مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷

,

مالیات بر ارزش افزوده

می خواهیم با برخی از قوانین مالیاتی و برخی اطلاعاتی که شاید تا به امروز نمی دانستید شما را آشنا کنیم.
بنابراین بهتر است با ما همراه باشید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاورین ما در این زمینه مشورت نمایید.
همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در زمینه مصادیق و تازه های مالیاتی آگاهی لازم را داشته باشیم.
پس به مطالب زیر توجه نمایید.

درادامه مطلب توضیحی در مورد مالیات بر ارزش افزوده داده و سپس به سوالاتی که ممکن است برای هر یک از شما پیش آمده باشد پاسخ می دهیم.
از مطالب مهمی که باید به آن توجه نماییم شناختن انواع مالیاتی و همچنین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۷ می باشد.

پیش از آنکه به شناخت مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم ابتدا با مفهوم مالیات، انواع آن و با برخی مفاهیم مالیاتی آشنا می شویم.

انواع مالیات

مالیات ابرازی : مالیاتی که مودی مالیاتی با در نظر داشتن اظهارنامه تسلیمی ، آن را ابراز می نماید.
این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.
در غیر این حالت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود .

مالیات تشخیصی : مالیاتی است که مبلغ آن بعد از ارسال اظهارنامه عملکرد و رسیدگی ماموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین میزان مالیات یا معاف از پرداخت مالیات اقدام می گردد.
به این نوع مالیات، مالیات تشخیصی گفته می شود.

 مالیات قطعی: اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراض نکنند.
یا اینکه با مسئول مربوطه در تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید.
یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری کند، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بهتر این است توجه خود به امورات مالیاتی را بیشتر نماییم.
این همان چیزی است که در نهایت هزینه کمتری پرداخت خواهیم نمود.

مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات تکلیفی

همان طور که از نامش پیداست قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است.
تکلیف کسر و پرداخت این نوع از مالیات بر اساس احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد .
(برای نمونه همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد).

 مالیات عملکرد

معنای مالیات عملکرد نیز از ظاهر آن پیداست که به چه نوع مالیاتی گفته می شود.
بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شود.
این مالیات باید معادل ۲۵% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

تفاوت مالیاتی تکلیفی و مالیات عملکرد

مودیان عزیز توجه کنید در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر نموده و به اداره دارایی واریز نمایید.
چنانچه شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت نماید.
اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات می باشد.

در زیر به تعریف برخی از اصطلاحات مالیاتی می پردازیم که در روند پرداخت مالیات بسیاری از ما را یاری می نماید.
در ابتدا به تعریف هیات اختلاف مالیاتی می پردازیم.

هیأت حل اختلاف مالیاتی

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی شامل سه نفر به شرح زیر است:

• نماینده ای از سازمان امور مالیاتی کشور.
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته.
در  صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی می کند.
• یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد .
یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب می نماید.

ماده ۱۶۵ : در مواردی ممکن است بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، بروز آفات و خشکسالی، طوفان سیل، آتش سوزی، و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک محدوده کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد.
چنانچه خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می بایست:

برابر خسارت وارد شده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، درآن سال و سنوات بعد کسر نماید.

مؤدیانی که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی می شود.

نکته مهمی که مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند این است که اگر مالیات خود را در زمان تعیین شده نپردازند مشمول جرایم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده از طرف سازمان خواهند شد.

جایزه مالیاتی چیست

بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی مالیاتی سه سال پی در پی ترازنامه وحساب سود و زیان، همچنین دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هر سالش را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشد مشمول جایزه مالیاتی می گردد.
این جایزه برابر ۵% اصل مالیات سه سال می باشد که به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته می شود.
این جایزه معاف از مالیات می باشد.

مودیان مالیاتی چه چیزهایی را لازم است بدانند

برگ تشخیص مالیات چیست؟
برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند. در این برگ تشخیص نوع و میزان مالیات مشخص می شود .

اطلاعاتی در مورد احکام مالیاتی در زمینه برگ تشخیص مالیات
• مودیان باید بدانند مهلت اعتراض مودی مالیاتی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. (یا اینکه مهلت قانونی اعتراض مالیات دهنده به تشخیص اداره امورمالیاتی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.)

در واقع این ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
• اعتراض به برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود، در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی اگر پیش از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند ، تا گذشت ۶ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ( ۱۳۲ ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( تا سال ۱۴۰۰ ) از پرداخت ۵۰% مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی معاف می باشند . البته به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور.
• اگر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، با کسر فقط یک معافیت مالیاتی پایه سالانه از مجموع درآمد واحدهای شغلی او، مشمول مالیات به نرخ های موجود در ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها خواهد شد.
• بنابراین با اجرای طرح جامع مالیاتی و یکپارچه بودن برنامه مشاغل ، برای مودیان صاحب فعالیت شغلی متعدد، مجموع درآمد مشمول مالیات پس از کسر یک معافیت مالیاتی پایه ی سالانه ، به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول مالیات خواهد بود .

نکته:
اداره امور مالیاتی بر طبق ماده ۲۳۵ ق.م.م موظف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخته اند حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم نماید.

وظیفه اشخاص حقوقی تا زمانی که دارای شماره اقتصادی نیستند چیست؟

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی وظیفه دارند، در مدتی که برایشان شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی جهت ارسال فهرست معاملات و صدور صورتحساب استفاده کنند .

همچنین اشخاص حقوقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت کرده اند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید می توانند از شماره اقتصادی قدیم، در معاملات خود استفاده نمایند.

چه مواردی جز ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۵ لایحه موارد زیر جز ماخذ محاسبه مالیات نیست.
• انواع تخفیفات اعطائی
• مالیات موضوع این قانون که از قبل به وسیله عرضه‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت ‏پرداخت شده باشد.
• سایر مالیات‌های غیرمستقیم و همچنین عوارضی که بر اساس قوانین ذکر شده هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.
• وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می گردد و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌شود.
• کمک هایی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود پرداخت می گردد. این میزان طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد، می باشد.
یارانه پرداختی دولت که جهت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است نیز، مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن محاسبه نشده باشد.

