Tag - دفاتر قانونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی   آئين نامه تعيين حق الزحمه پايه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ايران كه به تائيد وزير محترم امور اقتصادی و دارائی رسيده و طی نامه شـماره 197226 مـورخ 1394/10/20 بـه جامعـه ابلاغ گرديده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا ميباشد، به شرح پيوست به اطلاع می رسد: توجه مؤسسات حسابرسي و...

جریمه رد دفاتر قانونی

جریمه رد دفاتر قانونی

جریمه رد دفاتر قانونی   جهت ثبت بنگاههای اقتصادی، رویدادهای مالی، صاحبان مشاغل و ... باید از دفاتر قانونی شامل دفتر کل و دفتر روزنامه استفاده نمایند. (بیشتر…)

‎ نمونه دفاتر قانونی نوشته شده

‎ نمونه دفاتر قانونی نوشته شده

‎ نمونه دفاتر قانونی نوشته شده   هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشد. از صفحه اول...

موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی آمده است که ما در این مطلب برای شما آنها را ذکر خواهیم کرد. (بیشتر…)