائه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانکها
• پیگیری امور جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی
• ثبت و اصلاح تمام اسناد حسابداری جاری و معوقه
اعزام نیروی حسابدار جهت حسابداری و مشاور مالی و مالیاتی
• ارائه امور حسابداری مربوط به ورشکستگی حسابها
• انجام امور انبار گردانی و کدینگ کالا و کنترل موجودی
• ارائه سیستم مالی مناسب برای شرکت های تازه تاسیس
• انجام تمامی امور مالی و حسابداری موسسات و شرکت ها
• ارائه امور مربوط به حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی

ثبت حسابداری هزینه خدمات پس از فروش

,

ثبت حسابداری هزینه ها

هزینه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمات ارائه شده جهت کسب درآمد است.
هزینه به مفهوم مخارجی است که پرداخت شده باشد.
یا اینکه برای کسب درآمد واقع شده باشد.
برای مثال هزینه سوخت یا برق و تلفن
برای هر حساب در حسابداری عنوانی لحاظ می گردد.
این عناوین بیانگر نوع آن حساب است.
برای ثبت آنها نیز باید ماهیت آنها را بشناسیم تا ثبت به درستی انجام پذیرد.
مثلا ثبت حسابداری هزینه خدمات پس از فروش
یا هزینه اجاره، هزینه حقوق،هزینه برق، هزینه بیمه
ماهیت هزینه بر خلاف ماهیت سرمایه است.
هرچه هزینه افزایش پیدا کند در حساب تی حساب هزینه بدهکار می گردد.
برای فهم بیشتر مطلب می توان گفت با افزایش حساب هزینه، حساب سرمایه کاهش می یابد.

آموزش ثبت های حسابداری

در حسابداری اصل مهم دانستن ماهیت حسابها است.
چون تا ماهیت آنها را درک نکنبم نمیتوانیم سندها را درست ثبت نماییم.
شرکت حسابداری فکور خدمات آموزش حسابداری رایگان ارائه نموده است.
جهت اطلاع بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

خدمات حسابداری و مالی رایگان

• ارائه گزارشات بر اساس استانداردهای حسابداری

• تهیه و تنظیم دفاتر قانونی

• نوشتن دفتر کل

• مشاوره مالیاتی

تهیه صورت معاملات فصلی

• رسیدگی به امور مالی

• دریافت وام و تسهیلات بانکی

• آشنایی با قوانین مالیاتی و راهنمایی شما

• مشاوره حسابداری

• مشاوره مالی

• مشاوره اقتصادی

• استعلام کد اقتصادی

• اخذ کد اقتصادی

رسیدگی به امور انبار گردانی توسط افرادی خبره

• گواهی ارزش افزوده

• آموزش نوشتن دفاتر قانونی

• ارائه گزارش مالی به مدیران

• حسابداری بیمه

• اظهارنامه الکترونیکی

• اعزام حسابدار و استخدام حسابدار

• خدمات حسابداری

• خدمات حسابرسی

• استعلام صحت کد اقتصادی شرکتها

• گزارشات بودجه ای و ارائه آنها به بانک

• محاسبه قیمت تمام شده محصولات

اظهارنامه مالیاتی

• تامین نیروی انسانی سازمانها

• شرکت در جلسات حل اختلاف

• آشنایی با معافیت های مالیاتی

• آشنایی کامل با نحوه نوشتن لایحه مالیاتی

• اصلاح کدینگ حسابها

• انواع حسابرسی و کنترل داخلی

• حسابرسی مدیریت

• ثبت اسناد مالی و اسناد حسابداری جاری و معوقه

• تعریف چارت سازمانی

• تنظیم لوایح و دفاعیه

• طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی

• تهیه و تنظیم ترازنامه

• تنظیم تراز آزمایشی

• تهیه گزارش کامل جهت ارائه به ممیزین مالیاتی

• تهیه گزارش ارزش افزوده

• ارائه راهکارهای مناسب جهت برنامه ریزی مدیران مالی

 

نرم افزار خدمات حسابداری

,

نرم افزار حسابداری

در زمان های گذشته حسابداری شرکتها به صورت دستی صورت می گرفت .
در واقع شرکتها در اندازه های مختلف چه بزرگ و چه کوچک به صورت دستی به حسابها رسیدگی می کردند.
این رسیدگی ها زمان بسیاری نیاز داشت.
علاوه بر صرف زمان مشکل دیگر در این زمینه این بود که اشتباهات بسیاری در حین رسیدگی به حسابها رخ می داد.
پس از گذشت زمان و تولید نرم افزار حسابداری برای انواع فعالیت ها رسیدگی به امور حسابداری بسیار راحت شد.
به طوریکه اشتباهات سهوی پیش آمده از سوی حسابداران مشخص می شد.
با استفاده از نرم افزارهای حسابداری اشخاص در حرفه های مختلف و با انواع فعالیت ها ،رسیگی به امور خود را با نرم افزارها انجام می دادند.
نرم افزار خدمات حسابداری نوعی دیگر از نرم افزارها می باشد که برای شرکتهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار حسابداری شرکتی