صاحبان مشاغل بر اساس حجم و نوع فعالیت به چند گروه تقسیم می شوند که گروه اول از آنها و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل و یا سایر دفاتر می باشند.
انواع دفاتر به شرح زیر است:
• دفتر روزنامه
• دفتر کل
• دفتر معین
• دفتر روزنامه و کل مشترک
• سایر دفاتر

آنها باید برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری استفاده کنند که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده باشد.

شایان ذکر است، مواردی وجود دارد که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت نمی کند، در این موارد مودی مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشد.

تاخیر در تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه قابل قبول است.

ثبت دفاتر ضمن سال مالی به شرط آنکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد قابل قبول است.

 مراحل صدور مفاصا حساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

• صدور مفاصا حساب مالیاتی با درخواست کتبی مودی

• دستورات رییس امور مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی در زمینه ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی

• تهیه خلاصه وضعیت و بررسی پرونده به وسیله کاردان یا کارشناس مالیاتی

• بررسی و تایید خلاصه وضعیت به وسیله کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
• ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مرتبط

• ارائه میزان بدهی قطعی به مودی

• پرداخت بدهی مالیاتی به وسیله مودی پس از قطعی شدن

• صدور گواهی عدم بدهی مربوط به مالیات قطعی شده تا عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص.
• سپس امضا توسط رییس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد و تحویل به مودی

 

مودی مالیاتی

مودی مالیاتی کیست؟ اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات تشکیل پرونده مالیاتی میدهند این افراد یا اشخاص حقوقی را مودی مالیاتی می نامند.

شخص حقیقی کیست: اشخاصی هستند که در اداره ثبت شرکتها تشکیل پرونده مالیاتی نداده اند.
آنها تحت ضوابط صنفی به شکل انفرادی و یا شراکت مدنی فعالیت اقتصادی دارند.

برای این اشخاص از طرف اصناف و یا تشکل حرفه ای مورد نظر، پروانه کسب صادر می شود و آنها مشغول فعالیت می شوند.
مانند پزشکان ، وکلا ، کسبه ها و …

تعریف شخص حقوقی : در اداره ثبت شرکتها برخی اشخاص با شماره معینی به نام شناسه ملی به ثبت رسیده اند این اشخاص، اشخاص حقوقی هستند. مانند انواع شرکت ها.

سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که شروع آن از اول فروردین ماه هر سال و آخر آن اسفند ماه همان سال می باشد .

سال مالیاتی اشخاص حقیقی اجبارا همان سال شمسی است یعنی از اول فروردین تا پایان اسفند ماه است.
ولی در مورد اشخاص حقوقی سال مالی به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند.

مثلا سال مالی برخی اشخاص حقوقی منطبق با تاریخ میلادی است . یا اینکه در عمده مراکز آموزشی فعال در قالب شخص حقوقی سال مالی اول مهر تا پایان شهریور است.
در این موارد درآمد سال مالی به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار خواهد گرفت .
بنابراین بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ، زمان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی و برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد .

تکالیف مالیاتی

تکالیف مالیاتی که باید از ابتدای هر سال (فروردین ماه امسال ) تا پایان تیر ماه باید انجام دهیم به شرح زیر می باشد:

ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خرداد ماه
ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به پایان اسفند ۹۷ تا پایان تیر منتهی می گردد.

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان هر سال( سال قبل) تا پایان فروردین
ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال قبل ، تا ۱۵ اردیبهشت سال جدید
تسلیم فهرست حقوق اسفند سال پیش تا پایان فروردین

 

انواع تخفیفات

در حسابداری تخفیفات را می توان به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .

۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیفات نقدی
۴ . تخفیفات به علت عیب یا عدم تطابق کالا

تعریف تخفیفات تجاری

در تخفیف تجاری فروشنده کالا در واقع شخصا برای کالای مورد نظر تخفیف در نظر میگیرد.
این تخفیف میتواند با توجه به شرایط فروش نیز متفاوت در نظر میگیرد .مثلا در برخی فروشگاه ها و حتی مغازه ها تبلیغاتی با این عنوان وجود دارد که تا سقف مبلغ خاصی تخفیف نیز معادل مثلا ۲۰ درصد تعلق می گیرد.

این نوع تخفیفات در دفتر ثبت نمی گردند به دلیل اینکه قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند.
قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر ثبت می گردد.

تعریف تخفیفات توافقی

تخفیفات توافقی در واقع همان تخفیفاتی است که بر اثر چانه زدن به وجود می آید.
این تخفیفات به هنگام خرید بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد.
نکته ای که در اینگونه تخفیفات قابل توجه است این است که این گونه تخفیفات نیز در دفاتر ثبت نمیگردند

زیرا طبق اصل قیمت تمام شده :
درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد .

تعریف تخفیفات نقدی

گاهی فروشنده تمایل دارد در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) طلب خود را از خریدار زودتر از موعد مقرر دریافت کند.
به همین جهت امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از زمان تعیین گردیده، بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این نوع از تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش می گویند.

این حساب هم مانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش بوده و همیشه داری مانده بدهکار است .

راه های ثبت تخفیفات نقدی  به شرح زیر می باشد :

۱ . در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی شود زیرا فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت خواهند شد .

۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی شده و به این شکل ثبت می گردند .

۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناخالص شناخته شده و به ثبت میرسد و به این شکل در دفتر نشان داده می شوند .

تخفیف به علت عیب و نقص و یا عدم تطابق کالا :

گاهی پیش می آید که اجناس به هنگام فروش مشخص می شد که دارای عیوبی هستن که با آنچه خریدار می خواهد تطابق ندارد.
در برخی موارد فروشنده حاضر می شود بایت این عیوب تخفیفاتی قائل شود.
ممکن است در آن صورت خریدار راضی به معامله باشد.
در چنین شرایطی اگر خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت داشتن عیوب یا عدم تطابق با آنچه مد نظر داشته و … باز پس دهد و فروشنده برای جبران، خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که خریدار از فروشنده دریافت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود .
این تخفیفات قابل ثبت در دفاتر هستند .

قابل توجه است که ماهیت حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش می باشد.
هر دو حساب، کاهنده فروش هستند دارای مانده بدهکار بوده و از این رو معمولا تلفیق این دو حساب را در کدینگهای متفاوت می توان دید .

خب حالا به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

مالیات بر ارزش افزوده :

این مالیات نوعی مالیات چند مرحله‌ای است.

مالیات ارزش افزوده در طی چند مرحله به صورت زنجیروار، در مراحل واردات، تولید و توزیع اخذ دریافت می گردد.
میزان این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده می باشد.
اینکه گفته می شود این مالیات به شکل زنجیروار در مراحل مختلف دریافت می شود این است که در هر مرحله از واردات، تولید و توزیع این مبلغ انتقال می‌یابد.
در نهایت به وسیله مصرف‌ کننده نهایی پرداخت می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که تمامی عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه‌ شده (به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات) در زمان فروش از خریداران اخذ نماید.
سپس به‌ شکل فصلی یا دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

نرخ این مالیات به صورت درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا یا خدمات تعیین می گردد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سالانه توسط دولت مشخص می‌شود.
در سال ۱۳۹۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹% تعیین شد.
احتمالا همه شما با این نرخ آشنا هستید و این نرخ را پرداخت نموده اید.

کلیه اشخاص حقوقی باید طبق قانون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خود را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، انجام دهند.
یعنی مالیات بر ارزش افزوده خود را از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر نمایند.
سپس مانده آن را، حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر سه ماهه، به حساب خزانه دولت واریز نمایند.
جهت مشاوده نرخ اظهارنامه می توانید بر روی آن کلیک نمایید.

روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

هم اکنون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل خوداظهاری است.
مودیان در پایان هر سه ماه از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده با آدرسwww.evat.ir باید اظهارنامه خود را ثبت کنند.
در صفحه این سامانه باید بر روی گزینه تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نموده و بقیه مراحل پرداخت را انجام دهند.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۹۷)

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نمایند.

اما با توجه به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) با تعطیلات نوروز مصادف شده است بنابراین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۹۷ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور برخوردار شوند.

بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ در واقع مالیات مصرف کننده کالا می باشد، که فروشنده یا تولید کننده کالا این مبلغ را به نیابت سازمان امور مالیاتی از مصرف کننده دریافت می کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.
نحوه محاسبه و مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی ثابت می باشد که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود. این مبلغ به دو بخش مالیات و عوارض تقسیم می شود، که در زمان پرداخت توسط فروشنده باید به تفکیک به دو حساب مختلف واریز گردد.
نحوه اعلام و واریز مالیات بر ارزش افزوده توسط در دوره های زمانی مشخص با پرکردن اظهارنامه مربوطه انجام می شود.

در مباحث مالیات سوالات بسیاری در زمینه های مختلف برای مودیان پیش می اید که ما در این مبحث به برخی از آنها می پردازیم:

آیا میدانید:
• آیا میدانستید آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ چه زمانی است؟
• آیا میدانستید زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تمدید شد؟
• آیا میدانستید اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نظریه مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و نیز ۱۶۹ پس از اصلاحیه نمی باشند؟
• آیا میدانید چه اشخاصی جز مشمولین ارسال فهرست معاملات می باشند؟
• آیا میدانید چطور از خارجی‌ها مالیات گرفته می‌شود؟
• آیا می دانید اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی چه کسانی هستند؟
• آیا می دانستید ساکنین چه شهرهایی برای صدور پروانه ساخت و ساز باید مالیات بپردازند؟
• آیا از میزان سطوح مزدی در سال جدید و میزان مالیات بر حقوق مطلع هستید؟

سوالاتی که در بخش مالیات بر درآمدهای کشاورزی ممکن است داشته باشید و یا مواردی که ممکن است از آنها مطلع نباشید را در زیر آورده ایم.
• چرا باید کشاورزانی با درآمد میلیونی مالیات ندهند؟
• آیا می دانید چرا کشاورزی معاف از مالیات است؟
• آیا همه کشاورزان کم‌درآمدتر از کارمندان معاف از مالیات می باشند؟
• آیا می دانستید کسب درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و .. موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی به طور کلی مشمول مالیات نمی باشد؟
• آیا درآمد‌های مالیاتی از بخش کشاورزی نمی تواند در شرایط تحریم و تنگنای مالی و زمانی که فشارهای مالیاتی بر صنعت و خدمات که دو بخش اشتغال‌زا می باشد، بسیار است، از فشار بر این دو بخش بکاهد؟
• آیا میدانستید کشاورزان از اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف مالیاتی از جمله تکلیف موضوع ماده ۸۶ ق.م.م ارایه لیست حقوق خواهند بود؟ (یعنی در این خصوص معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است)
• آیا همه کشاورزان، دامداران، زنبورداران و همچنین سایرفعالان بخش کشاورزی درآمد سالیانه شان کمتر از ۳۳ میلیون تومان (سقف معافیت مالیاتی کارمندان) است؟ اگر نه، پس چرا باید از مالیات معاف باشند؟
• یا اینکه چرا کشاورزان بزرگ‌ مالک با ده‌ها، صد‌ها و هزاران هکتار زمین و یا کشاورزانی با درآمد‌های چند میلیاردی و یا واحد‌های بزرگ پرورش طیور یا جنگل‌داری و یا گاوداری‌های بسیار بزرگ با داشتن هزاران رأس دام از مالیات معاف اند؟
• آیا می دانستید لایحه مالیات‌های بخش کشاورزی از ابتدای برنامه سوم تا به امروز تدوین نشده است؟
• آیا می دانید اثر نپرداختن مالیات توسط این بخش در اقتصاد ایران و مدیریت بخش آب و خاک چه می باشد؟
• آیا صادرکنندگان کالا‌های کشاورزی که دارای درآمد‌های میلیون دلاری هستند نیز باید از مالیات معاف باشند؟
• آیا می دانید ارزش اقتصاد کشاورزی ایران چقدر است؟

آری تمام این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر وجود دارد که ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده است.