شرکهای حسابداری با ارائه خدمات حسابداری مختلف نیازمند این نرم افزارها هستند.
زیرا تمامی شرکتها باید دارای دفاتر مالی منظمی باشند. این نرم افزارها کمک می کند تا فرآیند ثبت و طبقه بندی و گزارشگری با سرعتی بالا انجام گیرد.
از سوی دیگر دقت در انجام امور بسیار بالا رفته است.

نرم افزارهای حسابداری شرکتی و خدماتی

نرم افزارهای تجاری حسابداری شرکتی و خدماتی دارای تنوع بسیاری هستند.
این نرم افزارها در بسیاری از امور مورد استفاده قرار می گیرند.
در زیر برخی کاربردهای این نرم افزارها را نام می بریم.
فعالیت ها و عملیات بازرگانی
عملیات حسابداری مالی و دیگر امکانات
انبارداری تکمیلی
حسابداری مالی تکمیلی
سیستم دارای ثابت
سیستم پروژه ها
سیستم حقوق و دستمزد
اتوماسیون اداری

آموزش نرم افزار حسابداری

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با ارائه خدماتی از قبیل آموزش حسابداری رایگان و آموزش نرم افزار حسابداری تمامی علاقه مندان را راهی بازار کار می کند.
شما عزیزان می توانید از طریق شماره های سایت با کارشناسان ما در تماس باشید. مشاوره حسابداری رایگان از کارشناسان این موسسه حسابرسی از خدمات برتر آن است.

ثبت هزینه خدمات در حسابداری

,

انواع هزینه های در حسابداری

هزینه های مختلفی در هر فعالیت شرکتی و سازمانی وجود دارد. با توجه به این موضوع ثبت هزینه خدمات در حسابداری به شکلهای مختلف وجود دارد.
انواع هزینه ها به شرح زیر است:

هزینه اداری و تشکیلاتی
هزینه توزیع و فروش

هزینه مالی
هزینه بازرسی و کارشناسی
هزینه کارمزد

هزینه حسابداری و حسابرسی
هزینه بهره
هزینه جرایم و عوارض
هزینه مطالبات

هزینه های اداری و تشکیلاتی سهم بزرگی در هزینه های دارند. این هزینه ها سهمی در فروش ندارند و بیش از ۸۰% هزینه ها را به خود اختصاص می دهند.
هزینه های توزیع و فروش: این هزینه ها مستقیما بر روی فروش اثر می گذارند. مانند بازاریابی که جهت رونق کسب و کار انجام می گیرد.
هزینه هایی مانند تبلیغات و نصب و بسته بندی محصول

نمونه سند هزینه

سند حسابداری فرمی است که در آن رویدادهای مالی با ماهیتشان ذکر می گردند.
سند حسابداری به دو شکل دستی و سیستمی وجود دارد.
البته سندهای حسابداری سیستمی در بسیاری از شرکتها جایگزین سندهای دستی شده است.
در نوع دستی سند حسابداری ابتدا فرم خام تهیه می شود. سپس از روی فرم آن به صورت دستی نوشته می شود.
در نمونه کامپیوتری آن فرم خام به وسیله کامپیوتر نمایش داده می شود. سپس با استفاده از کامپیوتر اطلاعات سند وارد می شود.

انواع سند حسابداری

سندهای حسابداری بر اساس آرتیکل های آن به دو دسته تقسیم می شوند:
• سند حسابداری ساده
• سند حسابداری مرکب

شرکت حسابداری

تعیین حق الزحمه خدمات حسابداری با توجه به میزان زمانی که صرف انجام امور می شود صورت می پذیرد.
این نرخ ها با توجه به میزان و حجم فعالیتی که برای ارائه خدمت صرف می شود تعیین می گردد.
بسیاری از مودیان به دلیل هزینه های بسیار بالای خدمات مشاوره حسابداری و سایر خدمات حسابداری راضی به دریافت خدمات نیستند.
از این رو شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با رعایت حال مودیان به ارائه خدمات حسابداری رایگان پرداخته است.