جهت اطلاع باید بگوییم که وزیر کشاورزی در تاریخ ۵/۱/ ۱۳۹۷ ارزش تولیدات کشاورزی ایران را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

اگر معافیت مالیاتی مانند کارمندان با کم درآمد، شامل کشاورزان خرده ‌مالک و کم ‌درآمد شود، همه این مبلغ مشمول مالیات نخواهد شد.

اما اگر فقط ۱۰ درصد مالیات با صرف‌نظر نمودن از مالیات پلکانی، مشمول بخش کشاورزی شود، ۷ میلیارد دلار (معادل هفتاد هزار میلیارد تومان با فرض اینکه دلار ده هزار تومان باشد) مالیات بخش کشاورزی می باشد.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران درشهرهایی با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر به هنگام صدور پروانه ساخت، مالیات ساخت و فروش دریافت خواهد شد.

در نظام مالیاتی قابل توجه است که هیچ تولیدکننده‌ای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند.

تولیدکننده در مراحل مختلف تولید بخشی از مالیات ارزش افزوده را می‌دهد و بعد در مراحل بعد آن را پس می‌گیرد.

برای مثال چنانچه جنسی برای تولید ده مرحله داشته باشد در هر مرحله تولیدکننده مثلا پارچه را از کارخانه پارچه‌بافی می‌خرد، وقتی پارچه را می‌خرد بخشی از ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و وقتی پارچه را به کت و شلوار تبدیل کرد و به مشتری فروخت دوباره ارزش افزوده را از مشتری می‌گیرد و وقتی به اداره مالیات پرداخت می‌کند میزان پرداختی خودش را کم می‌کند بنابراین هیچ تولیدکننده‌ای تحت هیچ عنوانی نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید.

آیا می دانید نحوه دریافت مالیات از خارجی ها به چه صورت است؟

در بخشنامه ای در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در ابلاغیه در خصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی، سرپرست سازمان امور مالیاتی خطاب به امور مالیاتی شهر تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام نمود که به منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات مربوط به کسر و اعمال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی، طبق نرخ ارز اعلام شده در سامانه سنا محاسبه می گردد.

 

آیا از میزان مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی مطلع هستید ؟

موضوع ماده ۵۴ مکرر ق.م.م در زمینه مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی می باشد که در این ماده به “آن پرداخته است.

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که در اجرای ماده ۵۴ مکرر ق.م.م و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد بر اساس ماده مذکور، مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود .
سامانه مورد نظر در حال حاضر توسط مراجع ذیربط نصب و راه اندازی نشده است.
بنابراین تا ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور دریافت مالیات موضوع ماده قانونی بالا، به وسیله وزارت راه و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی است .

سطوح مزدی در سال ۱۳۹۸

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و همچنین رایزنی در باب حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تصویب گردید.
• حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال
• حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال
• حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
• حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ری
• پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال
• حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
• بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
• سایر سطوح ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۷

و اما در مورد مهلت ارسال اظهارنامه پایان سال ۹۷ باید بگوییم که این زمان به پایان فروردین تمدید گردید.
با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان ۹۷ با تعطیلات نوروز مصادف شده است مقرراتی تعیین گردیده است.
بنا به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی، زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان فراهم شده است.

بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند برخی مقررات در این زمینه را رعایت نمایند:
از جمله اینکه: در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تسلیم نموده اند تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

یعنی برای این مودیان امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی، در نظر گرفته شده است.

بخشنامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷/ ۱/ ۹۸ در خصوص تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۷ :

شرط بخشودگی مودیان مالیاتی صد در صدی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره زمستان ۹۷ در موعد مقرر قانونی ( ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۸ ) و نیز تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض دوره ذکر شده، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض تا پایان روز شنبه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ می باشد .

و در چنین حالتی است که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ( ۵۰% مالیات متعلق ) و تاخیر ( ۲% در ماه ) به طور صد در صد بخشوده می شود .

در غیر اینصورت علاوه بر جریمه متعلقه، مشمول بخشودگی صد در صدی نخواهد بود.

علاوه بر این مودیان عزیز بدانند که مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۷ ( فصل زمستان ) تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تمدید شد.

اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه چیست

پیش از تکمیل اظهارنامه اقدام خیلی مهمی که باید صورت گیرد این است که به جمع آوری مستندات که باید در اظهارنامه باشد، بپردازیم.

اسناد و مدارک مثبته در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

• دفاتر قانونی
• نوارهای صندوق
• نسخ اظهارنامه های تایید شده
• اسناد گمرکی و حمل و نقل بیمه
• سایر مستندات معاملات و عملیات
• برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
• رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
• گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
• کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

مشمولین ارسال فهرست معاملات چه کسانی هستند؟

بر اساس ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی به شرح زیر هستند:

• تمامی اشخاص حقوقی
• صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول آیین نامه اجرایی ماده قانون هستند.
• صاحبان مشاغل که شامل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
• کسانی که مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

حال مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا چه زمانی است؟

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی

مهلت مقرر ب طبق آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل است.
بنابراین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۹۷ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ می باشد .

جهت آگاهی از جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی میتوانید روی آن کلیک نمایید.

بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مالیاتی استان‌های سیل‌زده

با توجه به حوادث اخیر که برای برخی استان های کشورمان رخ داده و بسیاری از هموطنان ما دچار صدمات و خسارات مالی و جانی شده اند باید خبر بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد را به این دسته از مودیان استان‌های سیل‌زده بدهیم.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ را اعلام نمود.

در واقع بر اساس ماده ۱۶۵، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از جمله سیل، آتش سوزی، خشکسالی و طوفان، زلزله، بروز آفات و اتفاقات غیر قابل پیش بینی دیگر به یک منطقه از کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد شود که این خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نشود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برابر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسرنموده و با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حادثه از بین رفته و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نیستند آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

 

فرار مالیاتی پزشکان

یکی از نشانه های ضعف سیستم مالیاتی، فرار پزشکان از مالیات می باشد.

فرار مالیاتی از سوی پزشکان یک جرم است.

پزشکان نیز مثل بقیه افراد جامعه علاقه‌مند هستند که مالیات خودشان را پرداخت کنند اما باید این مالیات به صورت عادلانه و مانند میانگین کل مملکت باشد تا آنها نیز از پرداخت مالیات سرباز نزنند.

چه بسا بسیاری از پزشکان که مالیات بیش از حد نیز برای آنها تعیین می‌شود و مالیات خود را پرداخت می‌کنند و هیچ فرار مالیاتی نیز نداشته‌اند.

بنابراین بدون مطالعه و کار کارشناسی نباید فرار مالیاتی را به پزشکان نسبت دهیم هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای ارائه این توضیحات آنها وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی پردرآمدترین سازمان‌ دولتی در کشور است.
این سازمان از سال ۹۴ تا به حال اولین واریز کننده به خزانه کشور (با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت) می‌باشد.

میزان این سازمان در مدیریت امور مالی و تجاری کشور و همینطور امور اقتصادی اهمیت و نقش بسزایی داشته و در رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نیز نقش انکار ناپذیری دارد.

گردش چه حساب‌هایی مشمول اخذ مالیات نمی‌شود

باید از افرادی که در حساب‌های بانکی گردش مالی بالا دارند باید مالیات دریافت شود تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرارگردد.

موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرد.
به طوریکه برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت اعلام نمود که باید این امر صورت پذیرد.

مودیان عزیز توجه نمایند :

آیا محاسبات مربوط به ارزش افزوده را انجام داده اید؟
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ی دوره زمستان ۱۳۹۷، پایان ماه جاری یعنی ۳۱ فروردین سال ۹۸ اعلام شده است .بنابراین فرصت چندانی نداریم.

چنانچه در این زمینه و در زمینه های مالی و مالیاتی و همچنین پیگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نیاز به راهنمایی دارید می توانید از کارشناسان موسسه حسابداری دانا محاسب فکور یاری بخواهید.

 

ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی

,

ثبت نام الکترونیکی

سالها پیش اشخاص حقیقی و حقوقی ساعتها در صف های طولانی در انتظار نوبتشان بودند.
این انتظار تنها خستگی و از بین رفتن زمان مودیان را در پی داشت.
گاهی نیز به دلیل اینکه مودیان در آخرین مهلت تعیین شده اقدام به انجام امور خود می کردند فرصتشان را از دست می دادند.
این مودیان نه تنها امورشان به موقع انجام نمی شد بلکه مشمول جرایم دیرکرد نیز می شدند.

جرائم مالیاتی گاهی فشار بسیاری به مودیان می آورد به طوری که هزینه های گزافی را باید بابت جرایم مالیاتی پرداخت می کردند.
هزینه های را که غیر قابل جبران بودند.
سازمان امور مالیاتی جهت رفع این مشکلات و رفاه حال مودیان در پی چاره بود.
تا اینکه اقدام به ایجاد سامانه ای نمودند که مودیان امور خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی سبب شد مودیان به راحتی و در زمان تعیین شده اظهارنامه های خود را ارسال نمایند.
پرداخت مالیات از این طریق باعث شد اشخاص کمتر دچار مالیات علی الراس شوند.

خلاصه ای از مراحل ثبت نام الکترونیک

• پیش ثبت نام
• مرحله صحت سنجی اطلاعات
• تولید و ارسال اطلاعات کاربری
• ثبت نام الکترونیکی
• اعتبار سنجی ستادی و میدانی و طی مراحل تا رسیدن به مرحله آخر یا مرحله ۴۵

نکته:
قابل توجه است اظهارنامه مالیاتی و عوارض ارزش افزوده امکان یکبار اصلاح را از طریق این سامانه دارند.
مودیان عزیز می توانند جهت دریافت شناسه ملی به اداره ثبت شرکتها باید مراجعه کنند.
چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمدها از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید بیشتر باشد باید تفاوت پرداخت شود.
اگر برعکس باشد باید در آخر هر دوره سه ماهه تفاوت استرداد گردد. یا اینکه به دوره بعد منتقل شود.

شرکت حسابداری در این زمینه اقدام به ارائه خدمات به شرح زیر نموده است:

خدمات ارائه شده در زمینه اظهارنامه
• تهیه اظهارنامه
• آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی
• ارسال اظهارنامه مالیاتی
• ارائه اظهارنامه عملکرد شرکتها
• مشاوره مالی
مشاوره مالیاتی

اظهارنامه املاک

,

اظهارنامه الکترونیکی

اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی و راحتی اشخاص امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم نموده است.
اظهارنامه املاک را نیز می توان از همین روش ارسال نمود.
برای ارسال اظهارنامه مراحلی لازم است از جمله اینکه :
در ابتدا باید در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام نماییم.
سپس نرم افزار آن را باید دانلود کنیم.

بعد از ورود به سایت سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات خواسته شده را تکمیل نماییم.

اظهارنامه اجاره املاک

تمامی اشخاص که از اجاره املاک خود درآمدی کسب می نمایند باید مالیات پرداخت نمایند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای املاک مکلف هستند تا پایان مهلت قانونی تعیین شده مالیات خود را بپردازند.
یعنی در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی موظف به تسلیم اظهارنامه خود می باشند.

مهلت ارسال اظهارنامه اجاره املاک تا پایان تیر ماه است.
بنابراین لازم است مودیان قبل از پایان مهلت تعیین شده به تهیه و تنظیم اظهارنامه خود اقدام نمایند.
چنانچه ایرادات احتمالی نیز در اظهارنامه موجود باشد از طریق سامانه ثبت نام موقت، مودیان می توانند آن را اصلاح نمایند.
اطلاعاتی که از طریق این سامانه تکمیل می گردد دیگر غیر قابل ویرایش است.
پس بعد از ویرایش اطلاعات و تاییدشان برای به روز رسانی گزینه دریافت اطلاعات هویتی را انتخاب می نماییم.

ارسال اظهارنامه الکترونیکی

متقاضیان محترم برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی و پیشگیری از ایرادات و خطاها بهتر است قبل از ارسال قطعی، نسخه پیش نویس دریافت نماییم.
پس از بررسی این نسخه برای ارسال قطعی اظهارنامه اقدام نمایند.
ارسال اظهارنامه الکترونیکی به صورت قطعی به منزله تسلیم اظهارنامه بر اساس قانون است .
بنابراین دیگر نیاز به حضور اشخاص در اداره امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه نمی باشد.

خدمات مالیاتی شرکت حسابداری دانا محاسب

ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تهیه و اظهارنامه عملکرد و یا اظهارنامه مالیاتی
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
مشاوره مالی
مشاوره مالیاتی
معرفی یک شرکت حسابداری و مالی معتبر به مودیان برای انجام دقیق امور مالی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

, ,

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است دارای چند مرحله.
به طور کلی این مالیات همانطور که از نامش پیداست بر اساس درصدی از ارزش افزوده خدمات ارائه شده یا کالاهای فروخته شده است.
ارزش افزوده دریافت شده در نهایت از شخص مصرف کننده دریافت می گردد.
ارزش افزوده مبلغی است علاوه بر بهای اصلی کالا و خدمات.
این مبلغ در هنگام فروش از شخص خریدار دریافت می گردد.
در نهایت مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می نماید.
مالیات بر ارزش افزوده به صورت دوره ای یا فصلی توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می گردد.

در واقع ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در زمان معینی صورت می گیرد.

انواع اظهارنامه ارزش افزوده

اظهارنامه عمومی مالیاتی بر ارزش افزوده
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مخصوص سوخت
اظهارنامه ارزش افزوده مخصوص آلایندگی
اظهارنامه ارزش افزوده ویژه دخانیات
اظهارنامه ارزش افزوده مخصوص شماره گذاری خودرو

آنچه در رابطه با ارزش افزوده باید بدانیم

بر اساس قوانین مالیاتی، نرخ ارزش افزوده ۵۵% و نرخ عواض ۴۵% است.
• در زمان ثبت اظهارنامه ارزش افزوده الکترونیکی باید شناسه ملی واحد تجاری هم وارد سیستم شد.
• بر اساس قانون برنامه توسعه هر ساله یک واحد درصد، به نرخ پایه ۳% تا حداکثر ۸% افزوده می گردد.
• تهیه فاکتور های خرید و فروش باید بر اساس نمونه فرم اداره مالیاتی کشور باشد در غیر این صورت غیر قابل قبول است.
• اظهارنامه شرکت های تجاری در زمان تعیین شده که به مدت سه ماه در سال است، باید ارسال گردد.
آنها باید درآمد و هزینه های خود را به صورت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ارسال نمایند.

• چنانچه شرکت های تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود کنند علاوه بر مالیات و عوارض ارزش افزوده بایستی مالیات و عوارض ارزش افزوده موارد اولیه را نیز پرداخت کنند.

شرکت حسابداری

تهیه اظهارنامه مالیاتی انجام امور مالی و مالیاتی در شرکت حسابداری فکور توسط کارشناسانی آشنا و مسلط بر قوانین مالیاتی صورت می گیرد. جهت مشاوره مالیاتی آنلاین و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به سایت https://www.auditing-tax.com مراجعه نمایید.

وظایف اشخاص حقوقی

, ,

قانون مالیات های مستقیم

برای کلیه مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون مالیات های مستقیم وظایفی در نظر گرفته شده است.
از جمله وظایف اشخاص حقوقی نمونه های زیر است.

ارائه اظهارنامه مالیاتی
پلمپ دفاتر حقوقی
پرداخت حق تمبر
صدور صورتحساب و درجه شماره اقتصادی
استفاده از سامانه صندوق فروش
ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد

پیش از هر چیزی باید بدانیم که ماموران مالیاتی دو روش برای رسیدگی و تعیین مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی دارند.
روش اول از طریق رسیدگی به دفاتر می باشد.
با توجه به درآمد حاصل از فعالیت اشخاص حقوقی با نرخ تعیین شده مالیات مشخص می گردد.
این مالیات پس از بررسی ماموران مالیاتی تایید یا رد می گردد. اگر تایید گردد که تعیین مالیات بر اساس دفاتر است.
چنانچه مبالغ مشخص شده منطبق با مدارک و دفاتر نباشد رد می شود. در این صورت ماموران مالیاتی میزان مالیات را به صورت علی الراس مشخص می نمایند.
مالیات علی الراس چندین برابر مالیات واقعی می باشد و به ضرر مودیان است.

توجه: مودیان بایستی سعی نمایند مالیات را به درستی تعیین کنند تا مالیاتشان به صورت علی الراس نشود.
درآمد اشخاص حقوقی بر اساس میزان درآمد آنها تعیین می گردد.
البته آن قسمت از درآمدشان که بر اساس قانون مالیات های مستقیم، معافی از مالیات است حذف می گردد. از در
امدهای حاصل تمامی استهلاکات و هزینه های کسر می گردد.
در نتیجه درآمد خالص مشمول مالیات می گردد.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند.
اگر مودی در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به ارسال اظهارنامه ننمایند مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

شرکت حسابداری و مالی

خدمات مربوط به اظهارنامه مالیاتی
تنظیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی
ارسال اظهارنامه  مالیاتی
مشاوره مالی در زمینه معافیت های مالیاتی
مشاوره مالیاتی در زمینه رد دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر
تهیه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
آموزش نوشتن لایحه مالیاتی توسط کارشناسان خبره شرکت حسابداری فکور
طرز نوشتن دفاتر از جمله دفتر کل و روزنامه
نحوه سند زدن در حسابداری

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در طی زمانی که از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می شود وظیفه ارسال اظهارنامه خود را دارند.
تاخیر در ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و همینطور اشخاص حقیقی جرایم مالیاتی را در پی دارد.
برای ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی مودی پس از ورود اطلاعاتی نظیر نام کاربری و رمز عبور و کد رهگیری در سامانه می تواند اطلاعات خود را در اظهارنامه بارگزاری نماید.

آنچه مودیان باید بدانند

قبل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان باید از وضعیت امتیاز بندی کد اقتصادی خود باید خبر داشته باشند.
به این منظور که اگر وضعیت تکمیل اطلاعات و کد اقتصادی از ۴۵ روز کمتر باشد سامانه ثبت نام اظهارنامه آنها خطا می دهد.
در این صورت اگر اظهارنامه ارسال نگردد جرم به حساب می آید.
جرایم مالیاتی متعلق به این موارد برابر ۲۰ درصد خواهد بود .
این دسته جرائم غیر قابل بخشش هستند.
در ضمن عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در این مورد سبب عدم برخوداری از معافیت های مالیاتی مودی خواهد شد.
همچنین مودی از دیگر تسهیلات قانونی نیز برخوردار نمی گردد.

موسسه حسابداری دانا محاسب فکور در این راستا خدمات بسیاری را ارائه داده است .
در زیر برخی از خدمات مالی و مالیاتی و دیگر خدمات این موسسه حسابرسی را آورده ایم.

خدمات موسسه حسابرسی فکور

• مشاوره مالیاتی
• مشاوره مالی
• خدمات حسابداری
• ارسال یا تسلیم اظهارنامه 
• مشاوره مالی رایگان
• مالیات عملکرد شرکتها
• آموزش نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
• اعتبارسنجی کد اقتصادی
• پیش ثبت نام کد اقتصادی
• ارائه انواع خدمات مالی
• پیش ثبت نام الکترونیکی
• ورود به سامانه کد اقتصادی
• ثبت نام رایگان کد اقتصادی
• استعلام صحت کد اقتصادی
• پیگیری وضعیت کد اقتصادی
• استعلام کد اقتصادی شرکتها
• راهنمای پیش ثبت نام کد اقتصادی
• پیگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی
•  تهیه اظهارنامه مالیاتی
• استعلام کد اقتصادی اشخاص حقیقی
• استعلام کد اقتصادی اشخاص حقوقی
• پیگیری ثبت نام کد اقتصادی شرکتها
• تهیه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

شرکت حسابداری و مالی فکور

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور در زمینه مالیات و همینطور زمینه های مختلف مالی اقدام به مشاوره مالی و مالیاتی رایگان نموده است.
جهت اطلاع با شماره های سایت تماس بگیرید

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

ارسال اظهارنامه عملکرد

سازمان امور مالیاتی خدمات خود را در طی چند سال گذشته گسترش داده است.
یکی از این زمینه ها که پیشرفت چشم گیری داشته اظهارنامه می باشد.
به این صورت که می توان به راحتی برای ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و یا حقوقی از طریق سایت اقدام نمود.

انواع اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی به دو صورت است:
اظهارنامه عملکرد انفرادی
اظهارنامه عملکرد مشارکتی
ورود اطلاعات برای ثبت نام بستگی به شرایط واحد کسبی دارد.

تاریخ ارسال اظهارنامه

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان خرداد هر سال می باشد.
مودیان اطلاعات خود را می توانند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی اطلاح نمایند.
زیرا اطلاعاتی که در این سامانه دریافت می شود دیگر قابل ویرایش نخواهد بود.
در زمینه واحدهای مشارکتی اشخاص فقط یک اظهارنامه پر می نمایند.
در این حالت دیگر نیازی به تهیه و تنظیم اظهارنامه انفرادی نمی باشد.
نکته: در صورت عدم ثبت اطلاعات یکی از شرکا بایستی اطلاعات شریک اصلی را وارد نماییم.

اظهارنامه املاک

تمامی اشخاصی که املاک خود را اجاره داده اند و از آن املاک درآمدی حاصل می نمایند باید مالیات پرداخت نمایند.
تمامی این اشخاص نیز نسبت به ارسال اظهارنامه عملکرد خود باید در موعد معین اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک تا پایان تیرماه می باشد.

اظهارنامه مودیانی که چندین ملک دارند چگونه است

در اظهارنامه اجاره املاک مودیان باید تمامی اطلاعات همه املاک/مستاجرین یک واحد مالیاتی با کلاسه پرونده های مختلف را در یک اظهارنامه ثبت کند. در واقع در صورت بودن تمامی ملک ها در یک حوزه مالیاتی، همه آنهادر یک اظهارنامه ثبت می شوند.

شایان ذکر است که جهت ارسال چند اظهارنامه برای اجاره املاک فقط یک ثبت نام موقت کفایت می کند.
یعنی با گرفتن یک نام کابری امکان ارسال چندین اظهارنامه وجود دارد.

شرکت حسابداری و حسابرسی فکور

کارشناسان در این شرکت حسابداری با سالها تجربه آماده خدمت رسانی به مودیان عزیز در زمینه دریافت کد اقتصادی و استعلام صحت کد اقتصادی می باشند.
چنانچه نیاز به مشاوره مالی ومالیاتی دارید می توانید با متخصصین ما در تماس باشید.

تسلیم اظهارنامه

اظهارنامه مالیاتی چیست

هر شرکت و موسسه در موعدی معین از سوی سازمان امور مالیاتی بایستی اظهارنامه مالیاتی خود را برای سازمان ارسال نمایند.
پس از بررسی ماموران مالیاتی و تعیین میزان مالیات باید مبلغ تعیین شده را پرداخت نمایند.
حال اگر پرداخت در زمان تعیین شده انجام نشود مودیان مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات از سوی مودیان طبق مقررات باید صورت گیرد.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص خارج از ایران

ارسال اظهارنامه عملکرد و پرداخت مالیات مودیان که در خارج از ایران اقامت دارند و یا مودیاتی که در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند به چه صورت است؟
اینگونه اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه نماینده ای در ایران داشته باشند تسلیم اظهارنامه شان به عهده وی می باشد.
کلیه مشاغل موظف هستند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت کتبا مراتب را به سازمان امور مالیاتی اعلام دارند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی خواهد شد.
همینطور محرومیت از تمامی تسهیلات و معافیت ها بر اساس قانون معافیت های مالیاتی به دنبال دارد.
این حکم در مورد مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده، نخواهد بود.

اگر مودی محلهای مختلف و متعددی برای سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل اصلی اعلام نماید.

در غیر این صورت اداره امور مالیاتی هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی می نماید.

شرکت حسابداری

موسسه حسابداری دانا محاسب فکور با امید به اینکه با راهنمایی های خود بتواند مودیان را به اهدافشان برساند خدمات با کیفیت و رایگان ارائه می نماید.
شرکت حسابداری فکور متخصصینی با تجربه در زمینه مالی و مالیاتی دارد.
با بهره مندی از دانش آنها مودیان را از معافیت های مالیاتی متعلق به آنها آگاه می سازد.
از طرفی با اطلاع رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی آنها را از جرایم مالیاتی مطلع می سازد.

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی

رسیدگی به اظهارنامه عملکرد

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی به این صورت است که پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ممیزین تا یک سال زمان دارند تا به بررسی اظهارنامه ها بپردازند.
پس از بررسی اظهارنامه ها نتیجه را به مودیان اعلام نمایند.
حال بعد از بررسی و تایید ممیزین مالیاتی مودی، حداکثر تا سه ماه فرصت دارد مالیات خود را بپردازد.
آیا امکان اصلاح اظهارنامه عملکرد بعد از ارسال وجود دارد
آری پس از ارسال اظهارنامه عملکرد امکان اصلاح آن به مدت یک ماه از تاریخ ارسال برای مودی وجود دارد.
مودی قبل از پایان یک ماه می تواند به سایت سازمان مراجعه نموده و اشتباهات موجود در اظهارنامه عملکرد را اصلاح نماید.
چنانچه در این مدت اصلاح صورت نگیرد و اشتباهات توسط ممیزین به دست آید مالیات علی الراس شناخته می شود.

مالیاتی علی الراس چیست

مالیات علی الراس مالیاتی است که قراین و ضرایب در محاسبه مالیات جای محاسبات را می گیرند.
یعنی اینکه مالیاتی که میتواند توسط محاسبات مودی صورت گیرد به دلیل اشتباهات به وجود آمده، به وسیله ممیزین مالیاتی چند برابر محاسبه می گردد.

نرخ مالیات چقدر و چگونه محاسبه می گردد.

تعیین نرخ مالیات براساس میزان درآمدها و نوع شرکت می باشد.
درآمدهای تا ۵۰۰ میلیون ریال ۱۵ درصد مالیات می پردازند.
درآمدهای بالاتر از ۵۰۰ میلیون ریال مازاد آن تا یک میلیارد ریال باید معادل ۱۰ درصد مالیات بپردازند.
درآمدهای بیشتر از یک میلیارد ریال، مازاد ۵۰۰ تومان به میزان ۲۵ درصد را به عنوان مالیات می پردازند.
از طرفی بر اساس ماده ۱۰۵ و ۱۴۳ قانون مالیات ها نوع شغل و حرفه اعم از اینکه شرکت تعاونی باشد و یا بررسی باهم یکسان نبوده و متغییر است.
به طور کلی این نرخ از ۱۸ درصد تا ۲۲ درصد میتواند تعیین گردد.

خدمات موسسه حسابرسی فکور

دیگر نگران علی الراس شدن نباشید!!!
با وجود متخصصین شرکت حسابرسی فکور با خیالی آسوده صورتهای مالیاتان را به آنها بسپارید و از علی الراس شدن به دور بمانید.
در ضمن با برخورداری از معافیت های مالیاتی در صرف هزینه هایتان به درستی عمل کنید.
متخصصین در شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با بررسی صورتهای مالی شرکتها و موسسات به بررسی و تعیین میزان مالیات شما می پردازد.

ثبت حسابداری مالیات عملکرد

,

مالیاتی عملکرد

برای آشنایی با ثبت حسابداری مالیات عملکرد ابتدا باید بدانیم مالیات عملکرد چیست.
مالیات عملکرد مالیاتی است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت آن هستند.
این مالیات به میزانی است که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.
میزان سود به دست آمده از فعالیت واحدهای تجاری و … محاسبه می شود.
سپس درصدی از آن به عنوان مالیات عملکرد مشخص می شود و در اظهارنامه عملکرد ذکر می گردد.
پرداخت این مالیات در زمان معین صورت می گیرد.
چنانچه پرداختها به تعویق بیفتد و در زمان مشخص شده ارسال نگردد مودی مشمول جرایم مالیاتی طبق قوانین خواهد شد.
بنابراین باید به مسائلی از این باب آشنا باشیم.

ثبت حسابداری مالیات عملکرد در پایان سال مالی

بر اساس استانداردهای تعریف شده و مطابق قوانین مالیاتی باید ثبت های حسابداری مربوط به رویدادهای مالی انجام شود.
در پایان سال مالی و پس از احتساب سود و زیان میزان مالیات عملکرد مشخص می گردد.

ثبت ذخیره مالیات بر در آمد در پایان سال مالی:
• سود و زیان جاری (بدهکار)
• ذخیره مالیات بر درآمد (بستانکار)

پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
• ذخیره مالیات بر درآمد ( بدهکار)
• مالیات پرداختنی (بستانکار)

زمان پرداخت مالیات قطعی:
• مالیات پرداختنی (بدهکار)
• بانک (بستانکار)

چنانچه مالیات قطعی بیشتر از مالیات اعلام شده باشد:
• مالیات پرداختنی (بدهکار)
• سود و زیان انباشته (بدهکار)
• بانک (بستانکار)

چنانچه میزان مالیات قطعی کمتراز مالیات اعلام شده باشد:
• ذخیره مالیات بر درآمد (بدهکار)
• سود زیان انباشته (بستانکار)

خدمات موسسه حسابداری دانا محاسب فکور

ثبت حسابداری مالیات عملکرد به راحتی صورت نمی گیرد.
بلکه دارای پیچیدگی هایی است که به عنوان حسابدار و یا مسئول حسابداری باید آگاهی کامل از قوانین و استانداردها داشته باشیم.
تنها دراین صورت است که ثبتی درست در دفاتر انجام می گیرد.
شرکت حسابداری دانا محاسب فکور با بهره مندی از دانش کارشناسانی مجرب تمامی این ثبت ها را انجام می دهند.
رعایت استاندادهای حسابداری از اصولی است که رعایت آن در اولویت کار متخصصین ما قرار دارد.